Page 3 - OGÜN Gazetesi - Sayı:229
P. 3

Azerbaycan’da Bakü üniversitesinin bahçesinde ‘çok yaşa apo’

                                                 sloganları atan öğrencilere kimse sesini çıkarmıyorsa, Bulgaristan’da
                                                1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda
                                                          komünist katillere karşı dik duran Türk kardeşlerimiz

                                                      bugünlerde de zulüm altındalar ise bu olanlar sınırlarımızda
                                                    bizlere karşı ciddi bir operasyon olduğunun ispatı değil midir?

    ABD’nin teklifleri ile tehditleri       Bazı araştırmalar yapmak         fark edip, oyunu en başından
    uadına son bir yıldır sınırları-        bozsaydık hem ülkemiz hem
    mıza komşu olan ülkeler ile bizim       bölgemiz zarar yerine fayda sağ-
    için önem arz eden devletleri         layacaktı.
    ziyaret ediyoruz. Her ay bir ülkeye       tüm planlar yapıldı, oyunlar
    yaptığımız seyahatlerde büyük         sergilendi ve bölge tam kaosa
    amerikan projesi kapsamında          girdiği anda bizim aklımız başı-
    ülkemizin dört bir yanında çirkin  Ferhat Yıldırım mıza geçte olsa geldi ve oyunları
    oyunların sahnelendiğini üzülerek mail@ferhatyildirim.com.tr bozmak için sahneye çıktık.
    gözlemliyoruz. etrafımızda bir          Bahis edilen bu oyunlar nede-
    çember oluşturulmaya çalışılıyor ve esas acı  niyle ülkemiz ve bölgemiz huzursuz edilmiş,
    olan bu çalışmalara o ülkede bulunan görev- ordumuza harekatlar yaptırarak ekonomi-
    lilerimizin duyarsız kalmasını öğrenmemiz- miz zayıflatılmaya çalışılmıştır.
    dir. çember her geçen gün daha da daraltıl- ama bedeli ve nedeni ne olursa olsun fı-
    maya çalışılmaktadır. çevremizde bulunan  rat Kalkanı ve Zeytin dalı harekatları ile suri-
    dost ülkelerde bile dost yerine düşmanlar  ye’nin kuzeyinde, ırak’tan akdeniz’e doğru
    mevzilenmiştir.            oluşturulmaya çalışılan rojova koridorunu
      azerbaycan’da Bakü üniversitesinin bah- engellemek için düğmeye bastık ve bunda
    çesinde ‘çok yaşa apo’ sloganları atan öğ- da şimdilik başarılı olduk.
    rencilere kimse sesini çıkarmıyorsa, Bulga- ama esas sorun türkiye’yi ege ve Kıb-
    ristan’da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon  rıs’tan uzak tutmaya çalışıyorlar ve burada
    girişimi sırasında çıkan olaylarda komünist  planlanan oyunu başlamadan bozmak zo-
    katillere karşı dik duran türk kardeşleri- rundayız. Önümüzdeki günlerde Kuzey Kıb-
    miz bugünlerde de zulüm altındalar ise bu  rıs türk Cumhuriyeti’ne giderek planlanan
    olanlar sınırlarımızda bizlere karşı ciddi bir  oyunlar ile alakalı araştırmalar yapacağız.
    operasyon olduğunun ispatı değil midir? Yavruvatan’da edindiğimiz bilgileri de
      suriye’de olaylar bu ve buna benzer  siz okurlarımızla paylaşacağız. Bizden kimse
    şekilde başlamadı mı? evet aynen bu şekilde  KKtC’den ayrı kalmamızı Yavruvatan’ın da
    başladı. ardından terör örgütleri oluşturul- türkiye’den farklı düşünmesini bekleyemez,
    du. Bu örgütleri kuranlar daha sonra mü- planlayamaz ve hatta hayal bile edemez.
    dahale ederek utanmadan sahte kahraman  s-400’den vazgeç sana Patriot verelim
    rolüne de bürünmediler mi?      tekliflerinin havada uçuştuğu, f-35 tehditle-
      oynanan oyunlara ise türkiye son  rinin peşpeşe geldiği bu günlerde bizim gün-
    dakika da dahil oldu. teröristlerden kendi  demimizde teklifler ile tehditler yok, bizim
    kuvvetlerini oluşturan aBd, türk askerinin  sadece aklımızda türkiye ve türk yurtlarında
    oyunun içerisine girmesinden rahatsız olsa  planlanan çirkin oyunlar ile akdeniz de
    da engel olamadı. Bu oyunu en başından  bulunan petro-gaz olmalıdır.                                                                             Cumhurbaşkanı

                                                                            Erdoğan’dan Fatih

                                                                            Belediye Başkanı

                                                                          Turan’a tebrik ziyareti

                                                                            Cumhurbaşkanı recep tayyip er-
                                                                          udoğan, fatih Belediye Başkanı olan
                                                                          ergün turan’a hayırlı olsun ziyaretinde
                                                                          bulundu. Cumhurbaşkanı erdoğan fatih
                                                                          Belediye Başkanı seçilen m. ergün turan’ı
                                                                          tebrik etti. Ziyarete aK Parti Genel Başkan
                                                                          Vekili numan Kurtulmuş ve eski fatih
                                                                          Belediye Başkanı Hasan suver de katıldı.
                                                                          Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı erdo-
                                                                          ğan, fatih Belediyesinden ayrıldı.
                     Kamu Başdenetçisi şeref malKoç:

