Page 13 - OGÜN Gazetesi - Sayı:227
P. 13

Kültür-Sanat                                             13                                                    Gökhan bozbaş’ın       Sykes-Picot Gizli       Yurtsever’in,

                                                    Mısır’da toplum ve      Antlaşmasının 100.      “türk-Amerikan
                                                    Siyaset adlı kitabı     Yılında Orta Doğu ve      Savaşları” kitabı
                                                       raflarda        türkiye kitabı çıktı       yayınlandı

                                                    Gökhan Bozbaş’ın Mısır’da Toplum  Atatürk Araştırma Merkezi Başkan- Araştırmacı Tarihçi Cezmi Yurt-
                                                    ve Siyaset adlı kitabı okuyucuların  lığı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  sever, Osmanlı arşivinde bulunan
                                                    beğenisine sunuldu. Vadi Yayınla- işbirliği ile gerçekleştirilen “Sy- yaklaşık 200 milyon belgenin
                                                    rından çıkan kitap 25 Ocak 2011’de  kes-Picot Gizli Antlaşmasının 100.  tarihçilere açılmasından sonra
                                                    gerçekleşen Mısır halk devrimi  Yılında Orta Doğu ve Türkiye” sem- yaptığı araştırmalar sonucu “Türk
                                                    sonrasından başlayarak 3 Temmuz  pozyumunda sunulan bildiriler, ki- Amerikan Savaşları” adlı kitabını
                                                    2013 askeri darbesine kadar geçen  tap haline getirilerek okuyucularla  yazdı. Yurtsever, Osmanlı’nın son
                                                    süreç içerisinde Mısır toplumunun  buluştu. Orta Doğu bölgesi geçmiş  zamanlarında 1820-1920 yılları
                                                    ve siyaset kurumunun yapısında  dönemlerde olduğu gibi 20. yüzyı- arasında doğrudan ve dolaylı
                                                    yaşanan sancıları anlamlandırma  lın başlarından itibaren de yoğun  Türk-Amerikan Savaşları’nın yo-
                                                    çabasının bir ürünü olarak ortaya  rekabet ve çatışma sürecinden ge- ğun olarak sürdüğünü kanıtlayan
                                                    çıkmıştır. Mısır toplumu iki buçuk  çiyor. Bu bölgenin merkezinde yer  belgelere ulaştığını, “Belgeler
                                                    yıl içerisinde 2 referandum, bir baş- alan Türkiye, izlediği politikalar ile  arasında 1917 yılında “ABD ile
                                                    kanlık ve parlamento seçimi, askeri  bölgeyi etkilerken, yaşanan tarihi  Savaşıyoruz” konulu çok sayıda
                                                    vesayet ve darbe tecrübe etmiştir. gelişmelerden de etkileniyor. belgelere ulaştım.” dedi.
            Oyunculuk yapmak isteyenler       Oyunculuk mesleğini icra                 kendinden ödün verdiğin an,
    uederken karşımıza çıkan                   mesleğini kendi ellerinle bitirir-
    zorluklar nelerdir? Nelere dikkat               sin. Sen ekmeğine bakacaksın ve
    etmeliyiz ve nasıl bir yol izleme-   Hasan Denizyaran    yaptığın işin hakkını vereceksin.
    liyiz?                   denizyaran@ogun.com.tr Allah da senin yanında olacak.
      Yeni sinema filmi ile karşı-                 Gelen işe burun kıvırma-
    nızda olacağım için bir süre ya- evini geçindirmen gerektiğini  yacaksın sen ekmeğine baka-
    zılarıma ara vermek durumunda  unutma. Tepeye yükselirsen  caksın. Rolün büyüğü, küçüğü
    kalmıştım. Öncelikle okurla-  ne ala o senin ödülün. Fakat o  olmaz. Herkes seni beklemiyor
    rımdan özür diliyor ve haftalık  kadar kolay değil!     başrol için!
