Page 13 - OGÜN Gazetesi - Sayı:229
P. 13

Kültür-Sanat                                             13                                                    Ağaç Yaşken Eğilir       Mehmet Anıl’ın        Ortaçağ İslam
                                                    okuyucu ile buluştu      Yeniçeriler adlı        Dünyasında

                                                                    kitabı raflarda     Ekonomik Ekosistem
                                                    Örneklerle Başarılı Çocuk Eğitiminin
                                                    anlatıldığı Ağaç Yaşken Eğilir kitabı  Mehmet Anıl’ın Osmanlı Devleti’n- kitabı çıktı
                                                    raflardaki yerini aldı. Türkiye’de  deki askerî sınıfı inceleyen kitabı  Ahmet N. Özdal’ın Ortaçağ İslam
                                                    çocuk yetiştiren anne babaların işi  Yeniçeriler kitapçılarda yerini aldı.  Dünyasında Ekonomik Ekosistem
                                                    hem kolay, hem de zor. Kolay çünkü  Kitap, asırlar içinde kulaktan kulağa  kitabı raflardaki yerini aldı. Özdal’ın
                                                    yüzyıllardan gelen bir geleneğin  dolaşan efsanelerle birlikte büyüyen  Ortaçağ İslam Dünyasında Ekonomik
                                                    hâlâ hüküm sürdüğü bir iklimde  bir gizem olan gençleri anlatıyor.  Ekosistema adlı çalışması hem
                                                    yaşıyoruz. Anne-babalar kadar dede  Ocakları, ortaları, odaları, kazanları,  kaynakları hem üslubu hem de
                                                    ve nineler de hâlâ fotoğrafın bir tara- çorbaları, serpuşları, börkleri, kılıçları,  sunumuyla çok az bilgiye sahip
                                                    fında. Zor çünkü tarım toplumundan  çuhaları 8’inden 18’ine, güzel yüzlü,  olduğumuz Ortaçağ İslam dünyası
                                                    sanayi sonrası topluma tek kuşakta  güçlü, adanmış ve kapanmış bu genç  ekonomisi alanında konuyla alakalı
                                                    geçmenin oluşturduğu kafa karı- adamlar nasıl yaşarlar? Ne yer, ne  neredeyse yazılmış tüm literatürün
                                                    şıklıkları en çok çocuk yetiştirmede  kuşanır, ne zaman kendi iradeleriyle  taranmasıyla hazırlandı. Ayrıca konu-
                                                    kendisini belli ediyor. Gelenekten  davranırlar? Mehmet Anıl, arkalarında  su çok geniş bir coğrafyayı ve zaman
                                                    süzülüp geleni bilim süzgecinden ge- neredeyse hiç iz bırakmadan tarihe  dilimini hata etmesine ve ayrıca bu
                                                                  karışan bu gençlerle ilgili söylentileri,
                                                    çirip yeni bir yol bulmamız gerekiyor.
    Halka mâl olmak var, halka mal olmak var!                           Kitap, işte bu hayati çaba için kaleme  erişilebilmiş gerçekleri, enteresan  kadar literatür taraması yapılmasına
                                                                                rağmen okuyucuya gereksiz bir
                                                                  detayları, keyifli, arı bir dille inceliyor.
                                                    alınmış makalelerden oluşuyor.
                                                                                cümle dahi kurulmadan yazıldı.
                           kendi çevresince yargılıyor.
                             Özellikle kitlenin büyük bir bölümün oluşturan
           Hasan denizyaran        dizi, film takipçisi olan genç kardeşlerimiz sosyal   Anadolu’nun Sesi
             denizyaran@ogun.com.tr   medyadan duyduğu bir haberi, konuya hiç vakıf
                           olmasa bile doğru kabul edip karşısındaki insana
       Genelde insanlar güncel haberleri öğrenmek  ona göre sevgi veya kin besliyor. onun hakkında
    uiçin internet haber siteleri veya arama motor- ithamlarda bulunabiliyor ve bu konuda kendin-
    larına başvuruyorlar. Peki bu bilgilerin doğruluğu  den o kadar emin ki, ‘acaba öyle değilmidir’ diye    Türkü Gecesi
    ne derecede?                 düşünmüyor.
      medya, gazete, habercilik çok eski tarihlerden  neden düşünsün ki?
