Page 13 - OGÜN Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:234
P. 13

Kültür-Sanat                                             13                                                     Sıra dışı şair bana    Miguel Serrano’dan     vanlı şair Mustafa
                                                             2
                                                       deli dediler      İki dostun hatıraları    Işık’ın Süveyla’sına
                                                      kitabını çıkardı     miguel Serrano’nun Avrupa’nın iki  yoğun ilgi

                                                    Geçirdiği şizofreni hastalığını  büyük dehası Carl Gustav Jung ve  Vanlı Şair-Yazar mustafa Işık
                                                                  Hermann Hesse ile yaşamlarının
                                                    şiir yazarak yendiğini belirten  son dönemlerinde kurduğu yakın  tarafından yazılan ‘Süveyla’ isimli
                                                    şair Durmuş Tunacık, “Bana  dostluğu anlattığı Carl Gustav  şiir kitabının ikinci baskısı çıktı.
                                                    Deli Dediler-2” isimli şiir  Jung ve Hermann Hesse - iki Dos- Üç şiir ve bir deneme kitabı olan
                                                    kitabını çıkardı. Samsunlu şair,  tun Hatıraları adlı kitap raflardaki  Süveyla’nın ilk baskısının bir yıllık
                                                    şiirlerinin temalarının genel- yerini aldı. Latin Amerikalı diplo- süre içerisinde tükenmesi sonra-
                                                    likle ilahi ve beşeri aşk üzerine  mat ve yazar miguel Serrano’nun  sı ikinci baskısı şiir severlerle bu-
                                                    olduğunu belirtti. Bin adet  Avrupa’nın iki büyük dehası Carl  luştu. mustafa Işık çıkardığı yeni
                                                    basılan ve 65 şiirden oluşan  Gustav Jung ve Hermann Hesse  şiir kitabı ile ilgili, “ilk kitabım
                                                    “Bana Deli Dediler-2” isimli  ile yaşamlarının son dönemlerin- olan Süveyla’ya şiir severlerin ve
                   damat bayıldı                           kitap, önümüzdeki haftadan  de kurduğu yakın dostluğu anlat- Vanlı hemşehrilerimizin yoğun
                                                    itibaren raflarda yerini alacak.
                                                                                ilgisi beni mutlu etti. Tabi okur-
                                                                  tığı Carl Gustav Jung ve Hermann
                                                    Ortaokuldan beri şiir yazdığını  Hesse - iki Dostun Hatıraları adlı  larımızdan gelen taleplere cevap
                     Aslında gelin-kaynana çekişme- te izleyebileceğiniz, popcorn tadın- belirten Tunacık, “Tema olarak  kitap Destek Yayınları’ndan çıktı.  vermek adına Süveyla’nın ikinci
                    si her zaman ilgi çekicidir. da olan bu filmi tavsiye ederim.  aşkı seçmemin sebebi Allah  kitapta mektuplar ve anıların  baskısını yapma kararı aldık.
                     Buna rağmen kalıcılığı olacak bir               aşkını, vatan aşkını insanlara  yanı sıra Hesse’nin özel çizimleri  kitabıma ilgi gösteren herkese
          Pınar Dura Özer   program gibi görünmüyor.   hAFTAnIn Dİzİsİ: BETTER ThAn us  anlatma gereği duyuyorum.  ve “Piktor’un Başkalaşımı” adlı  sonsuz teşekkür ediyor, kitabını
           pinarduraozer@ogun.com.tr
                     Yine de yolu açık olsun.  Rus yapımı bilimkurgu türünde   Şiirlerimi o anları yaşadığım  daha önce basılmamış bir öyküsü  tüm şiir severlere ve Van halkına
                                   olan dizinin başrollerini; Paulina  için yazmadım. ” dedi.  de yer alıyor.       adıyorum” dedi.
