Page 3 - OGÜN Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:234
P. 3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğ-
                                              lu’nu, İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ü, Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dili-
                                              pak’ı, Avrupa’daki gurbetçileri ve Türk milliyetçilerini hedef alan yazı payla-

                                             şımlarıyla tanınan Hyelist, son olarak şahsımın yazdıklarından rahatsız olmuş.
                                                                     Demek ki! Doğru yoldayız…             Asala ve asalaklar!
                                                                            “gEÇMİŞTE AsAlA İlE gÜnÜMÜzDE İsE
                                                                            AsAlAKlARlA sORunlARIMIz OlMuŞTuR”
                                                                            Benim, ailemin ve sosyal çevremin Er-
             Ferhat Yıldırım                                                       menilerle hiçbir sorunu yoktur. Geç-
            mail@ferhatyildirim.com.tr
                                                                            mişte faaliyet gösteren asala örgütü ve
                                                                            günümüzdeki asalaklar ile her zaman
       Şimdi size kendilerini Ermenile-                                                     sorunlarımız olmuştur.
    urin İletişim Grubu olarak tanıtan                                                        Ermeni cemaatinin içinde düzgün,
    Hyelist’in yayın organı HyeTert'den biraz                                                   namuslu çok dostumuz var. Geçmiş
    alıntı yapacağım.                                                               zamanda “Ermeni değiliz ama Zaven
      Alıntı yaptığım yazının başlığı ‘Mülte-                                                   Amca’yı çok seviyoruz” başlıklı bir
    ci sorunu ile lobotomi yaptıracağız’…                                                     yazı kaleme almıştım. Hrand Dink’in
      Şimdi tek tırnak (‘) içerisinde koyu                                                    dürüst gazeteciliğini de her zaman
    olarak aşağıda paylaşacağım ifade                                                       seslendirmiştim ve seslendirmeye de
    konumuzun ana temasıdır.                                                            devam edeceğim.
      “İtilaf devletleri, çeşitli bahanelerle                                                    Ama şu da bir gerçek ki! Ermeni
    Türk yurdunun çeşitli bölgelerini işgale                                                    çetelerinin Müslüman Türkleri nasıl
    başladılar. İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yu-                                                  katlettiklerini yazmaya, Türklerin
    nan harp gemileri Çanakkale boğazından                                                     Ermenilere soykırım yaptığı yalanına
    geçerek 13 Kasım 1918 günü gemilerini                                                     da karşı durmaya her zaman devam
    İstanbul limanına demirlediğinde biz                                                      edeceğim.
    neden kaçmadık. ‘Ermeni çeteleri Doğu                                                       Ermenilerin Türkler tarafından
    Anadolu’da 523 bin Müslüman Türk’ü                                                       soykırıma uğradığı yalanını tanıyan
    katlederken, erkeklerimizi bırakın, kadın-                                                   Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamento-
    larımız ve çocuklarımız neden kaçmadı’                                                     su, BM’nin birkaç komisyonu, Kiliseler
    Cephede benim ninem Gümüşhane Şi-                                                       Uluslararası Birliği ve bazı ülkelerde
    ran’da askere cephane taşırken, sırtında  Medya Etiğine göre; başka kişilerin  muamelesinde bulunmak vardır. narak, ırkçılık yaptığını ima etmiştir.  bu iftiraya destek veren bir gazete-
    taşıdığı dedemi neden kaçırmadı başka  ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak  Bir kişi veya düşünceyi kamuoyu  Türkiye bir muz cumhuriyeti  ciden Ermeni çetelerinin Müslüman
    diyarlara da yiğitçe vatanı için emek  göstermeksizin kendine aitmiş gibi kul- önünde itibarsızlaştırmak için bu yolun  değildir, ayrımcılık, ırkçılık ve nefret  Türkleri katlettiği gerçeğini duyama-
    harcadı.. Dedemin babası başka ülkeye  lanmak intihaldir. İntihal bir tür sahtekâr- tercih edildiği ve bir gazetecinin hedef  suçları ile alakalı yapılan ihlaller basın  yabilirsiniz, fakat bu gerçeği ülkemiz-
    gitmek yerine neden Şiran’da düşmana  lık, hırsızlık, kopya, aşırmadır. gösterilmeye çalışıldığı apaçık ortadadır. konseyine bildirilebilir ve ayrıca adalet  de sık sık görmek ve duymak zorunda
    karşı yiğitçe çarpışarak, şehitlik mertebe- Burada kaynak ve kaynağın sahibi  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  bakanlığına konuyla alakalı suç duyu- kalmaya devam edeceğinizi bilmenizi
    sine kavuştu” Şimdi yazıyı okuyunca bir  açık açığa gösterilmiş ve bununla da  Erdoğan’ı, BBP Genel Başkanı Muhsin  rusunda bulunabilirsiniz.  isteriz.
