Page 3 - OGÜN Gazetesi - Haziran 2019 - Sayı:231
P. 3

Osmanlı dönemine ait
                                                                             Volçan Köprüsü
                                                                          Kırklareli Demirköy ilçesinde bulunan Rezve Deresi
                                                                          üzerine kurulu Osmanlı dönemine ait üç kemerli
                                                                          Volçan köprüsünü ziyaret ettik. Köprünün bir ayağı
                                                                          Bulgaristan tarafında bulunurken, diğer ayağı
                                                                          da Türk tarafında bulunuyor. Buram buram tarih
                                                                          kokan doğa içerisinde bir şaheser olarak onarılmayı
                                                                          bekleyen köprü Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in
                                                                          talimatıyla 2019 Yılı Tarihi Köprüler Restorasyon
                        madde yerine mana planını                                      Programına alınmış. Bulgaristan ve Türkiye arasında
                                                                          ki sınır hattını oluşturan Rezve deresi üzerinde bulu-
                                                                          nan Volçan Köprüsü araçla ulaşım sağlanamıyor. Bu
                                                                          sebeple ormanın içerisinden yürüyerek köprüyü zi-
                        TERCİH EDEN SoYDAŞLARImIZ                                      kemeri sağlam iken Bulgaristan tarafında bulunan
                                                                          yaret edebildik. Köprünün Türkiye tarafında bulunan
                                                                          kemer ise çökmüş. İnşallah restorasyon yapılmasının
                                                                          ardından tekrar bu köprüyü ziyaret etmek nasip olur.

