Page 3 - OGÜN Gazetesi - Sayı:227
P. 3

büyü ile iki ayrı bakü

                                                             Haydar Aliyev Havalimanından Bakü’ye doğru araçla seyir ederken, ziyaret için şehre
                                                             gelenlerin boş arsaları ve köy evleri görmeleri duvarlar yardımıyla engellenmiş. Şehir
                                                             merkezine giderken yol kenarında bulunan duvarlar nedeniyle boş arsa ve köy evleri-
                                                             nin oldukları alanları villa ve malikane gibi düşünmeniz sağlanmış. Şehir merkezine va-
                                                             rınca ise gördüğünüz muhteşem işlemeli binalar ve buram buram tarih kokan yapılar
                                                             ne kadar zengin bir kent algısını zihninize yerleştiriyor. Ve bu düşünceniz duvarların
                                                             arkasındaki yokluğu ve sefaleti ziyaret etmediğiniz sürece değişmiyor. Bu büyülü mi-
                                                             mari projeyi çok akıllıca bulduğumu belirtmek isterim. Bakü’nün modern Azerbaycan’ı
                                                             olduğundan daha güçlü ve heybetli gösteren bu planın sahiplerini tebrik ederim.

         turan eller diyarı bakü ve düşündürdükleri

      Bugünlerde sınırlarımıza komşu olan                                                    ismi Ebulfez Elçibey’i ziyaret etmek onların
    uülkelere bir nefer edasıyla ziyaretler                                                    ruhuna Fatiha okumanın onuruna ulaşmak
    gerçekleştiriyor ve atmosferi gözümüzün                                                    için ilk önce bu iki lideri ziyaret etmenizi
    gördüğü, kulağımızın duyduğu kadarıyla                                                     öneririm.
    gözlemliyoruz.                                                                  Bu ülke tarih boyunca ateşler içinde
      En son ziyaretimizi kardeş diyarımız                                                    kalmış ve ateş ile anılmıştır. Ateşler içinde
    Azerbaycan’ın başkenti Bakü şeh-                                                        kalmasına, “Şehitler Hıyabanı” ve Türk Şe-
    rine gerçekleştirdik. İstanbul’dan                                                       hitliğinde yatan atalarımız şahitlik ederken,
    Turan eller diyarlarından olan                                                         ateş ile anılmasının altında da zerdüştlere
    Bakü’ye doğru THY ile yola çıktık.                                                       mekân olan Ateşgâh bulunmaktadır.
    İstanbul Bakü arasında geçen                                                                 Azerbaycan ülke ve
    yolculuğumuzda Azerbaycan’ın                                                                millet kaderi ile değil,
    Mehmet Akif’i olarak bildiğimiz                                                              tarihin bir cilvesi ile de bir
    Ahmed Cavad’ın, “Çırpınırdın                                                                ‘Odlar Yurdu’dur.
    Karadeniz, Bakıp Türk’ün Bayra-                                                                “Şehitler Hıyaba-
    ğına” şiirini mırıldanıyoruz. Ferhat Yıldırım                                                       nı–Şehitler Yolu” denen
                  mail@ferhatyildirim.com.tr                                                   Cennet Bahçesi’nde yan
    “NuRİ PAşA KOMuTASıNDAKİ KAFKAS                                                              yana yatan mezar taşla-
    İSlAM ORDuSu vE TElMAN HAcıYEv’İN lAlElER                                                         rına hepsinin isimleri tek
    şİİRİ uNuTuluR Mu”                                                                     tek yazılmış şehitlerimize
    1918 yılında Rus-Ermeni-İngiliz ittifakı                                                          rahmet okuyarak minnet-
    ile katliama maruz kalan Azerbaycan                                                            tarlığımızı dile getirdik.
    Türk’lerine yardıma giden Türk askerlerini
    lalelere benzeten Azerbaycanlı şair Telman                                                   “MİNYATüR KİTAP MüzESİNDE ATATüRK’üN
    Hacıyev’in şiiri laleler ise hafızamızda…                                                   NuTKu İlE AlPARSlAN TüRKEş’İN DOKuz ışıK
      Telman Hacıyev’in Laleler şiirini                                                      DOKTRİNİ”
    yazmasına neden olan olayları hafızamızda  uçak yolculuğu göz açıp kapayıncaya kadar  Bakü” başlığıyla kaleme aldım. kezdeki tüm binalar yenilenmiş ve tarihi  Bakü’deki ‘Minyatür Kitap Müzesi’ ziya-
    yeniden canlandırmak isterim.    sona yaklaştı ve Bakü semalarına vardık.  Bakü’ye doğru giderken hemen sol  motiflerle süslenmiş.    retimizde gördüğümüz Atatürk’ün nutku
      Ermenilerin ve Rusların Bakü’de ve  Uçaktan aşağı bakıyorum ve karşımda tüm  tarafta Cumhurbaşkanlığı Sarayı karşılıyor          ve Alparslan Türkeş’in dokuz ışık kitabı da
    Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde masum  ihtişamıyla Hazar Denizi!!! Esasında ihti- bizleri ve daha sonra ise Tekfen gibi Türk  “BAKü GüzEl vE MODERN BİR şEHİR AMA BİzİM  bizlerde hoş seda bırakmıştır.