    Ermeni grubu neden bu yazıyı paylaşmış  yetinilmeyip, yazıyla alakalı yorum ve  Yazıcıoğlu’nu,İstanbul Milletvekili Metin  Ama bu gazeteci ırkçı söylemler  Sizin yaptığınız Müslüman mahal-
    diyerek bazı değişik düşüncelere girdiği- kanaatlerde bulunulmuş.   Külünk’ü, Gazeteci-Yazar Abdurrahman  yapıyor, soykırımı yalanlıyor gibi söz- lesinde salyangoz satmaya benziyor.
    nizi tahmin edebiliyorum.       Yani bu bahis edilen alıntı kesinlik- Dilipak’ı, Avrupa’daki gurbetçileri ve  lerle hedef tahtasına koyamazsınız. Biz yazalım siz bizi hedef gösteri-
      Şimdi haklı olarak ne söylemek isti- le aşırma değildir.      Türk milliyetçilerini hedef alan yazı pay- Ayıp ettiniz!       niz…
    yorsun kardeşim diye soracaksınız.   Peki nedir?           laşımlarıyla tanınan Hyelist, son olarak  Bu ayıp, bırakın basın ahlakını bir  Fakat ülkemizde polemikler çı-
      O nedenle sözü fazla uzatmıyorum.  HyeTert, bu içeriğin soykırım inkarcı- şahsımın yazdıklarından rahatsız olmuş.  yana, ne insanlığa, nede hiçbir dine  karmanıza, zihinleri bulandırmanıza,
      Ermeni cemaatinin yayın organı  lığı, ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçu içer- Demek ki! Doğru yoldayız… sığmaz.            gazetecileri, siyasileri ve sivil toplum
    olan bu kuruluş bu yazıyı paylaşmış  diği kanısında olduğunu belirten metni                 İyi de bir başkasının yazısını olduğu  örgütlerini hedef göstermenize Türk
    ama bu yazı benim yazım. Kopya-   yazımın en belirgin yerine koyarak bunu  “TÜRKİYE BİR Muz cuMhuRİYETİ DEğİlDİR,  gibi alıp, altına uyarı yazıp, bir gazeteciyi  adaleti seyirci kalmayacaktır.
    layıp, yapıştırmış, adımı soyadımı  dünya üzerindeki milyonlarca üyesine  KAnun vARDIR, nİzAM vARDIR”  hedef tahtası durumuna getirmek nedir? Bu üslubunuzu terk etmezseniz
    ve resmimi de yerleştirdikten sonra  ulaştırıyorsa burada gazeteciyi hedefe  Bu grup daha öncede Abdurrahman  Bunun adına ‘‘hedef gösterme’’  savcılığa hakkınızda suç duyurusunda
    milyonlarca cemaat üyesine sunmuş. koyma, kendisi gibi düşünmeyene tukaka  Dilipak hakkında aynı yöntemi kulla- denilir.          bulunacağımızı bilmenizi isteriz.    PKK’nın terörist temin şubesi: hdP


     → ÖZEL HABER MEhMET YAsİn AslAn

       HDP Diyarbakır il binası önün-
    ude oturma eylemine katılan
    ailelerin sayısı her geçen gün artıyor.