      Uzun zamandır ‘Yemekteyiz’  hAFTAnIn FİlMİ: sExTuPlETs-AlTIzlAR Andreeva, Kirill Karo,Aleksandr
    uadlı yarışma programını ba-  Ağustos ayında, Netflix yapımı,  Ustyugov, Vitaliya Kornienko gibi
    şarıyla yürüten Onur Büyüktopçu,  “Altızlar”, izleyiciyi güldürmek üze- isimler paylaşıyor.                 KİTAP KöşESİ
    Show Tv’de, ‘Damat Bayıldı’ adlı  re, abartılı tiplemelere sahip grotesk  Dizinin genel konusu şöyle: Ro-          HAzIrLAYAN sAFİYE YIlDIRIM
    başka bir format yarışmayla yeni  bir film olmuş.      bot üretimi yapan Cronos şirketinin
    sezona başladı.          Başrollerini Marlon Wayans,  yöneticisi, Çin’den Arisa adında,
      Açıkçası bu değişiklik ne “Ye- Molly büyük Shannon ve Michael  çok özel yapım olan farklı bir robot
    mekteyiz” programına yaradı ne de  Ian Black üçlüsünün paylaştığı yapı- getirtir. Arisa’ya, yüklenmiş olan
    Onur Büyüktopçu’ya.      mın yönetmen koltuğuna Michael  sıradan kodların dışında; insanlar
      Zuhal Topal, aralarından sıyrıla- Tiddes oturuyor.    gibi, empati kurma, karar verme
    rak, aldı götürdü gündüz kuşağını. Filmin diğer oyuncu kadro- ve öldürücü dövüş teknikleri gibi
      Damat Bayıldı ile Yemekteyiz  sunda ise; Bresha Webb, Glynn  özellikler de yüklenmiştir.
    programlarının reytingleri ne yazık  Turman, Deööbbi Morgan, Robert  Fakat robot, kendisine saldıran
    ki içler acısı.        Pralgo, Jwaundace Candece, Patti  bir şirket çalışanını öldürür ve firar
      Damat Bayıldı’ya bakacak  Schellhaas, Scott Hunter, Ruben  eder.
    olursak:            Vidal, Casey Hendershot, Damon  Babası morgda adli tıp uzmanı
      Onur Büyüktopçu, Yemekte-  Vance, Valdez Williams ve Albert L.  olan küçük kız Sonya’yla, Arisa’nın
    yiz’de evlere gidip, misafir oluyordu. Taylor yer alıyor.  yolları kesişir ve Arisa, baba kızın
      Bu yüzden daha bi rahattı.   Baba adayı olan Alan adındaki  hayatına dahil olur.
      Bu programın stüdyoda    bir adam, bir gün altız kardeşlerden  Dizideki oyuncuların perfor-
    çekilmesi ve ev sahipliğinin Onur  biri olduğunu öğrenir.  manslarını oldukça başarılı buldum.
    Büyüktopçu’da olması onu biraz  Farklı bir yerde ve farklı bir  Yüksek bütçeli bir yapım gibi
    yoracak gibi gözüküyor.    ailede yaşamaktadırlar.    görünmese de verilmek istenen
      Yarışmacıları konuşturmak,   Daha önce hiç görüp bilmediği  mesajlar ve konunun işlenişi gayet
    sorular sormak, heyecan yaratmak,  kardeşlerini bulmak için yola koyu- iyi.               gün MEdYA grubunun SPonSorLuğundA
    atışmaları kontrol altında tutmak  lan Alan’ın bütün amacı kardeşle- Daha önce defalarca robot, ya-
    gibi programın dinamik olmasını  riyle bir araya gelmektir. pay zeka gibi konular işlense de bu
    gerektiren her şey onun sorumlu- Alan, kardeşlerini tek tek  dizi, hikayesiyle, oyuncularıyla daha  Siyez buğdayı Festivali’nde
    luğunda.            bulmaya çalışırken, birçok komik  bir tutarlı ilerliyor sanki.
      Stüdyonun dekoru her ne   aksilikle başa çıkmak zorunda kalır. İnsanın kendi yarattığı tek-
    kadar sevimli ve sıcak gözükse  Macera, aksiyon, komedi  nolojinin gerisinde kalması ya da       dünya rekoru kırıldı
    de, yarışmanın formatını sevimli  türündeki bu eğlenceli filmde, altı  esiri olması gibi konuların (doğru
    bulamadım.           kardeşin tamamını Marlon Wayans  işlendiğinde) her zaman bir cazibesi
      Maalesef doğal durmuyor.  canlandırıyor.        oluyor.              → HABER MuRAT AKYOl            bilgiler verdi. Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz,
      Kurgulanmış hissi veriyor.                                                      İhsangazi Belediyesine ait alanda düzenlenen
                     Evinizde keyifle, ailenizle birlik- Tabii bilim kurgu seviyorsanız.
                                                       Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde  festivalde yaptığı konuşmada, festivallerin Kasta-
                                                       geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan  monu’ya önemli bir değer kattığını söyledi.