                           Bulgaristan’da bir takım planlı
                        utoplantılar yapmak ve soydaş-
                        larımızla görüşmek üzere Bulgaris-
      Balkanların en eski         tan’a ziyaret gerçekleştirdik.
                          Bulgaristan’da Osmanlı’nın
    Türk camisi; Eski cami         bıraktığı tarihi miras kadar, insani
                        mirasa da hayran olmam vesilesiyle
    1394’te Bulgaristan Hasköy’de inşa edilen ve  o diyarlara büyük heyecanla gidiyo-
    Balkanlar’ın en eski Türk camisi olarak bilinen Eski  rum. Bu heyecan ise her gidişimde
    Cami’yi ziyaret etmekte nasip oldu. Bulgaristan’a  biraz daha artıyor. Çünkü hangi
    gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette Osmanlı öncesi  bölgeye gitsem, hangi şehre ayak
    Selçuklu beylerine ait somut kültür mirasının  bassam ya yeni Osmanlı eserleri
    varlığına şahit olmuş olduk. Halk arasında Eski
    Cami olarak adlandırılan yapı, Türkçe adı Hasköy  ile karşılaşıyorum ya da geçmiş
    Bulgarca Haskovadiye anılan kasabada bulunuyor. zaman olayların dinletisi ile gizemli
      Etrafı dükkanlarla çevrili caminin giriş kapısı  bilgilere ulaşıyorum. Tabi tanıştı-
    üstündeki Arapça kitabesinde ne yazdığını me- ğım bende hoş seda bırakan Türk
    rak ettiğimizde Türkçe açıklamasının, “Allah’ın  olan Bulgaristan vatandaşları da bu                            Bulgaristan’ın Kırcaali
    lütfü ve yardımı ile bu makam Allah adına inşa  heyecanımı kat kat artırıyor.
    edildiğinde 697 yılının son günü idi” şeklinde ol- 1394'te Bulgaristan Hasköy'de                              şehrinin manevi şifresi;
    duğunu öğrendik. Balkan ülkelerinde bugüne ka- inşa edilen ve Balkanlar'ın en eski                                Gazi Kırca Ali
    dar yapılan araştırmalarda inşa kitabesi ile sabit  Türk camisi olarak bilinen Eski Ca-                          Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinin kurucusu Gazi Kırca
    ayakta kalan en eski tarihi Türk yapısını ziyaret  mi'yi ziyaret etmekte nasip oldu. ülkenin uyumlu çalış-  ziyaretimizde Eski cami,  Ali’nin yenilenen kabrini ziyaret ettik. Bu ziyareti-
    etmek bizleri gerçekten çok heyecanlandırdı. Bulgaristan’a gerçekleştirdiğimiz  masına vesile olan tüm    Gazi Kırcaali Türbesi ve  mizde Kırcaali şehrinin nasıl oluştuğunu, maneviya-
      Kitabede hem yazı hem rakam ile belirtilmiş  bu ziyarette Osmanlı öncesi Selçuk- yöneticileri tebrik etmek  Rezve Deresi bizleri tarihe  tının ve öneminin ne denli yüksek olduğunu gördük.
    olması Selçuklu mimarisinde yaygın olarak gö- lu beylerine ait somut kültür mirası- ve desteklemek gerek-   doğru manevi yolculuğa   1371 yılında Alanya’da doğan ve eğitimini Konya
    rülen bir geleneğin devamı olduğu düşünülmek- nın varlığına şahit olmuş olduk. mektedir.           taşıdı.           medreselerinde alan Gazi Kırcaali, Osmanlı ordula-
    tedir. Osmanlının yaptığı söylenen eski caminin  Osmanlı’dan miras kalan insan- Bulgaristan ziyareti-      Burgaz seyahatimiz ise  rının bir neferi olarak Rumeli savaşlarına katılmış
    Selçuklu beyleri tarafından yapıldığı da bahis  lar ile tarihi eserlerimiz sarsılmaz bir  mizde Kırcaali şehrinin  ülkenin modern yüzü- ve bu savaşlarda gösterdiği kahramanlıklardan
    ediliyor. Zaten sonuçta Osmanlının bölgedeki ilk  ilişki ile tüm engellemelere karşın  manevi şifresini de  Ferhat Yıldırım nü bizlere gösterdi. Rus  dolayı Gazi ünvanı almış. Gazi olduktan sonra Arda