    sivil Türklere karşı başlattıkları katliam- şamlı olarak gözüken Hazar Denizi değil,  firmalarının yaptığı inşaat halindeki gök- İçİN GüzEllİKTEN öTE özEl BİR TüRK KENTİ” Haydar Aliyev Merkezi tüm muhte-
    lardan dolayı Mehmet Emin Resulzade  hafızamda ve tarih kitaplarında yazılı olan  delenleri görüyoruz. Son 5 yıldır Bakü’ye  Hun, Göktürk, Selçuklu, Akkoyunlu,  şemliği ile ziyaretçilerini karşılıyor. Modern
    Osmanlı devletinden yardım talep etmiş. gerçekler Hazar’ı bu kadar ihtişamlı olarak  gelmediyseniz modern Bakü karşısında  Karakoyunlu, Safevi ve Osmanlı gibi gelip  mimarisi, sergi salonları, sergilenen
      Padişahın talimatıyla Nuri Paşa komu- gösteriyordu. Adı ne kadar deniz olsa da  şaşırırsınız hemde çok… geçen bütün Türk topluluklarından eserler  birbirinden değerli eserler ve Azerbay-
    tasındaki Kafkas İslam Ordusu Azerbay- atalarımızın göl olarak kullandığı Hazar’ın            bulunan Bakü, güzel mi güzel, bizler için  can’ın geçmişinin anlatıldığı bölüm insanı
    can’a sefere çıkmış. Gence’de Ermenilerle  dört bir yanının Türk yurdu olduğuna yüce  “BAKü’DE DEĞİşMEYEN TEK şEY; MANEvİ  ise özel mi özel bir şehir… etkiliyor.
    karşılaşarak, çıkan çatışmaların ardından  yaradan şahittir.      ATMOSFERİ”              Şehirdeki caddelerin isimleri Fuzu- Turan ellerinden olan Azerbaycan’a
    Ermeniler teslim olmuş ve Gence Erme- Uçak alçaldıkça alçalıyor ve Uluslararası  Değişmeyen tek şey bizlere verdiği ma- li, Nesimi, Hatayi, Nizami Ganjavi gibi  gerçekleştirdiğimiz ziyaret ile Kırgızistan,
    ni zulmünden kurtarılmıştır. Bu sebeple  Haydar Aliyev Havalimanına iniş yapı- neviyat olurken, Şehitler Hıyabanı, Türk  sanatçı, şair ve yazar isimlerinden oluşuyor.  Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan,
    Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa  yoruz. Gardaşlarımız zahmet edip bizleri  Şehitliği, Devlet Mezarlığı bu değişimi  Dünyanın en ünlü caddeleri ile adeta yarı- Kırım, Sibirya, Yakutistan, Hakasya ve
    unutulur mu? Şair Telman Hacıyev’in“La- karşılamaya gelmişler.     sanki tebessüm ederek seyir ediyor. şan Bakü’nün Nizami Caddesi’ni görme- Tuva’ya da gitmemizin ne kadar gerekli
    leler” şiiri ile Ahmet Cevad’ın “Çırpınırdın  5 yıl öncesi ile kıyaslanamayacak bir  Binaların yeni yapılmasına rağmen inşa  den Bakü’yü gezmiş olmazsınız. olduğunu da bir kez daha anladık.