                                                    usiyez buğdayının tanıtımına katkı sağ-   İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık ise
                                                    lamak amacıyla düzenlenen 14’üncü İhsangazi  siyez buğdayının tanıtımı için ellerinden geleni
                                                    Siyez Festivali yapıldı. Dünyada en çok kişinin  yaptıklarını belirtti. Yerli tohumun önemine dikkati
                                                    siyez buğdayı ekerek rekor kırdığı festivalin ana  çeken Sağlık, “Siyez demek koskoca bir medeniyet
                                                    sponsoru Gün Medya Grup oldu. Çeşitli etkin- demektir. Siyez demek ata tohumunu korumak,
                                                    liklerin düzenlendiği festivalde çocukların dans  geleceğe taşımaktır. Günümüzde tohumu kontrol
                                                    ve oyunları renkli görüntülere sahne oldu. eden ülkelerin gıdayı kontrol ettiği biliyoruz. Bura-
                                                     Araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşan ve  dan hareketle bu kültürü sahiplenmek önemli. Bu
                                                    yaklaşık 20 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen  kültürün gelecek nesillere aktarılmasında ana unsur
          KOÇ (21 MART-19 nİsAn)            TERAzİ (23 EYlÜl-22 EKİM)       siyez buğdayının tanıtımı amacıyla İhsangazi ilçe- olan üreticilerimizin desteklenmesi noktasında üze-
          Parasal durumunuzu ilgilendiren konularda  Popüler ve aranılan kişi olmanız sizi bazen  sinde düzenlenen festivale katılım yoğun olurken,  rimize düşen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.
          olumlu gelişmeler yaşanabilir. kişisel çaba- çekemeyenlerin gölgesini üzerinizde hisset- Gün Medya Grubu’nun sponsor olduğu İhsan- Programa, Kastamonu Garnizon Komutanı
          nızla içinde bulunduğunuz şartları iyileşti- tirebilir. Grup içinde hareket edeceğiniz ve  gazi Siyez Festivali’nde yapılan organizasyonlar  Personel Albay Gamze Aydoğdu, CHP Kastamonu
      rebilirsiniz. Yükselen enerjinizi fiziksel aktivite yaparak  tek başına karar almakta zorlanacağınız günler. Sağlı- nedeniyle peş peşe rekorların kırılması festivalin  Milletvekili Hasan Baltacı, Kaymakam Ümit Fırat
      dağıtabilirsiniz. Beklediğiniz gelişmeler ertelenebilir. ğınıza ve kişisel bakımınıza özen göstermeniz önemli. amacına ulaştığı şeklinde algılandı. Böçkün, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip
                                                     Festivalin düzenlenmesi ile alakalı ciddi çalış- Vidinlioğlu, MHP İl Başkanı Yüksel Aydın ve vatan-
          BOğA (20 nİsAn-20 MAYIs)           AKREP (23 EKİM-21 KAsIM)       malara imza atan İhsangazi Belediye Başkanı Haya- daşlar da katıldı. Festival kapsamında siyez yemekle-
          Tam olarak içinde bulunduğunuz durumu  Aile içinde dengeyi sağlamak ve uzlaşı yol- ti Sağlık, Gün Medya/Ogün Haber Haber Müdürü  ri yarışması, konser, spor müsabakaları, halk oyunları
          değerlendiremiyor olsanız da bunun üzerin-  larını aramak size olumlu yansıyabilir. Yeni  Necdet Emre Aygün’e siyez buğdayı hakkında  gösterisi ve siyez ekimi etkinlikleri düzenlendi.
          de durmak size zaman kaybı olarak gelebilir.  başlanan ve girişilen işlerde bazı zorlanma-
      riskli konulardan ve işlerden uzak durmanız gereken bir  larda çözüm arayışlarınız artabilir. Eğitim hayatı ile ilgili
                                                    Yenicelileri Kolpa ve Hüseyin Kağıt coşturdu
      dönem. Beklediğiniz alacaklarınız size ulaşıyor. çalışmalarda artış yaşanabilir.
