Page 1 - OGÜN Gazetesi - Sayı:226
P. 1

BİR                   Opera sanatçısı Elvira:       İstanbul’dan İmera geçti      Lerzan
      PORTRE
                           Türkiye’ye aşık oldum                  Karadeniz müziğinin
                                                        başarılı temsilcisi  Mutlu’dan
                                    Minik Kuş Ekibine            Grup İmera Üskü-
                                   konser öncesi açıkla-          dar’da hayranlarına  acılı
                                    malarda bulunan              konser vermiş.
                                   Elvira Gimatdinova,           Hüzünlü şarkılarıyla  albüm
                                                        kalplere dokunan,
                                   yaptığı ziyaret vesile-         şarkılarıyla izleyenleri
                                  siyle Türkiye’ye hayran          coşturan Grup İmera
                                  kaldığını ve buraya aşık          izleyenlerin büyük
                                    olduğunu söylemiş.           beğenisini toplamış.


                                                  Safiye Soyman

                                                  örnek gösterdi
                                                Minik Kuş Ekibi, Bağcılar Belediyesi’nin
                                                düzenlediği “Sanatçı Gözüyle Engellilik”                     Sayfa
                                                konulu 18’inci Engelliler Şurası’na katıl-
                                                mış. Engelliler Şurasında, usta sanatçı                     8-9’da
       Din adına ahkâm                                  Safiye Soyman, Bağcılar Belediye Baş-
                                                kanı Lokman Çağırıcı ve ünlü isimlerin
       kesenler çoğaldı                                 fotoğrafçısı olarak bilinen Ali Eşitmez,
                                                 engelli öğrencilerle bir araya gelmiş.
           Sayfa 14’te


           YIL: 13 SAYI: 2019/01-226     15 OCAK 2019                        FİYATI: 90 kuruş
        müSiad Bakü temSilciliği                                                      TürkİYe İle AzerBAYcAN
          ŞuBe müdürü                                                          beraber hareket etmektedir
          muhterem Öz:                                                               Sayfa 7’de
         Sayın Aliyev ve Sayın
        erdoğan’ın arasındaki
         samimiyet iki ülke
         halkına yansımıştır

           Sayfa 3’te
                                                                           Bİr mİlleT İkİ DevleT
                                                                         olduğumuzu unutmamalıyız

                                                                               Sayfa 7’de        müSiad Bakü Yönetim
          kurulu üYeSi
         murat eroğlu:
         YATIrIm YAPAN
           kAzANIr                   AzerbAycAn’dA neler oluyor?
                    Pkk, kArDeş ülkeDe cİrİT ATIYor                                       Türk işadamları heyeti
           Sayfa 3’te
                                                                           Bakü’ye çıkarma yaptı

                      Kardeş ve dost ülke azer-       Azerbaycan Türkiye yakın-  durumu incelemek için Bakü sokakla-      Sayfa 7’de
                                          laşması dünyada parmak   rında araştırma yaptı. Devlet üniversi-
                     baycan’da PKK sempatizan- uısırtıyor. Fakat kardeş ülkede      telerinin bahçelerine girdi ve iddiaları
                     ları cirit atıyor. Son seçimde   Türkiye’ye karşı oluşan gizli bir terör  yerinde araştırdı. Herkesi şok edecek
                                      yapılanmasından bahsediliyor. Son
                                                        bilgilere ulaşan Ogün gazetesi ülkede
                      bütün sandıklarda HDP’nin    seçimlerde HDP’nin tüm sandıklar- faaliyet gösteren Türk sivil toplum
                       ikinci parti çıktığı ülkede  da ikinci parti çıkması ‘Ülkede neler  örgütleriyle de görüşmeler gerçek-
                                      oluyor?’ sorularının sıkça sorulmasına
                                                        leştirdi. Hazar’ın kenarında kartopu
        müSiad Bakü Yönetim                     neden oldu. Tarihi geçmişe sahip Bakü  gibi büyüyen PKK ve yeşertilen terör
          kurulu üYeSi     PKK her geçen gün varlığını    üniversitelerinin bahçelerinde PKK  örgütü sempatisi için artık dur denilme
         hüseyin Yapar:     arttırıyor. türk vatandaşla-   istediği gibi örgütleniyor ve destekçi- zamanının geldiği ifade ediliyor. Türk  müSİAD Azerbaycan’dan
        PArlAk Bİr Gelecek     rı ve sivil toplum kuruluş-   leri rahatlıkla sloganlar atma cüretini  Büyükelçiliğinin ve misyon şeflerinin  şehit askerlerimize vefa
          BeklİYoruz                       gösterebiliyor. Ogün gazetesi, ülkede  gözlerinden kaçan bilgileri tüm gerçek- Sayfa 6’da
           Sayfa 3’te        ları acil önlem istiyor.   Türkiye güvenliğinin aleyhine gelişen  liği ile sizler için araştırdık. Sayfa 3’te

                    Mit, aranan FetÖ’cüyü azerbaycan’da yakaladı                                           S. 06


                    enerji ve tabii KaynaKlar   enerji ve tabii Kaynaklar bakanı Fatih Dön-                 yazı
                                                                         dizisi
                     baKanı Fatih dönmez:  umez, iki yıl içerisinde eski nesil santrallerin ba-              KÜÇÜK EFENDİ
                      Bizim çevresel    calama ve filtreleme sistemlerinin değiştirileceğini                1
                                 belirterek, “Şunu gururla söyleyebilirim ki türkiye
                      hassasiyetimiz dünyayı en az kirleten ülkeler arasında. ancak bizim
                     medeniyetimizin     çevresel hassasiyetimiz medeniyetimizin bir par-
    CHP KırKlareli MilletveKili               çası. O nedenle bu konuda sorumluluğumuzun çok
       Vecdi Gündoğdu:         bir parçasıdır ötesinde bir hassasiyet sergiliyoruz.” dedi. S. 10’dA
    SAğlIğImIz

     TehlİkeDe                     Herkesin                                  Arap

                                                 Kudüs
      OGÜN-ÖZEL HABER CHP Kırkla-       Ogün ile alakalı           olmadan asla            geleneklerini
                                                                dinleştirmek
                           bir anısı vardır
    u reli Milletvekili vecdi Gündoğ-            3’te                4’te                6’da
    du, türkiye büyük Millet Meclisi’nde                                                   KüçüK EfEndİ ‘ŞEhzadEnİn
    ki makamında Ogün gazetesini ağır-         Ferhat               Kenan                 Cem
    ladı. Gündoğdu, ‘yaşam alanlarımız        Yıldırım                Akın                Özer      dOğuMu vE çOcuKluğu’
    ve sağlığımız tehlikede’ dedi. S. 4’TE                                                         Sayfa 2’de
   1   2   3   4   5   6