    Karadeniz” şiiri hafızalardan hiç silinir mi? Bakü ile karşılaştım. Havalimanından şehir  edilen mekanlar sanki yüzyıllar önce yapıl-      Ekip olarak yaptığımız 3 günlük ziyaret
                      merkezine doğru araçla giderken seyret- mış mekanlar gibi tüm ihtişamıyla Bakü’ye  “Mİllİ KAHRAMANıMız HAYDAR AlİYEv vE BA- değil Azerbaycan’ı Bakü’yü gezmeye
    “HAzAR DENİzİNİN DöRT BİR YANıNı TüRK  tiğimiz yollar, çevre düzenlemesi bizlere  tarihi bir güzellik katıyor. ĞıMSızlıK HAREKATıNıN SEMBOl İSMİ EBulFEz  yetmedi, fakat gezmeye yetmeyen 3 günlük
    YuRDu YAPAN ATAlARıMız HAzAR’ı Göl OlARAK  Bakü’nün eski Bakü olmadığını gösteriyor.  Azerbaycan’a has bölgede çıkarılan bir  ElçİBEY’İ zİYARET ETMEK BİR ONuRDuR” ziyareti ise sizlere aktarmaya köşelerin,
    KullANMışTıR”            Tabi burada Bakü ile alakalı bir gizli büyü  taş var. Bu taş çok yumuşak ve zahmetsiz  Azerbaycan’ın milli kahramanı Haydar  sayfaların ve hatta kitapların yetmeyeceği
    Bu duygu ve düşüncelerle geçen iki saatlik  söz konusu onu ayrıca “Büyü ile iki ayrı  şekil alabiliyor. Bu taş ile neredeyse mer- Aliyev ile bağımsızlık hareketinin sembol  de bir gerçektir.    CHP-HDP-PKK-FETÖ koalisyonuna karşı
     ‘CUMHUR İTTİFAKI’
                                                                           İktidarın tek gücü

      2019 yılının Mart ayında gerçekleştirilecek seçimlerde çıkacak sonucun ana muhalefet partisinin sonu                   milletin iradesidir
        olabileceğini söyleyen Erdoğan, “Her seçimde aynı şeyleri yapıp farklı sonuç almaktan kendilerini
                                                                            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sincan zi-
        alamıyorlar. Mart 2019’da da sonuç aynı olacak, aynı hezimeti yaşayacaklar.” ifadelerini kullandı.                 uyareti kapsamında Malazgirt Mahallesi AK
                                                                          Parti Seçim Bürosu açılışında vatandaşlara hitap
        Ana muhalafetin ve avanele-                                                     etti. Soylu, tarihte 300 yıldır yükselen bir Türkiye
        rinin milleti birbirine düşür-                                                   olduğunu söyleyerek, “Bizim boynumuzu
    umesine izin vermeyeceklerini                                                       eğmek isterdiler, belimizi bükmek istediler, dizi-
    söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tay-                                                     mizi kırmak istediler. Ama bunlara tek bir şeyle
    yip Erdoğan, “Bölücü terör örgütünün                                                    meydan okuduk, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017,
    siyasi uzantılarıyla ittifak çalışmaları                                                  2018, son 5-6 yılda 6 seçimle birlikte bunların
    yapmaktan utanmıyorlar. Muhacir ile                                                    hepsine meydan okumaya çalıştık. İktidarın tek
    ensar arasına fitne tohumları ekmeye                                                    gücü vardır, milletin oyudur, milletin iradesidir,
    çalışıyorlar” diyerek milletin bu oyun-                                                  desteğidir. Bize güç vermenizi istiyoruz, destek
    lara gelmeyeceğini belirtti.                                                        vermenizi istiyoruz. Meclis’te iki ay önce konu-
                                                                          şurken, hani birilerinin Meclis’e taşıdığı PKK’nın
    DEvlET BAHçElİ: YEREl YöNETİMlER İşİN                                                   siyasi kolu HDP var ya, yırtındılar. HDP’yi
    EHlİ OlANA TESlİM EDİlEcEK                                                         Meclis’e sokabilmek için evlere vardılar, ‘CHP’li
    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel                                                   misin, sen bir oyunu CHP’ye ver, bir oyunu da
    Başkanı Devlet Bahçeli, “MHP olarak                                                    HDP’ye ver’ dediler. Kol kola girdiler, İYİ Parti’yi
    ‘Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstik-                                                 de bu ittifakın içerisine geçirdiler” dedi.
    rar’ diyor, adımlarımızı hızlandırıyoruz.