    yazıma başlıyorum.        Her meslekte olduğu gibi   Burnun havada dolaşma-
      Tabi çekimler sırasında bir- oyunculuk mesleğinde de pislik- yacaksın. İnsanlara ‘Teşekkür
    çok yardımcı oyuncu arkadaşın  ler ve çakallarla karşılaşacaksın.  ederim’ demesini de bileceksin
    soruları oldu, aslında bu soru- Hakkında konuşacaklar, kuyunu  ‘Sen zahmet etme’ demesini de.
    lar çevremden çok duyduğum   kazacaklar, paranı vermeyecekler,  İstersen ‘Al Pacino’ gibi oyna
    sorular olduğu için bu konuyla  bir yerlere gelebilmek için senden  ekranlarda. Kamera arkasında se-
    alakalı bir yazı yazmak istedim. ödün vermeni isteyecekler!  vilmeyen bir insansan o mesleğin
      Oyunculuk mesleğini icra    Sen bunlara aldırma ve doğru  devamı gelmez bilesin. Senden
                                    Öncelikle boş hayaller kurma- FOtOğrAFtA DA EnGEL
    ederken karşımıza çıkan zorluklar  yolunda yürümeye devam et.  daha fazla çalışıp daha az kazanan
    nelerdir? Nelere dikkat etmeliyiz  O gaflete düşersen herkes gibi  emektar set ekibinin kıymetini bi-
    ve nasıl bir yol izlemeliyiz? olacaksın ve yok olup gideceksin.  leceksin. İşte o zaman yükselirsin!
      Herkes maalesef bu mesleği  Oyuncu değil oyuncak olacaksın!
    icra ederken inanılmaz derece-  Zorluklar say say bitmez!  yı bırak! Doğruca git ve eğitimini
    de popüler ve zengin olacağını  Yardımcı oyuncuysan eğer sabah  al. Sadece Güzel sanatlar veya    kAbuL EtMEDİLEr
    düşünüyor.           9 gece 1 arası hazır bir şekilde  konservatuar ile olmayabilir.
      Türkiye de kolunu sallasan  sette beklemen gerektiğini unut- Git güzel bir kursa kamera önü
    oyuncu olmak isteyen veya   ma. Ana cast oyuncusuysan işin  oyunculuk eğitimini al. Diksiyon
    bir yerlerde görünmüş birisine  daha zor. Bir sürü kağıdı ezber- eğitimini al. Çeşitli çalışmalara  İbn Haldun Üniversi- Perspektif Fotoğrafçılık  bizi gülümsetiyor. Derslerde
    çarpacağını biliyorsun. Fakat sen  leyip o duyguyu yaşayacaksın ve  katıl ve uygula. Sonra senden  tesi (İHÜ) Perspektif  Kulübü Başkanı İrem Sülük,  çektiğimiz fotoğraflarda hepimi-
    en tepedeki isimlere bakıp aynı  tamamen başka biri olacak, önce  kayıt parası istemeyen düzgün  uFotoğrafçılık Kulübü,  engelli olmanın kişinin fotoğraf  zin yüzü gülüyor” dedi. Gülümse
    performansı bekliyorsun.    kendine inanacaksın ki izleyen  güvenilir bir ajansa kaydol. Bir  yürekleri gülümseten bir sosyal  çekmesine engel olabileceği  Çekiyorum Proje Koordinatörü
      Yanlış!           de sana inansın.        menajer ile anlaşabilirsen ne ala!  sorumluluk projesine imza attı.  düşüncesini kabul etmediklerini  Buse Şengül ise “Bir projenin
      Her şeyden önce bunun bir   ‘Tepeye çıkacağım’ veya    Sonra seçmelere yani auditi-  Fotoğraf makinesi ihtiyacını  belirterek, “İnsanların hayatla- koordinatörü olmak demek çok
    meslek olduğunu ve kendini,  ‘Daha iyi bir yere geleceğim’ diye  onlara git ve istediğin işleri kap!  karşılamak amacıyla yola çıkan  rına dokunmanın verdiği huzur  fazla sorumluluk üstlenmek
                                                    Kulüp, ‘Gülümse Çekiyorum’  başka hiç bir yerde bulunmuyor.  anlamına geliyor. Süreç içerisin-
                                                    gibi çok kıymetli bir projeyi  Onlara bu eğitimi vererek belki  de zorlandığım anlar oldu ama
                                                    yürütüyor. Proje kapsamında  de ileride ellerine bir meslek geç- sabırla ve azimle bu anlamlı pro-
                                                    Bağcılar Belediyesi tarafından  mesini sağlıyoruz. Belki de stres- jeyi hayata geçirmek için çalıştık.