    beri halkı haberdar etmek ve bilinçlendirmek   Haber konusu olan şahıs veya sanatçı sonuçta
    üzere çalışan kurumlardır. Günümüz de ise gazete  halka mal olmuş değil mi?               İzLEYENLErİ COşTurDu
    okuyan insan sayısı zaten oldukça az bunu hepi- onun duygu ve düşüncelerinin ne önemi var?
    miz biliyoruz.                  maalesef o kadar üzücü ki.                Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü  öz kültürlerine sahip çıkmaya ve bu değerle-
      Genelde insanlar güncel haberleri öğrenmek  şu an bile bir magazin sayfasına girdiğiniz-
    için internet haber siteleri veya arama motorlarına  de, bir olay görüyor ve yazılanı doğru kabul edip  Halk Eğitim Merkezi tarafından  ri yükseltmeye özen gösterdiklerini belirten
    başvuruyorlar.                o insanı eleştiriyor ve belki de kin besliyoruz.  ugerçekleştirilen Anadolu’nun Sesi   Artvin Halk Eğitim ve ASO Müdürü İsmail
      Peki bu bilgilerin doğruluğu ne derecede? Gerçekten çok yazık. oysa ki kişinin yaptığı işlere  Türkü Gecesi yoğun ilgi gördü. Artvin İl Milli  İnan, “Anadolu’nun Sesi Türkü Gecesi prog-
      maalesef 'koyun' yakıştırmasını yapmak   bakmak doğru olan değil midir? Hoş reklamın     eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi ta- ramıyla da güzel bir örneğini sergileyeceğiz”
    istemesem de insanlarımızın çoğunun araştırma  iyisi kötüsü olmaz mantığı ile magazinsel gündem  rafından açılan Bağlama kursu bünyesinde  dedi. Halk eğitim müdürlüğü olarak birçok
    güdüleri pek gelişmemiş. duyduğu veya okudu- yaratmak isteyen sanatçılar da yok değil.      eğitim alan kursiyerler tarafından düzen- alanda farklı kurslarla hizmet verdiklerini de
    ğu haberi yüzde yüz doğru kabul edip ona göre  anlattığım tarzda olaylardan biri benim başıma  lenen Anadolu’nun Sesi Türkü Gecesi’nde  vurgulayan İnan, “Eğitime yönelik verdiğimiz
    bir bakış açısı geliştiriyor. Bu haber her konuda  bile geldi. tamamen kişisel sorunlardan ötürü
    olabilir. Gerek siyasi haberler gerek magazinsel  yollarımızı ayırdığımız bir proje sonrası, konuya  Anadolu’nun dört bir tarafından derlenen  kurslarımız, vatandaşlarımıza yönelik açtığı-
    veya toplumu ilgilendiren olaylar. Bugüne kadar  hiç vakıf olmayan kardeşlerimizin sosyal medya  ezgilerle programa katılanlara unutulmaz  mız el sanatları, ahşap boyama, nakış-dikiş,
    sıkça dikkatinizi çekmiştir. Bir haber bir kanalda  şişirmesiyle ve dedikodularıyla, benim hiç yap- bir gece yaşadı.          işaret dili, iş güvenliği, folklar gibi birçok
    verilirken diğer kanal aynı haberi başka bir şekilde  madığım davranışları yaptığım, hiç söylemediğim  Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gök- alanda kurslarımızla binlerce vatandaşımıza
    duyurabiliyor. tabi ben mesleğim gereği işin ma- veya konuşmadığım şeyleri konuştuğumu iddia   yiğit Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan  hizmet veriyoruz” diye konuştu.
    gazinsel boyutunu ele alacağım.        ettiler.                      Anadolu’nun Sesi Türkü Gecesi’ne Artvin  Konuşmaların ardından Usta Öğretici
      magazin, medya, sosyal medya farketmez. Bir  o kadar rahatsız edici ki maalesef.