          İKİzlER (21 MAYIs-21 hAzİRAn)        YAY (22 KAsIM-21 ARAlIK)       → HABER FATİh MEhMET KAYAlI
          En son söylemeniz gereken sözleri yüksek   iş yaşantınızda becerinizi geliştirici eğitim
          sesle dile getirmeniz nedeni ile daha sonra  ve seminerler açısından uygun bir dönem.  Karabük’ün Yenice
          kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.  kişisel becerilerinizi arttırma çabalarınız  uilçesinde Gün Medya’nın
      kenara çekilmek sizin tarzınız değil. kontrol dışı gelişen  olumlu sonuçlanabilir. Bilgi ve birikimlerinizi beraber  sponspor desteği sağladığı
      durumlarda soğukkanlılığınızı koruyun.    çalıştığınız kişilerle paylaşmayı denemeniz önemli. 22’ncisi yapılan Zümrüt Yenice
                                                    Kültür ve Sanat Festivali’nde
          YEngEÇ (22 hAzİRAn-22 TEMMuz)        OğlAK (22 ARAlIK-19 OcAK)       Hüseyin Kağıt ve Kolpa grubu
          Bazı olaylar imkânsız gibi görünse de gerçek- Yerleşim ve mekân değişikliklerinin yaşantı- sahne aldı.Hüseyin Kağıt ve
          leşmesi durumunda sizin yüzünüzü güldüre-  nızda yer aldığı bir dönem. Üzerinize düşeni  Kolpa vatandaşlara unutulmaz
          cek. Çok çalışmak ve sorumluluklarınızı yerine  tam anlamı ile yerine getirmek isteyebilir- bir gece yaşattı.
      getirmek bu dönemde sizi mutlu edebilir. Önemli girişimle- siniz. Ertelenen projelerde daha sağlıklı düşünmek için  Yenice Belediyesi tarafından
      ri ve görüşmeleri ertelemeniz gereken bir hafta. zaman kazanıyorsunuz.           bu yıl 22’ncisi düzenlenen Züm-
                                                    rüt Yenice Kültür ve Sanat Fes- ilçelerden gelen halkın katılı- Çaylı takdim etti.
          AslAn (23 TEMMuz-22 AğusTOs)         KOvA (20 OcAK-18 ŞuBAT)        tivali turizm panelinin ardından  mıyla gerçekleşen organizasyon  Organizasyonda Kolpa
          kariyerinizi geliştirmeye yönelik girişimler- Parasal  kaynaklarınızı  ve  gelirinizi  açılışı yapılan resim sergisinin  renkli görüntülere sahne oldu.  Grubu solisti Barış Yurtçu da
          de bulunabilir, mesleki anlamda gelişmeye  etkileyecek önemli olaylar ve gelişmeler  ardından başladı. Hüseyin Kağıt  Yüzde 87’si ağaç olan ilçede  plaket alan isimlerden oldu.
          yönelik çalışmalar ve görüşmeler yapacağı-  yaşanabilir. kısa dönemli yaşanacak gerilim  ve Kolpa Yenicelilere unutulmaz  düzenlenen etkinliğe yaklaşık  Plaket töreninin ardından Yeni-
      nız bir dönem. maddi kaynaklarınızda kısa süreli tıka- karşısında beklentilerinizi ertelemek durumunda  bir akşam yaşatırken, meydanı  dokuz bine yakın katılım oldu. ce Belediye Başkanı Zeki Çaylı,
      nıklar olabilir.               kalabilirsiniz.                tıklım tıklım dolduran vatandaş- Plaket töreni gerçekleştirilen  OgünHaber Haber Müdürü
                                                    larla birlikte şarkılarını söyleyen  organizasyonda Gün Medya  Necdet Emre Aygün ve Kolpa
          BAŞAK (23 AğusTOs-22 EYlÜl)         BAlIK (19 ŞuBAT-20 MART)       iki sanatçı performansları ile  Onursal Başkanı Cengiz Aygün  grubu solisti Barış Yurtçu Yenice
          Yaşantınızı paylaştığınız kişilerle kısa dönemli  ikili ilişkilerde zorlayıcı bir dönem geçiri- mest etti.  plakete layık görülürken Cengiz  halkı ile selfie çekindi.
          sorunlar ve istenmeyen durumlar yaşanabilir.  yorsunuz. karşılıklı olarak uzlaşı arayışları  Karabük’ün doğa güzelliğiy- Aygün adına plaketi Gün Med- Bu muhteşem gecenin
          kontrol dışı gelişen olaylar karşısında gerilim  içinde hareket etmek çok önemli. Sizden  le adeta yeşile bürünmüş ilçesi  ya/OGÜNhaber Haber Müdürü  ardından Yenice halkı organi-
      olabilir. Bunun geçici bir durum olduğunu unutmayın. ikili  beklenenleri yerine getirmek istemeyebilir ve herşey- Yenice muhteşem geceyi geride  Necdet Emre Aygün aldı. Plaketi  zasyondan alanından mutlu bir
      ilişkiler açısından dikkatli olunması gereken günler. den uzaklaşmak isteyebilirsiniz.   bıraktı. Yenice halkının ve diğer  Yenice Belediye Başkanı Zeki  şekilde ayrıldılar.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16