                                                    kurulan Engelliler Sarayı’nda her  lerini atabilecekleri bir hobileri  Danışman hocam ve projede
                                                    hafta 7 ortopedik engelli gence  oluşuyor. Nihayetinde ‘Gülümse  gönüllü arkadaşlarım destekleri-
                                                    fotoğrafçılık eğitimi veriliyor. Çekiyorum’ hem onları hem  ni hiç esirgemediler” dedi.

                                                    Meçhul Paşa hem güldürdü hem düşündürdü

          KOç 21 MART - 19 NİSAN            TERAzİ 23 EYlül - 22 EKİM         Konak Belediyesinin  culuklarıyla göz doldurdu.
          İşinizle ilgili olabilecek aksilikler karşısında gerek- Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan  ugeçen yıl hayata geçir- Başarılı oyunculukların yanı
          li önlemleri alacaksınız. Ay’ın bulunduğu konum,  kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele  diği ‘Tiyatro Konak’ projesi  sıra dekor ve ışık tasarımıyla
          rutin hayatınızla ilgili bir takım tıkanmalar yaşa- etmek zorunda kalacaksınız. Kısa yollarla ilgili  İzmirli tiyatroseverlerden  da dikkat çekti. Meçhul Pa-
      yabileceğinizi gösteriyor. Güçlü kişilerin yardımıyla sorunlarınızı  planlarınız için gerekli tüm detayları gözden geçirmeli ve  yoğun ilgi görme devam  şa’da efsanevi mizah gazetesi
      halledecek ve akşama doğru rahatlamış hissedeceksiniz. atılımlarınızı doğru bir şekilde yapmalısınız.
                                                    ediyor. Türkiye’nin önde  Marko Paşa’nın serüvenini
                                                    gelen tiyatro topluluklarını  anlatan ‘hınzır bir neşriyat’
          BOĞA 20 NİSAN - 20 MAYıS           AKREP 23 EKİM - 21 KASıM       ve sanatçılarını izleyiciyle  hikayesi seyirci ile buluştu.
          Bugün yakın çevrenizle ilgili olayların içinde ka- Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsu- buluşturan Tiyatro Konak’a  Markopaşa’nın 1946’da baş-
          lacaksınız. Yardım etme duygunuz her zamanki  nuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken,  son olarak Ahmet Sami  layıp meçhule doğru giden
          gibi yoğun ve çevrenizi kırmak istemediğiniz  doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor  Özbudak’ın yazdığı, Emrah  serüveni, ‘bir cılız kalemden
      için, her şeye yetişmeye çalışıyorsunuz. Verdiğiniz sözleri  durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Güneş’in  Eren’in yönettiği ‘Meçhul  dile gelen hakikatın peşin-
      yerine getirme konusunda zorlanmalar yaşayacaksınız. burcunuzda ilerlemesi, sizi bireysel yönlerinizi güçlü kılacak.