    sayfanın veya bir kanalın izlenilebilir veya tıkla- Ben şu an çıkıp ‘şu kişi şunu söyledi, şunu  Vali Yardımcısı İdris Akça, İl Milli Eğitim Mü- Özgür Altunkaya öncülüğündeki Halk Eğitim
    nılabilirliği açısından haberler ilgi çekici olmak  yaptı’ diye sosyal medyaya bir video atsam herkes  dürü Abdulcelil Kahveci, Gençlik Hizmetleri  ve Gençlik merkezi 60 kişilik bağlama koro-
    zorunda. Haber ilgi çekici değilse, ilgi çekici hale  onu doğru kabul edecek. Belki tek tük çıkar karşı  Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, İl Kültür ve  su, Artvinli müzikseverlere unutulmaz anlar
    getirilip şişiriliyor veya olmayan şeyler lanse  tarafı da dinlemek lazım veya belki ortada bir  Turizm Müdürü Ömer Gümüş, Hayat Boyu  yaşattı. Farklı yaş kategorilerinden kursi-
    ediliyor ve maalesef halkımızın büyük bir kısmı  yalan vardır diyen.               Öğrenme biriminden sorumlu İl Milli Eğitim  yerlerin yer aldığı müzik korosu bağlama ve
    da bunu referans alarak konu başlığındaki şahsı  Bilinçlenelim arkadaşlar, düşünelim!      müdür yardımcısı Kenan Güray, kursiyerler  Usta Öğretici Özgür Altunkaya eşliğinde Ah
                                                     ve çok sayıda vatandaş katıldı.    Bir Ataş Ver, Turnalar, Çanakkale, Gidi-
                                                       Usta öğretici Özgür Altunkaya şefliğinde  yorum Gündüz Gece, İmere Fera, Ey Gidi
                                                     gerçekleşen konserde 37 kişilik bağlama eki- Karadeniz gibi birbirinden güzel eserleri
                                                     bi müzik severlere unutulmaz anlar yaşattı.  seslendirirken Konser boyunca izleyicisin-
                                                     Artvin Halk Eğitim Müdürlüğü olarak kendi  den yoğun alkış aldı.


          KOÇ (21 MART-19 NİSAN)            TERAZİ (23 EYLÜL-22 EKİM)
          Çevrenizde sizden özel ilgi ve itina isteyen  Yeteneklerinizi ve kişisel becerinizi öne
          kişiler bulunabilir. Onların içinde bulundu- çıkarıp, sergileyebilir ve çevrenizde olumlu
          ğu konumu anlamanız ve anlayış göster-    eleştiriler alabilirsiniz. Sezgileriniz ve çev-
      meniz gerekiyor. Sevdiklerinizin size ihtiyacı var. Destek  renizi algılamanızın yoğun olduğu bu günlerde hayata
      ve fedakârlıkta bulunmanız gereken bir dönem. bakışınız ve sorgulamalarınız derinleşiyor...

          BOĞA (20 NİSAN-20 MAYIS)          AKREP (23 EKİM-21 KASIM)
          İdealler sizin yönünüzü belirliyor. Daha çok  Geleceğe yönelik önemli ve isabetli karar-
          çalışıp çok kazanma becerisini elde etme   lar almada cesurca davranabilir, uygulama-
          çabalarınız sürüyor. Size geri dönüşümü   ya geçmede sakınca görmeyeceksiniz. Eve
      olumlu olacak seyahatlere çıkabilirsiniz. Ani olaylarda  ait ve yerleşime yönelik değişiklikler yapabilir, tadilat
      planlarınızı yeniden yapılandıracaksınız.  gibi yenilenmeler gerçekleştirebilirsiniz.

          İKİZLER (21 MAYIS-21 HAZİRAN)        YAY (22 KASIM-21 ARALIK)
          Eğitim ve kişisel gelişiminize katkıda bulu- Kendinize yeni ilgi alanları edinebilirsiniz.
