Page 4 - OGÜN Gazetesi - Haziran 2019 - Sayı:231
P. 4

4                                        Haber

                           S-400 füze sistemi ve bilinmeyenler                                                                             Angajman radarı, füzenin hedefine
                  FLAŞ                                                        ulaşmasına yardımcı oluyor.

               Kenan Akın                                                          Diğer taraftan, NATO, Türkiye’ye
             kakin@ogunhaber.com                                                     savunma alanında bazı kısıtlamalar da
                                                                            uyguluyor.
                                                                             Bu kısıtlamalar arasında, Türkiye’nin
       ABD ile olan “sert” ilişkiler bir türlü                                                  bu tarz füze sistemlerini Ermenistan ve
    ugündemden düşmüyor.                                                              Yunanistan sınırlarına yakın bir noktaya
      F-35 ile S-400 füze sistemlerinin                                                      konuşlandırmaması da yer alıyor.
    Türkiye’nin başına açması muhtemel                                                        Şu anda elinde S-400 füze siste-
    badirelerden bahsediliyor.                                                           mi olan bir NATO üyesi bulunmuyor.
      Neredeyse, her iki füze grubuna                                                       Türkiye’ye bu sistemin konuşlandırılması
    sahip olması gerekiyor.                                                            halinde, bu açıdan bir ilk olma sıfatını
      Oysa, bu süreç pek basit görünmü-                                                      kazandırıyor.
    yor.                                                                       Bununla birlikte, Yunanistan’ın elinde
      Özellikle, S-400’ ler üzerinde daha                                                    bir önceki versiyonu yine Rus yapımı
    yakından durmamız icap ediyor.                                                         S-300 füzelerinin olduğu ve bu füzeleri
      S-400’ ler, üzerinde bu kadar “gü-                                                     NATO üyesi olmayan Güney Kıbrıs’tan
    rültü” koparacak en önemlisi NATO’yu                                                      satın aldığı biliniyor.
    tabii ki ABD’yi “tedirgin” edecek güce                                                      ABD ve diğer başka NATO üyeleri,
    sahip görünüyor.                                                                bu anlaşmaya iki açıdan karşı çıkıyor.
      Her şeyden önce, NATO’ya tehlike                                                        İlk olarak askeri açıdan, bu sistemin
    arz ederken bir yandan da, üye ülkeleri                                                    NATO sistemleriyle uyumlu olmayacağı
    S-400 sistemini edinme tehlikesini de                                                     ve bunun da pratikte bazı sıkıntıları bera-
    yanında getiriyor.                                                               berinde getirebileceği uyarıları yapıyor.
      Çünkü, S-400’ler F-35 dahil ABD’nin                                                      Öte yandan, uzmanlar NATO’nun
    bütün sistemlerinden üstün bir tekniğe                                                     birbirine entegre hava savunma sistemi-
    ve güce sahip bulunuyor.                                                            nin bulunduğunu ve Türkiye’nin S-400’ü
      İlk olarak 2007 yılında Moskova’nın                                                     satın almasının maliyet, nitelik ve tek-
    savunulmasında kullanılmak üzere                                                        noloji transferi gibi birçok teknik sorunu
    devreye alınan S-400 sistemi şu sıralarda  ni özetlemek gerekiyor:   en yüksek irtifa da 30 kilometre. bir durum arz ediyor.        beraberinde getirebileceğini de, gözler
    Suriye’nin Tartus kentinde bulunan Rus  Şu anda dünyada kullanımda olan en  Ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek,  Uzun menzilli izleme radarı, havadaki  önüne seriyor.
    hava üssünde kullanılıyor.     iyi hava savunma sistemlerinden “birin- eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor. nesneleri takip ediyor ve gelen bilgiyi  NATO sistemleriyle ilgili bazı teknik
      Son dönemde Rusya, çeşitli ülkelerle  cisi” gösterilen S-400, Rusya’nın Soğuk  En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklık- komuta aracına gönderiyor. Potansiyel  detayların Rusya’nın; savunma sistemiyle
    bu füze savunma sistemini satmak üzere  Savaş döneminde geliştirmeye başladığı  tan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri  hedefler, komuta arasında değerlendiri- ilgili bazı bilgilerin de NATO’nun eline
    anlaşmalar da yapmaya başlıyordu.  füze savunma sisteminin dördüncü nesli- imha etme kapasitesine sahip olduğu öne  liyor.         geçmesinden endişe ediliyor.
      Rusya, 2015 yılında Çin’e altı tabur,  ni temsil ediyor.      sürülüyor. Sistemin içinde yer alan bir  Hedef tanımlandıktan sonra komuta  Yapılan itirazın ikinci nedenini ise
    2016’da da Hindistan’a 6 milyar dolar  Bu sistem, insanlı ya da insansız her  füzenin ağırlığı 1,8 ton, uzunluğu sekiz  aracı füzenin fırlatılmasına karar veriyor. siyasi gerekçeler oluşturuyor.
    karşılığında beş tabur satılması konu- türlü hava aracının yanı sıra hem seyir  metre ve çapı da yaklaşık 50 santimetre.  Fırlatmayla ilgili veriler, hedefe göre  Bu alımın tamamlanması halinde
    sunda anlaşma imzalıyor. Bir tabur, sekiz  (cruise) hem de balistik füzeleri imha  Ayrıca 145 kilograma kadar savaş başlığı  en iyi konumda bulunan fırlatma aracına  bunun Türkiye’nin NATO ile ilişkilerini
    fırlatıcıdan oluşuyor.       etme kapasitesine sahip bir değer taşıyor.  taşıyabiliyor.      gönderiliyor ve buradan karadan havaya  yeniden tanımlamak adına attığı bir adım
      Bu arada, S-400’ün teknik özellikleri- Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği  Sistemin çalışması da, gayet komplike  füzeler gönderiliyor. olarak yorumlanabileceği de belirtiliyor.