                                                    Paşa’ oyunu konuk oldu.  den gidişin’ anlatıldığı oyun
                                                     Konak Belediyesi Eşref- büyük beğeni aldı. Toplam
          İKİzlER 21 MAYıS - 21HAzİRAN         YAY 22 KASıM - 21 ARAlıK       paşa Selahattin Akçiçek Kül- 7 isim, 8 sahip, 10 yazı işleri
          Güneş’ten olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun  Maddi konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Bugün  tür Merkezinde gösterimi ya- müdürü, 9 matbaa, 10 adres
          yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan  satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır  pılan oyunun biletleri günler  değiştirerek dönemin çetin
          beklediğiniz haberleri alacaksınız. Siz, ideal- koymalı ve dikkatli davranmalısınız. Yönetici  öncesinden tükendi. Oyunu  koşullarında ‘devleri bile
      lerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olma  gezegeninizin konumu bir takım işlerinizi çevrenizle kombi- Konak Belediye Başkanı  korkutan’ ve ‘fırsat bulabil-
      konusunda güçlük çekmeyeceksiniz.      nasyon bir şekilde halletmeniz gerektiğini söylüyor. Sema Pekdaş da izledi. Ti- diği zamanlarda’ her şeye 77
                                                    yatro Adam tarafından sah- sayı çıkan derginin hüzünlü
          YENGEç 22 HAzİRAN - 22 TEMMuz        OĞlAK 22 ARAlıK - 19 OcAK       neye konan oyunda Erdem  hikayesinin anlatıldığı oyun
          Burcunuzda ilerleyen Ay sizin uzak yollarla ilgili  Kardeşlerle ilgili bir takım problemler yaşamak  Akakçe, Bülent Çolak ve  iki gün boyunca kapalı gişe
          planlar yapacağınızı gösteriyor. Bazı gerçek- istemiyorsanız, onların istekleri karşısında boca- Fatih Koyunoğlu da oyun- oynadı.
          leştirmesini istediğiniz özel planlarınız var ve  lamanız yerine duygu bağlarınızı güçlü tutacak
      gerekli bağlantıları yapacaksınız. Toplantılarda planladığınız iş- davranış biçimini benimsemelisiniz. Annenizin ve diğer aile bi-
                                                      Dijital sanat müzesinde görsel şölen
      lerin yolunda gitmesi karşısında işlerin keyfini çıkarabilirsiniz. reylerinizin istekleri karşısında karasızlıklar yaşamanız mümkün.

          ASlAN 23 TEMMuz - 22 AĞuSTOS         KOvA 20 OcAK - 19 şuBAT                           Kendilerine “teamLab” adını veren bir sanatçı ko-
          Kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda  Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi derin        ulektifinin çalışmalarından oluşan ve Tokyo’daki ’Mori
          bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi his- kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakala-            Building Dijital Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşan
          setmenize neden olacak konuşmalar yapacak-  yacaksınız. Mesleki konularda, istediğiniz her             sergi, video görüntülerinden oluşan eserlerle ziyaretçilere
      sınız. Bugün bireysel duygularınızı atakta. Kendinizden başka  türlü şartları karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Fakat bazıları  görsel şölen sunuyor. Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan
      hiç kimsenin düşünceler önemli olmayacak.  hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorlar.
                                                                     ‘Mori Building Dijital Sanat Müzesi’ dünyada dijital sanatın
                                                                     ilk örneklerinden olarak gösterilen çalışmaları ziyaretçiler-
          BAşAK 23 AĞuSTOS - 22 EYlül         BAlıK 20 şuBAT - 20 MART                        le buluşturuyor. Dijital sanat içerikleri üzerinde çalışan ve
          Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın  Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden             ‘teamLab’ olarak bilinen sanatçı kolektifinin çalışmalarından
          mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha kariz- karar almıyor olmanız, başarınızı daha da              oluşan ‘Borderless’ sergisinde, 10 bin metrekarelik labirent
          matik ve ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin  güçlendiriyor. Bugün tepkisel davranmak yerine           taban planına sahip bir alanda, projeksiyon ve video teknolo-
      istekleri karşısında bazı yönlendirilmelere gelemediğiniz için,  temkinli hareket edeceksiniz. Beklediğiniz haberlerde sürpriz  jileri kullanılarak hazırlanan eserler sergileniyor.
      sizi üzen konularda uzaklaşmayı denemelisiniz. gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16