     Türkiye’de verilen kamu hizmetlerinin                                                                              “Çevrecilik
        kalitesini artırmak için çalışıyoruz                                                   Milliyetçiliktir”
                                                                            Ülkü ocakları eğitim ve Kültür Vakfı
       Gazetemize açıklamalarda bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurulu olarak                   ubünyesinde kurulan çevre, Bilim ve
                                                                          teknoloji Birimi, çevre kirliliği için “çevrecilik
      amaçlarının Türkiye’de verilen kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak olduğunu söyledi. Malkoç, kanunlar                milliyetçiliktir” sloganıyla çalışmalarına başla-

           ölçüsünde denetleme ve değerlendirme çalışmalarını titizlikle yürüttüklerinin altını çizdi.                  dı. Konuyla alakalı bir basın açıklaması yapan
                                                                          Ülkü ocakları eğitim ve Kültür Vakfı Genel
                                                                          Başkan Yardımcısı sinan Gökhan Yavuz,
        Kurumun devlet, kamu    Kurumun en büyük sıkıntısının yete- mal edersek türkiye hedeflenen ilk 10  rünü yaygınlaştırmak. insan hakları  ”çevre Kirliliği; ülkemizde 1960 yıllarından
        kurumları, idareyle vatandaş  rince bilinmemek olduğuna işaret eden  ülke arasına giremez. şimdi bizler tüm  konusunda toplumu daha anlaşılır ve  sonra kentsel yapılaşmalar ile doğru orantılı
    uarasında bir dostluk köprüsü   malkoç, üniversitelerdeki öğrencilere  Kamu Hizmetlerini denetliyoruz ya  yaşanır hale getirmek, insan olanın bir  olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. fabrikalar
    olduğunu belirten malkoç, “mahkeme- yönelik de etkinlikler düzenlediklerini,  bunlar arasında bizlere üniversitelerden  idealini oluşturmak, idareyi şeffaf hale  ile hava kirliliği, kentsel atıklar ile su ve toprak
    ler uzun sürüyor, masraflı. fakat bize  onların hak arama yollarına ilişkin bilgi- de başka kurumlardan da çok şikayetler  getirmek, denetleyebilmek. Görevimiz  kirliliği, insanoğlunun doğayı katletmesi ile
    yapmış olduğunuz müracaatı, idareden  lerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. geliyor. Her başvuruyu değerlendiriyo- bunlar arasındadır. denetim yapıyo- de çevre kirliliği ortaya çıkıyor. insanoğlunun
    bilgileri istiyoruz ve çözüyoruz. Kısacası  Kanunlar ölçüsünde denetleme ve  ruz” diye konuştu.   ruz ve aynı zamanda da insan hakları- doğaya verdiği en önemli zararların başın-
    dünyadaki yaygın adıyla ombudsman- değerlendirme çalışmalarını titizlik- Kamu denetçiliğinin Kurulunun  nı koruyoruz. tabi denetim yaptığımız  da doğaya atmış oldukları plastik atıklardır.
    lık, bir denetim kurumu ama denetler- le yürüttüklerinin altını çizen şeref  görevleri hakkında da açıklamalarda  için herhangi bir Bakanlık veya başka  dünya verilerini incelediğimizde her yıl 300
    ken halkın avukatlığını yapıyor, idareye  malkoç, “insanoğlunun kendi hedefini  bulunan malkoç, “türk idari teşkila- bir kurumda idarecinin hoşuna gitme- milyon ton plastik üretildiğini görmekteyiz. Bu
    de yol gösteriyor” dedi.     koyduktan ve istedikten sonra yapama- tında yeni bir kurum ihdas oldu. Bu  yen bir konu olduğunda veya tavsiye  üretim esnasında 200 - 400 milyon varil petrol
      şeref malkoç, 2018’de kuruma 17  yacağı hiçbir şey yoktur. Önemli olan  kurul Kamu denetçiliği Kurulu. Bizim  kararı aldığımızda bir de bunlarla mı  kullanıldığı ortaya koyulmuştur. Üretilen
    bin 585 şikayet başvurusu olduğunu,  hedefe varmaktır. Yeter ki o hedeflere  görevimiz Kamu denetçiliği Kuru- uğraşalım diyebilmekten uzak tutmak.  plastiklerinde neredeyse yarısı tek kullanımlık
    bunun yanında 98 bin kişinin bilgi aldı- ulaşmak için alın teri ve göz nurunu  lu olarak türkiye’de verilen kamu  Bizleri türkiye Büyük millet meclisi  olduğu için tekrar çöp kutularına veya doğaya
    ğını aktararak, kuruma yapılan toplam  akıtanı allah hiçbir zaman zayi etmez.  hizmetlerinin kalitesini artırmak.  seçiyor. Kanunlara göre düzenlemeler  atılmaktadır. Plastikler, petrol bazlı polietilen
    başvurunun 110 bini aştığını kaydetti.  Yeter ki çalışalım. çalışmalarımızı ih- Yani ne demek? Hak arama kültü- yapıyoruz” diyerek konuştu. maddesinden üretilir.” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8