                              Yerli üretim ile dışa
                           bağımlılığımız azalıyor


                             Türkiye’nin en büyük doğrudan  temel sektörlerine yaptığı katkı ve
                           udış yatırımcısı sOCAR’ın “Azer- bunun sonucunda ülke ekonomisinin
                           baycan’ın enerjisi, Türkiye’nin gücü”  dışarıda hayranlık uyandıran atılımı
     Sondaj gemisi ‘Yavuz’           sloganıyla, başlattığı reklam kam- işleniyor. Yeni reklam filmi ile ilgili             Bakan Soylu:
                           panyasının yeni filminde,sOCAR’ın
                                         değerlendirmede bulunan sOCAR
      Antalya açıklarında            Türkiye’deki yatırımlarının yerli üreti- Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat         Kaçak göçmenlere
                           me olumlu etkisine dikkat çekilerek
                                         Le Compte, Türkiye ile Azerbaycan’ın
                           sOCAR Türkiye’nin ülke ekonomisine  ekonomik bağını daha da güçlendir-
     → HABER ALİ sÜRÜM              yaptığı katkılar anlatılıyor.  mek için hız kesmeden çalıştıklarını
      Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi ‘Yavuz’  sOCAR Türkiye’nin geçen yıl baş- söyledi. Le Compte, “Yeni reklam              12 saat kiralanan
    uAntalya açıklarına geldi.          lattığı reklam kampanyasının devamı  filmimizde, Türkiye için üretmenin               daireler var
      Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları   olan “Dışarıdan Almıyoruz” filmi  önemine vurgu yaptık. Cari açığı ve
    kapsamında Fatih sondaj gemisinin ardın-   ulusal kanallar ve dijital mecralarda  dışa bağımlılığı azaltacak yerli üretim,
    dan, ‘Yavuz’ sondaj gemisi de Dilovası Belde  yayınlanmaya başladı. İki kardeş  büyüme yolunda büyük önem teşkil               İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “50 güne
    Limanı’ndan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  ülkenin birlikteliğinden aldığı güçle  ediyor. sOCAR olarak bu stratejiye         uyakın İstanbul’da gayret gösterdik. Bu 50
    Fatih Dönmez’in katıldığı programla 4 gün  dev yatırımlarını art arda faaliyete  yaptığımız katkının altını çizmek ve          gün içerisinde İstanbul’u hücre hücre, öbek
    önce Akdeniz’deki ilk sondajına doğru yola  geçiren sOCAR’ın, çalışanlarıyla  çalışmalarımızı tüm Türkiye’ye aktar-           öbek gördük. Gayri insanilikler var. Bizim
    çıktı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarına  arasındaki güçlü bağı anlatan film  mak için bu imaj filmimizi hazırladık.       bunlara acilen son vermemiz lazım. Düzensiz
    gelen Yavuz’u görenler ilgiyle izledi. Turizm  serisinin ardından “Azerbaycan’ın  Kısa bir süre içinde sadece dijital mec-        ve kaçak göçmenlere 12 saat kiralanan daireler
    kenti Antalya’daki tur teknelerinin de Ya-  enerjisi, Türkiye’nin gücü” sloganıyla  ralarda yayınlanacak üç tamamlayıcı         var. 12 saat 18 kişi yatıyor, 12 saat bir başka
    vuz’un yakınından geçtikleri görüldü.    yayınlanan bu yeni filminde şirketin  filmimiz daha olacak” dedi.              18 kişi yatıyor. Kim bunu gerçekleştiriyorsa,
      6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Ya- Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltma  sOCAR Türkiye’nin faaliyetleriyle        bunun canına okuyan devlet, devlettir. Köle
    vuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre  misyonuna vurgu yapılıyor. yerli üretime katkısının işlendiği,               nizamını oluşturanlara müsaade etmemek
    genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği  Ünlü oyuncu Okan Yalabık’ın  dışarıdan artık daha az hammadde               bizim temel felsefemiz olmalıdır” dedi.
    deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. 12 bin  seslendirdiği reklam filminde, daha  alınacağının altını çizen dev prodüksi-         İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet
    200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç  iyi bir gelecek için yola çıkan sOCAR’ın  yon 5 günde tamamlanırken çekimler        İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Göç ve Manevi
    altında dahi sondaj yapabilen geminin, dina- Türkiye’nin ulaşım, elektrik, tarım gibi  İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirildi.      Destek Merkezi açılışına katıldı. Ege De-
    mik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan                                                nizi’nde 2014’ten bu yana kadar bin 878
    dalgalarda dahi sondaja devam ettiği bildirildi.                                              insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Soy-
                                                                          lu, Suriye meselesinde milyonlarca insanın
                                                                          yerinden edildiğini, milyonlarca insanın da