    Çünkü yapacaklarımız pek çoktur. ‘Sağ-
    duyunun Birlikteliği, Cumhur İttifakı’                                                      Oktay: türkiye
    diyor, anılarımızı atiye taşımak, parlak bir
    geleceğin kilidini açmak için çalışıyoruz.                                                 sınırlarından büyük
    Çünkü işimiz çok, hedeflerimiz büyük,
    yükümüz ağırdır” diyerek 31 Mart                                                        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
    2019’da Türkiye’nin yerel yönetimlerinin                                                  u“Türkiye nasıl sınırlarından büyükse,
    ehline emanet edileceğinden şüphesi                                                    Yozgat da sınırlarından büyük. Hemşehrilerimiz
    olmadığını söyledi. Bahçeli, “CHP-HDP-                                                   arasında dayanışma oluşturmak amacıyla birçok
    PKK-FETÖ’den oluşan, arkalarında Türk                                                   çalışmalar yapıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı
    düşmanlarının bulunduğu zillet koalis-                                                   Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’nın Kahraman-
    yonu 31 Mart’ı beka görseydi biz ken- Proje ittifakın büyük abisi CHP'de yaşa-                              kazan ilçesinde yüzlerce vatandaşla bir araya
    dimizden şüphe eder, acaba doğru mu  nan kaosun partilileri de rahatsız ettiğini                             geldi. Miting otobüsü üzerinde bir konuşma
    yapıyoruz diye kendimizi sorgulardık.  söyleyen Turan, son zamanlarda yaşa-                                gerçekleştiren Oktay, Kahramankazan’ın Tür-
    Üstüne basa basa tekrar söylüyorum;  nan istifaların da gerçekleşen sıkıntılar                              kiye için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile ge-
    31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçim- sebebiyle olduğunun altını çizdi. Turan,                               tirdi. Kahramankazan’da programı devam eden
    leri beka seçimidir. Cumhur İttifakı’nın  "Proje ittifakının hiç bir çalışması vatan  AK PARTİ GRuP BAşKANvEKİlİ BülENT TuRAN MHP GENEl BAşKAN YARDıMcıSı SADİR DuRMAz Oktay, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Toplan-
    hedeflerine ulaşması hususunda ülkesini  adına yapılmıyor, kendi çıkarları peşinde                            tısına katıldı. Burada da bir konuşma gerçekleş-
    seven herkes tüm gücüyle çalışması  koşuyorlar. Muhtemeldir ki 31 Mart  SADİR DuRMAz: Bİz cuMHuR İTTİFAKıNı  yerel seçimlerde başarılı olması için  tiren Oktay, Yozgat denildiğinde sadece mevcut
    gereklidir” diyerek konuştu.   akşamı AK Parti'nin İstanbul'da alacağı  GEçİcİ GöRMüYORuz     özveriyle çalışacaklarının altını çizen  il sınırları düşünüldüğünde hata olacağını ifade
                     zafer halk tarafından şimdiden ilan edil- FETÖ ile PKK ile kolkola girenlerin  Durmaz, "Biz Cumhur İttifakı'nı gelip  etti. Oktay, “Türkiye nasıl sınırlarından büyük-
    BülENT TuRAN: PROjE İTTİFAKlARı  miş durumdadır. Turan, “Kurtuluş mü- milleti birbirine düşürmekten başka  geçici, bugünden yarına birkaç belediye  se, Yozgat da sınırlarından büyük. Hemşehrile-
    vATAN ADıNA YAPılMıYOR      cadelesi veren Gazi Mustafa Kemal'in  amaçları olmadığını söyleyen Milliyetçi  fazla ya da eksik almak gibi bir anlayışa  rimiz arasında dayanışma oluşturmak amacıyla
    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent  partisinin, basiretsiz yönetim anlayışı  Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan  indirgemiyoruz. Cumhur İttifakı'nı ül- birçok çalışmalar yapıyoruz. Dernek çalışmaları
    Turan yaptığı açıklamada, terör örgütü  yüzünden her bir taraftan dökülmekte- Yardımcısı Sadir Durmaz, milletin ve  kenin geleceğini kurtarmak isteyenlerle  sayesinde Ankara’da yaşayan hemşehrilerimizin
    PKK ve FETÖ'nün uzantılarıyla oluş- dir” diyerek belediye yönetmeye talip  devletimizin geleceğini düşünenlerin  FETÖ'nün, PKK'nın yörüngesine girmiş  hem kendi aralarındaki hem de Yozgat’la olan
    turulan proje ittifakın, daha seçimleri  olan bazı siyasilerin apartman yöneticili- ‘Cumhur İttifakı’na inancının tam  ülkenin geleceğini karartmak isteyenle- bağları kuvvetleniyor, bu dayanışmada bizlere
    göremeden deşifre olduğunu söyledi.  ği bile yapamayacağını söyledi. olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı'nın  rin mücadelesi olarak görüyoruz." dedi. güç katıyor” şeklinde konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8