      Ogün Gazetesi Diyarbakır Mu-                                                        5 yılda terör örgütlerinin
    habiri Mehmet Yasin Aslan, Ço-
    cuklarının terör örgütünün elinden                                                      ağına düşen gençlerin oranı
    kurtarılması için HDP Diyarbakır İl
    Başkanlığı önünde oturma eylemi                                                           YüzdE 79
    yapan ailelerle görüşmeye onların
    sesi olmaya devam ediyor. Yapılan                                                      Terörizmi; siyasi, dini ve ekonomik hedeflere
    görüşmeler sonucunda ise HDP parti                                                      ulaşmak amacıyla sivillere, resmi, yerel ve
    teşkilatlarının dağa ve terör eylemi                                                     genel yönetimlere baskı, yıldırma ve her türlü
    yapılacak sınır dışı ve sınır içi bölge-                                                   şiddet içeren yolun kullanılması olarak tanım-
    lerine militan sağlama organizasyon-                                                     layan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgi-
    ları sağladığı ortaya çıkıyor.                                                        lendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği
      Zaten, Halkların Demokratik                                                        personeli Recai Ateş Recai Ateş, bu tür eylemle-
    Partisi (HDP)'nin PKK terör örgütü-                                                     ri organize bir şekilde uygulayan gruplara terör
    ne militan temin etmek üzere adeta                                                      örgütü, grup içerisindeki kişilere de terörist
    bir merkez gibi çalıştığı şüpheli ve                                                     denildiğini söyledi. Terörist yapıların belirli bir
    müşteki ifadeleri ile de ispatlanmış                                                     strateji ile hareket ettiklerini vurgulayan Ateş,
    durumdadır. Partinin ayrıca kırsa-                                                      bu grupların eylemlerini meşrulaştırmak için
    la adam kaçırılması konusunda da                                                       zemin hazırladıklarını, yeni düzen ve menfaat
    faaliyet yürüttüğü, bu yönde çeşitli                                                     vaat ettiklerini, propagandayla güçlendiklerini,
    tehditlerde bulunduğu da biliniyor.                                                     mali ve insan gücü desteğine ihtiyaç duyduk-
                                                                           larını anlattı. Terörizmin ideoloji, örgütlü
    hAYAlİ hAKİM OlMAK OlAn gEncİ                                                        yapı ve şiddet üçgeninde ortaya çıktığını dile
    ‘hDP’ TERÖRİsT YAPTI                                                             getiren Ateş, “Bu olmazsa olmaz üç unsur yan
    Evlatlarının hakim olmasın vatana                                                      yana geldiği zaman her şeye terör denebilir”
    hizmet etmesin vatana vatandaşa ya-                                                     dedi. Terör örgütlerinin, duydukları insan
    rarı dokunmasın diye PKK tarafından  şefkatli ellerine teslim olsunlar" diye  Ece Taş’ın babası Cabir Taş, kızının             gücü ihtiyacını gençlerin duygusal durumla-
    dağa kaçırıldığı iddia edilen Osman  konuştu. Terör örgütünün gençle- Kobani’ye kaçırıldığını iddia ederek                 rından faydalanarak elde ettiklerini belirten
    Etik’in ailesini de ziyaret eden Ogün  ri kullandığını ifade eden Nergiz,  eyleme katıldı. Baba Taş, "Ben 20                Ateş, “Terörist gruplar; gençlerin mutsuzluk,