                                                                          hayatını kaybettiğini belirtti.
                                                                           Dünyanın bu duruma sessiz kaldığını dile
                                                                          getiren Bakan Soylu, “Kim ne kadar eleş-
      YIL: 13 sAYI: 2019/05-230  28 HAzİRAN 2019                                              tirirse eleştirsin, biz Allah’ın murat ettiğini
                                                                          yapıyoruz. Bu büyük medeniyetin kendi
             Yayın Sahibi
        Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık                                             kodlarından ayrılmaması için bu büyük
         Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına                                              medeniyetin kendi çizgisinden sapmaması
           Celalettin Rumi Aygün
                                                                          için üzerimize düşen sorumluluğunu yerine
           Genel Yayın Yönetmeni
            Ferhat Yıldırım                                                      getirmeye çalışıyoruz” dedi.
      Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Temsilcilikler                                               “12 sAAT KİRALANAN DAİRELER VAR”
        Ali Sürüm   ANKARA: erkanyilmaz@ogun.com.tr                                            Bakan Soylu, politikalarının bugünden sonra
         Editör   İZMİR: izmir@ogun.com.tr
               TEKİRDAĞ: tekirdag@ogun.com.tr
        Kübra Yaşar  ANTALYA: antalya@ogun.com.tr                                             ülkede yaşayan göçmenlerin bu topraklara
               ADANA: adana@ogun.com.tr
      Magazin Servisi Danışmanı DİYARbAKıR: mehmetaslan@ogun.com.tr                                     biraz daha uyumunu tesis etmek olduğu-
        Sema Çelebi  KAsTAMoNu: irfansalci@ogun.com.tr                                           na işaret ederek, şunları kaydetti: “Onların
       Mali İşler Danışmanı sAMsuN: samsun@ogun.com.tr
       Ali Sait Mökükçü KKTC: kktc@ogun.com.tr                                               kendi kurallarımıza, ilkelerimize, nizamımıza
                  Basımcı
     Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Gün Medya Hizmetleri                                         uymalarını sağlayabilecek bir anlayışı ortaya
       Aysel Demircan Yayıncılık Reklamcılık sanayi                                            koyabilmektir. Bu konuda göç kurulu olarak
       Hukuk Danışmanı  ve Ticaret Limited Şirketi                                             çok ciddi çalışmaları ortaya koyduğumuzu
       Av. Ömer Özler   Yönetim Yeri
        Web Editörleri Kadıköy oto sanayi sitesi,                                             çok ciddi kararlar aldığımızı ve takip ettiği-
                 Değirmenyolu Cad.
      Fatih Mehmet Kayalı  sefer Demirel İş Hanı No: 10-9 Kat: 7                                      mizi de bir kez daha ifade etmek istiyorum.
                34752 Ataşehir/İstanbul
        Gazetemiz    Tel: (216) 706 01 23                                                Ancak biraz daha hızlanmamız lazım. 50 güne
         ve      Fax: (850) 255 01 23                                                yakın İstanbul’da gayret gösterdik. Bu 50 gün
        abonesidir    www.ogun.com.tr                                                  içerisinde İstanbul’u hücre hücre, öbek öbek
                www.ogunhaber.com
        Yayın Türü    info@ogun.com.tr                                                 gördük. Gayri insanilikler var. Bizim bunlara
     Siyasi, Süreli Türkçe, Ulusal Yayın info@ogunhaber.com
                                                                          acilen son vermemiz lazım. Düzensiz ve kaçak
          Baskı: İhlas Gazetecilik A. Ş.                                                 göçmenlere 12 saat kiralanan daireler var. 12
       Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11 A/41                                           saat 18 kişi yatıyor, 12 saat bir başka 18 kişi
          Bahçelievler/Yenibosna/İstanbul
            Tel: (212) 454 3000                                                     yatıyor. Kim bunu gerçekleştiriyorsa, bunun
                                                                          canına okuyan devlet, devlettir. Köle nizamını
     Ogün gazetesinde yayımlanan haber, yazı ve fotoğrafların her türlü hakları                                oluşturanlara müsaade etmemek bizim temel
      Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited
      Şirketi’ne aittir. İzin almaksızın kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.                                felsefemiz olmalıdır.”
        Ogün gazetesi basın meslek ilkelerine müessese
         ve çalışanları olarak uymaya söz vermiştir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9