    hakimiyet yıllarına denk geldiğinden bu caminin  dimdik ayakta kalmayı başarmış.  çözme imkanı bulduk.  mail@ferhatyildirim.com.tr turistlerin ilgi gösterdiği,  nehrinin sol tarafını kendine mesken olarak tutmuş
    Osmanlı’ya bağlı Selçuklu beyleri tarafından  Ayakta kalmakta zorluk çeken  Kırcaali şehrinin kuru-      lüks otellerin var olduğu,  ve bu zaman ki Kırca Ali’nin temellerini atmış.
    yapıldığı gerçeği kaçınılmazdır. Dolayısıyla  yapılarımız ise Türkiye Cumhuriyeti  cusu Gazi Kırca Ali'nin yenilenen  ihtişam ve milyon dolarlık yatların  Ölümünün ardından ise Kırcaali halkı minnet ve
    her iki şıkta da cami Türk eseridir ve dimdik  yardımı ile restorasyon yapılmış. kabrini ziyaret ettik. Kırcaali şeh- bulunduğu marina, Ravda, Nesse- şükranlarımızı sunmak adına Gazi Kırca Ali’ye türbe
    ayakta kalan gurur kaynağımızdır. Türkiye’nin  Bu manevi ilişkiye tahammül  rinin nasıl oluştuğunu, maneviya- bar ve Sunny Beach bizi Gazi Kırca  yapmıştır. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
    katkılarıyla, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti                                               Başkanlığı (TİKA) tarafından şehrinin kurucusu Gazi
    Başmüftülüğünün yaptığı restorasyon çalışması  edemeyen ırkçılar olduğu kadar  tının ve öneminin ne denli yüksek  Ali Türbesi, Eski Cami ve Rezve  Kırca Ali’nin türbesinin yapılması ile Kırcaali Merkez
    ile geçmişine layık bir şekilde muhafaza altına  devletimizle ılımlı bir şekilde çalışan  olduğunu gördük.  deresi kadar etkilemeyi başaramadı. Camii çevre düzenlemesini gördüğümüzde ger-
    alınmış oldu. Kendilerini Sofya ziyaretimde  Bulgaristanlı yöneticiler de az dene- Kırklareli Demirköy ilçesinde  Karayolu ile Bulgaristan’ın  çekten gurur duyduk. Açılış törenine davet ettiler
    tebrik ederek memnuniyetimi dile getirdim. meyecek kadar çok. Onlar buradaki  bulunan Rezve Deresi üzerine kuru- birçok noktasına ziyaretler gerçek- fakat üzgün olarak o tarihe kadar kalamayacağımızı
      Balkanlarda Türk kültür mirasının ve  camilerimizin restorasyonunda  lu Osmanlı dönemine ait üç kemerli  leştirdik. Lakin yorgunluğumuzu  belirttik. Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan
    mimarisinin öncülerinden olan eski caminin  bizlere kolaylıklar sağlarken, bizler  Volçan köprüsü ise Bulgaristan ile  bizlerde hoş seda bırakan soydaşla- Ulusoy ve Başmüftü Dr. Mustafa Aliş Hacı’nın bu
    daha detaylı bir şekilde incelenerek Türk sanat  de onların ülkemizdeki kiliselerine  Türkiye sınırında bulunuyor. Köprü- rımız hafiflettiler. çalışmada çok büyük emekleri varmış. Hayra vesile
    tarihi camiasına tanıtılması gerekmektedir. Biz  gerekenden daha fazla bir şekilde  nün bir ayağı Bulgaristan tarafında  Madde planı yerine mana planı- olanda hayrı yapan gibidir sözüne istinaden bu
    bu konuda elimizden gelen gayreti göstermeye  yardımda bulunuyoruz. Bulga- bulunurken, diğer ayağı da Türk  nı tercih eden soydaşlarımıza kucak  satırlardan kendilerine teşekkür ediyoruz. Bulgaris-
    medya grubumuz olarak söz verdik.    ristan’daki kardeşlerimiz için iki  tarafında bulunuyor. Bulgaristan  dolusu selamlar…      tan’ın Müslüman Türk kenti Kırcaali’de gördüğümüz
                                                                          ilgi ve alakadan çok memnun olarak ayrıldık.                          SHV Energy CEO’su Bram Graber:

       TÜRK EKoNomİSİNE VE TÜRKİYE’NİN
          gELECEğİNE gÜVENİmİZ TAmDIR

       Dünyanın en büyük LPG şirketlerinde biri olan SHV Energy CEO’su Bram Graber, gazetemiz imtiyaz sahibi Ferhat

    Yıldırım ile yaptığı özel görüşmede Türk piyasasına ve Türkiye'deki operasyonlarına güvenlerinin tam olduğunu söyledi.


     → HABER FERHAT YILDIRIM

        SHV Energy Türkiye Ülke
        Yöneticisi ve İpragaz
    uCEO’su Eyüp Aratay’ın ev
    sahipliğinde düzenlenen özel top-
    lantıya katılan SHV Energy CEO’su
    BramGraber, LNG'yi Türkiye'de öğ-
    rendiklerini ve buradan Batı Avrupa
    ve Çin'e taşıdıklarını belirtti.
    "LNG İşİMİz AsINDA TÜRKİYE'DE DOğDU"
    Türkiye ortağı İpragaz ile yaptıkları
    yatırımlara çok değer verdiklerini söy-
    leyen Gramber, "Özellikle LPG'nin
    otogazda kullanımında şirket son
    derece önemli atılımlar yapmıştır. GO
    istasyonları buna önemli bir örnek.
    Giderek sayısı artıyor. Türkiye'deki
    bu şirket, SHV ailesinin yüzde 10'nu                                                      İPRAGAz CEO’sU EYÜP ARATAY:
    teşkil nitelikte bir hacme sahip. Yani
    LPG'de 18 ülkede yer alıyoruz, bu ül-                                                       LPG’li araçlar,
    kelerin arasına baktığımızda Türkiye
    bu hacimle son derece önemli. Başka                                                      kapalı otoparklara
    sebeplerden de Türkiye önemli ve ye-
    nilikçi piyasa. Burada olan yenilikleri                                                       girebilecek
    biz, başka ülkelere taşıyoruz, LNG
    buna önemli bir örnek. Biz LPG'de  şirketler için çok caydırıcı veya kor- alabiliyor. İpragaz’ın bünyemizde  ları, akaryakıt sektöründe bize göre  Türkiye’de LPG’li araçların kapalı
    yer alıyoruz ama LNG işimiz de var.  kutucu değil. Çünkü biz uzun vadeli  bulunmasından büyük memnuniyet  en yeni ve en kaliteli hizmeti ortaya  otoparklara alınmamasına da deği-
    LNG işimiz asında Türkiye'de doğdu.  ve aile şirketi olarak bakıyoruz. Türk  duyuyoruz. Avrupa, LPG kullanımı  koymak üzere yola çıkmış şirket. Bu  nen Eyüp Aratay, “Türkiye otogaz
    Bunu icat eden Türkiye. Biz, LNG'yi  piyasasına ve Türkiye'deki operasyo- yüksek olduğu için Türkiye'ye gıpta  şirketteki büyümemize devam ediyo- pazarı, dünya çapında büyüklüğe
    Türkiye'de öğrendiklerimizle Batı  numuza güvenimiz tamdır" dedi.  ile bakıyor” açıklamasında bulundu. ruz. Geçen yıl 42 tane istasyon açtık,  ve örnek bir yapıya sahip. Ancak
    Avrupa ülkelerine ve Çin'e taşıdık"                                  kısa vadede 300 istasyona ulaşmak   belki de bu pazar hiç yakışmayan
    şeklinde konuştu.         “AVRUPA LPG KONUsUNDA       HAYALLERİMİzİ TEK TEK GERÇEKLEşTİRİYORUz gibi hayalimiz var. Bunun için sürekli  bir sorun ise LPG’li araçların kapalı
                      TÜRKİYE’YE GIPTA İLE BAKIYOR”   Yatırımları ve projeleri hakkında  olarak SHV'nin desteğini ve motivas- otoparklara alınmaması idi ve
    "TÜRK EKONOMİsİNE VE GELECEğİNE  Graber, “İstanbul’da olmaktan ve  açıklamalarda bulunan SHV Energy  yonunu yanımızda görüyoruz. Geçen  bu konuda yoğun çaba sarf ettik.
    GÜVENİMİz TAMDIR"         grubumuzun gözbebeği şirketle-  Türkiye Ülke Yöneticisi ve İpragaz  sene EVAS'ın 3'üncü fabrikasını   Nihayetinde TSE’nin anahtar rol
    Türkiye’nin ekonomik olarak gelece- rinden İpragaz'ı ziyaret etmekten  CEO’su Eyüp Aratay ise, "Geçen yıl  açtık. Bu şirket tüp anlamında dün- oynadığı süreçte son olarak Çevre
    ğinin parlak olacağından emin olduk- memnunuz. İpragaz'dan gururla söz  kritik bir yıldı. Bütangaz terminalinin  yanın önemli oyuncularından birisi.  ve Şehircilik Bakanlığı gerekli de-
    larını belirten Gramber, "Türkiye'nin  ediyoruz. Oldukça önemli bir tecrü- yüzde 50 hissesini alarak yüzde 100'e  Yaklaşık 2,5 milyon adet tüp üretim  ğişikliklerin taslağını oluşturdu. 4.7
    son dönemdeki ekonomik zorlukla-  beye sahip olan İpragaz, genç çalı- çıkarttık. Bu sayede 100 bin metreküp  hedefi var. Bugün 2 milyonu aştık.  milyon LPG’li aracı mağdur eden bu
    rında bahsetmek istiyorum. Ekono- şanlara sahip olmasıyla birlikte bizler  stoklamaya ulaştık. Bu bizim ikmal  Geçtiğimiz aylarda da 50 milyonuncu  önemli sorunu en kısa sürede geride
    mik zorluk bizim gibi aile şirketi olup  için yenilikçilik kimliğin bir parçası.  güvenliğimiz açısından çok önemli  tüp üretimini kutladık. Oradaki yatı- bırakacağımıza inanıyoruz.” dedi.
    her şeyi uzun vadeli olarak düşünen  Her koşulda hızlı bir şekilde pozisyon  dönüşüm noktası oldu. GO istasyon- rımlarımız devam ediyor" dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8