    Gazetesi Muhabiri Yasir Aslan gö- sahipsiz gençlerin özellikle seçildiğini  yıldır İstanbul’da ikamet etmekteyim.             huzursuzluk, endişe, korku, ailede saygı gör-
    rüşmesinde akıllara durgunluk verici  vurgulayarak, "Biz barış istiyoruz  Kızım Ece Taş 2015 Temmuz 20’sin-                meme, arkadaşlar arasında dinlenmeme gibi
    yaşanmış bir hikâyeye şahit oldu.  biz savaş istemiyoruz. Bugün herkes  de kaçırıldı. Kızım ablalarıyla birlikte              durumlarından faydalanır. İstanbul Üniversitesi
      4 yıl önce üniversite öğrencisi  barış isterse her şey çözülür" dedi. bir tekstil firmasında çalışıyordu,                Tıp Fakültesinin yapmış olduğu bir çalışmaya
    olduğu Kars'ta terör örgütü PKK                   öğle yemeği esnasında dışarı çıkıyor                  göre, 15-25 yaş arasındaki gençlerimizin yüzde
    mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddia  İsTAnBul gÜngÖREn’DEn KOBAnİ’YE  arkadaşları tarafından götürülüyor.                 30’u depresyona giriyor, yüzde 5’i de intihara
    edilen Osman Etik'in (24) kayınbira- KAÇIRIlIŞIn hİKAYEsİ      Kobani’ye gittiğinden şüpheleniyo-  hayali hakim olmak olan genci   meyilli. Marmara Üniversitesine göre de 15-16
    deri Üzeyir Nergiz, kaynının Kars'ta  HDP Diyarbakır il binası önünde  rum. 3 gün İstanbul içerisinde ara-                 yaşındakilerin yüzde 44,4’ü intihara meyilli”
    üniversiteye gittiği sırada PKK'lılar  oturma eylemine katılmak için İstan- malarımdan sonra emniyete haber  ‘hDP’ terörist yaptı     ifadelerini kullandı.
    tarafından kaçırıldığını savunarak  bul’dan geldiğini belirten Cabir Taş,  verdim. Ardından şüpheleniyordum
    terör örgütüne tepki verdiklerini  Ogün Gazetesi Diyarbakır Muhabiri  diye 3 defa Kobani’ye gittim, hiçbir                 “sOn 5 YIlDA YÜzDE 79“
    belirtti.             Yasir Aslan’a kızı Ece Taş’ın 4 yıl  netice alamadım. Gittiği saatten                  Emniyet genel Müdürlüğü’nün son 5 yıl
      Eylemci ailelerden Üzeyir Nergiz,  önce çalıştığı tekstil fabrikasından  sonra hiç netice alamadım, gittiğim              içerisindeki verilerini aktaran Ateş, “veriler,
    "Ben ölümü bile göze alıp geldim.  terör örgütü PKK mensuplarınca  her kapıyı kapattılar. Annesi 2010                   yüzde 79 oranında 14-25 yaş arasındaki genç
    Osman'dan babasını kaybettikten  dağa kaçırıldığını anlattı. PKK terör  yılında vefat etmişti, bütün acısı bana              ve çocuklarımızın terör örgütünün herhangi
    sonra haber alamadık. Hayatta mı  örgütü tarafından dağa kaçırıldığı  kaldı. Kobani’nin kendi asayişleriyle                bir safhasında yer aldığını gösteriyor. İlla kırsal
    değil mi bilmiyorum. Daha önce   iddia edilen Ece Taş’ın babası Cabir  görüştüm, cevap vermediler. Sen git                diye tabir ettiğimiz dağ kadrosuna gitmesine
    yeğenim de kandırıldı. Onu da biz  Taş da kızının Kobani’ye kaçırıldığını  biz döneriz dediler, dönüş olmadı.               gerek yok. sokak eylemlerine katılıyordur,
    bir şekilde dağ başından getirdik.  düşünerek yıllardır her yerde kızını  Kızım tamamen kandırılmış. Kızım                 sosyal medyada propaganda yapıyordur ya da
    Şu anda dağ başında bombalanan   aramak için büyük uğraşlar vermiş. her neredeysen arkadan duran bir                   herhangi bir şekilde bir yerden bir yere lojistik
    bölgelerdeki kişiler de bir an önce  4 yıl önce çalıştığı tekstil fabrika- baban var, kapım sana ardına kadar  İstanbul güngören’den Kobani’ye  destek sağlıyordur” diye konuştu.
    bıraksınlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin  sından terör örgütü PKK mensup- açıktır, her neredeysen telefondan da  kaçırılışın hikayesi
                      larınca dağa kaçırıldığı iddia edilen  olsa iletişime geç" dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8