          nacak girişimleriniz olumlu sonuçlanıyor.  Değişik, konulara ilginiz artabilir. Sev-                           1906 yıllık heykel
          Mesleki alanda kendinizi geliştirme imkânı  diklerinize zaman ayırmanız gerekebilir.                             Laodikya’da
      bulabilirsiniz. Geleceğe yönelik konularda sizin için  Ailenizle daha çok zaman geçirmek ve onların sorunları
      önemli anlaşmalara imza atabilirsiniz.    ile yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz...                                  bulundu
                                                                                 Denizli’nin Pamukkale ilçe-
          YENGEÇ (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)        OĞLAK (22 ARALIK-19 OCAK)                                  usinde kazıları devam eden
          Yaşantınızda sizin kontrolünüz ve isteğiniz  Yaşantınızda gerçekçi olma ve ayakları  ‘Kuşlar’ ODÜ'de sahnelendi            Laodikya Antik Kenti’nde arkeoloji
          dışında gelişen olayların içine girdiğiniz bir  yere basmanız gereken bir dönem. Kişisel                        dünyasına yeni bir harika daha ek-
          dönem. Önemli bağlantılar ve ilişkileriniz  beklentileri ve istekleri erteleyip, sizden  ordu Üniversitesi  da teknik destek verdi. tiyatro  lendi. Prof. Dr. Celal Şimşek başkan-
      sayesinde kayıplarınız kazanca dönüşüyor. Bu durum  beklentisi olanların ihtiyaçlarını karşılama çabası içinde  u(odÜ) müzik ve sahne  Bölümü mezuniyet oyunu  lığında yürütülen kazılarda, M.S. 113
      sizin kendinize yaptığınız yatırımla orantılı... kalabilirsiniz. Önemli teklifler var, ertelemeyin... sanatları fakültesi tiyatro Bö- kapsamında sahnelenen ve  yılında yapıldığı belirlenen Roma
                                                    lümü tarafından mÖ 456-mÖ  fantastik bir komedya olan  imparatoru Traian’a ait 356 parçaya
          ASLAN (23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS)         KOVA (20 OCAK-18 ŞUBAT)        386 yılları arasında yaşamış  “Kuşlar” oyunu yaklaşık 2  bölünmüş heykel bulundu. 3 metre
          İş alanında yeni ortaklıklar ve tekliflerin  Zekanıza güvenebilir, iletişim içeren  bir komedya yazarı olan aris- bin 500 yıl önce aristopha- boyunda olan ve üzerinde sembol-
          alabilirsiniz. Birlikte hareket ettiğiniz  işlerinizde aktif rol alabilirsiniz. Beklentide  tophanes tarafından yazılan  nes tarafından yazıldı. Keyfi  ler bulunan heykelin özellikleri ba-
          kişileri iyi algılayıp tanımanız önemli. Sizin  olduğunuz işlerde atak ve canlı olmanız  “Kuşlar” adlı oyun sahnelen- uygulamalardan, savaşlardan,  kımından dünyada eşi ve benzerinin
      kaynaklarınıza yönelik gizlenen istekler olabilir. Yeni  gerekiyor. Beklemede kalmaktan daha çok isteklerinizi  di. tiyatro Bölümü öğrencile- adaletsizlikten bıkan atinalı  bulunmadığı kaydedildi. Yanında
      düzenlemeler ve değerlendirmeler dönemi...  gerçekleştirme çabanız size olumlu yansıyacak... rinin dört yıl boyunca aldıkları  iki yurttaşın kendilerine yeni  elleri arkadan bağlı Dacialı düşman
                                                    rol, oyunculuk, sahne, reji,  bir yer araması ve kuşların  askerinin de tasvir edildiği Traian
          BAŞAK (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)         BALIK (19 ŞUBAT-20 MART)       dramaturji, diksiyon, makyaj,  insanları yöneteceği bir kent  heykelinin, üzerinde zırh ve ayrıca
          Kendinize özen göstermeniz, iyi bakma-    Hafta sonuna doğru kendinizi daha iyi ifa- sahne uygulaması gibi eğitim- düşleyerek bu ütopyanın peşi- düşmanlara karşı acımasız ancak
          nız gerekiyor. Sağlık konusunda önemsiz   de edebileceğiniz ve ortaya koyabileceğiniz  lerin uygulaması niteliğinde  ne düşmesi ile başlayan oyu- dostlara karşı koruyucu, dostluk ve
          diye geçiştirdiğiniz sorunları araştırma ve  ortamlarda bulunabilirsiniz. Şartları kendi  olan, çoğunlukla üçüncü ve  nun yönetmenliğini müzik ve  bereketi anlatan, sanatı koruyan
      iyileştirme zamanı. Çevrenize karşı duygusal yoğunluk  yararınıza çevireceksiniz. Kendinizi güçlü ve dinamik  dördüncü sınıf öğrencilerinin  sahne sanatları fakültesi Öğr.  ve güçlü bir imparator olduğunu
      hissettiğiniz ve ilginizin attığı günler... hissedebilirsiniz. Öz güveniniz artıyor.    yer aldığı oyunda diğer sınıflar  Gör. erdal Karakurt yaptı. anlatan simgeler bulunuyor.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16