Page 4 - OGÜN Gazetesi - Sayı:227
P. 4

4                                        Haber

                  Suriye rejimi ‘geleneksel’ diktatörlüğünü sürdürüyor                                                                            iş başında bulunduğu Ürdün dahil ol-
                  Flaş                                                        mak üzere Körfez ülkeleri, bu oluşum-

               Kenan Akın                                                        dan çekiniyor.
             kakin@ogunhaber.com                                                       ABD ise, İsrail’in yanı sıra, hem
                                                                            bu Müslüman ülkeleri “korumak”
                                                                            hem de, enerji yollarını “güven” altın
       Dikkat edilirse, en az 1 aydan                                                      almak için, Suriye’nin bu durumunun
    uberi Suriye’de sular ısınmaya                                                         bozulmasını ısrarla istiyor.
    devam ediyor.                                                                   Irak’ın 3 kısma ayrılması planında
      Ne var ki, öyle bir su kazanı “fokur                                                    Suriye’nin muhtemelen Kürtlere, pet-
    fokur” kaynarken hiçbir taraf yerini                                                      rol taşımak ve denize açılmak için bir
    koruma niyetinden vazgeçmiyor.                                                         koridor sağlanması da yer alıyor.
      Şimdi taraflara bir göz atıldığında;                                                      Türkiye’nin de, “müttefikler” saf-
    başı ABD ve Rusya’nın çektiği apaçık                                                      larında yer alması ne yazık ki gerçek-
    görünüyor.                                                                   leşiyor.
      Sonra da; İran, Suudi Arabistan                                                        İlginç gelişmelerin başında, El
    ve önderliğini BAE’nin çektiği bazı                                                      Kaide’nin de hem Suriye’ye uzanmak
    Körfez ülkeleri, Ürdün, Filistin, İsrail                                                    hem de Esad rejimine karşı savaşmak
    cephede görülüyor.                                                               istediği haberleri yayılıyor.
      Her ne kadar, ABD 1 aydan fazla-                                                        Arap dünyasını kasıp kavuran olay-
    dır “şıpsevdi” gibi ortada yer alıyorsa                                                    larta gözlerden uzak görünen El Kaide
    da, isimler ve stratejik yerler kendini                                                    şimdi müdahil olmuş görünüyor.
    hissettiriyor.                                                                  El Kaide’nin şimdi Sünnilerin, azın-
      Öyle anlaşılıyor ki veya çoğu kez                                                      lık Alevilere yönelik tepkilerini istismar
    anlaşılmıyor ki, Orta Doğu’da eğer                                                       ederek Suriye’nin mezhep gerilimlerin-
    kan gövdeyi götürecekse, bunda çoğu                                                      den yararlanmayı umduğu gözlerden
    liderlerin sorumluluğu bulunuyor.                                                       kaçmıyor.
      18 yıldır, mücadelesi verilen bir                                                       Eğer, özellikle de, Suriye uzun süre-
    savaşın nihayet ilk günlerine sanki                                                      cek bir kaos ortamına sürüklenirse, El
    bugünlerde varılıyor.                                                             Kaide, o zaman belki de bir zamanlar
      Aslında, bu savaşın da tam galibini  aşan açıklama dikkatleri çekiyor. de yıkılmıyor.         ya’nın Orta Doğu’daki uzantısı sayılıyor. mensuplarının yıllarca hapse konul-
    bulmak gittikçe zorlaşıyor... Tabiri caiz  Bu soğuk kış günlerinde, Suriye’de  Beşşar Esad, bütün yıldırmalara ve  Gerçekten de İran, her zaman elde  duğu ya da işkence gördüğü Suriye’de
    ise bir “Arapsaçı” trajedisi oynanıyor. oynanan oyunun hiç kimseye fayda  tehditlere rağmen, 30 yıl ülkede dikta  edebileceğini sandığı Irak’ın kuzeyindeki  yeni bir mevzi kazanacağı özellikle Batı
      Tabii ki bu trajedi, Suriye’nin yanı  getirmeyeceği biliniyor.   rejimini sürdüren babasının yolundan  koridordan Suriye’ye ulaşarak, azılı düş- medyası tarafından iddia ediliyor.
    sıra en çok Suudi Arabistan bazı Körfez  Ancak, bazı gizli sayılacak anlaş- ayrılmıyor.         manı İsrail’e yaklaşacağını hesaplıyor. Suriye kargaşasına, El Kaide’nin
    ülkeleri, Türkiye, ABD ve Rusya’yı ağır  malarla huzurun sağlanması veya  Beşşar Esad’ın aylar geçtikçe, bir güç  Bu arada, bölgede yerleşik Hizbul- bulaşmak istemesi, tansiyonun ve or-
    zahmetlere sürüklüyor.       herhangi bir toprak kazanımı bütün  erozyonuna da uğraması bekleniyor. lah’a da hareketlilik kazandıracağını  tamın ne kadar gergin olduğunu adeta
      Geleneksel diktatörlük      bu istenmeyen olayların art arta gel- Suriye üzerinde, dost-düşman  sanıyor.              “ihtar” ediyor.
      Nitekim, gerek Membiç’teki 20 ölülü  mesine neden oluyor.      ülkelerin ilgisinin gün geçtikçe çoğalma  Zira, Suriye yönetiminin çok uzun  Unutulmamalıdır ki, Suriye’nin
    saldırı, Rusya’da düzenlenen büyük   Gerçi, bir kaç yıl geçmiş olmasına  nedenleri arasında, ülkenin coğrafi ko- yıllartan beri Alevi bir kimlik taşıması  yıkımı halinde, İran’ın devreye getiri-
    basın toplantısında Suriye’nin toprak  rağmen Suriye rejimi, hem “gelenek- numu ve sosyal yapısı önemli yer alıyor. da, göz artı edilmiyor. leceği senaryolarının başrollerinde de
    bütünlüğü vurgusu ve Şam’dan haddini  sel” diktatörlüğünü sürdürüyor hem  Suriye hem İran’ın hem de, Rus-  Buna mukabil, Sünni yönetimlerin  Türkiye oynuyor.       CHP’li vatandaş,                                                             “Cumhur İttifakı

       uysal’a dert yandı                                                            ülkenin bekasının


      CHP’li vatandaş Büyükçekmece Belediye                                                     koruyucusu”
    uBaşkan Adayı Mevlüt Uysal’a dert yandı.
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK                                                   AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yar-
    Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı                                                  udımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya
    Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışma-                                                 Yılmaz, Cumhur İttifakı’nın ülkenin bekasının
    larını aralıksız sürdürüyor. Büyükçekmece’yi                                                koruyucusu durumunda olduğunu söyledi.
    mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bire bir                                                Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım,
    iletişim kuran Başkan Uysal, vatandaşın dert-                                               Ayvacık ilçelerinde teşkilat ile halk ziyaretleri
    lerini dinledi. Pınartepe Mahallesi’ni ziyaret                                               gerçekleştirdi. İlçelerde teşkilat ve başkan aday-
    ederek esnafın ve vatandaşların sorunlarını                                                larını ziyaret eden, onlarla birlikte esnaf, halk
    dinleyen Başkan Uysal, mahalledeki bir kıra-                                                buluşmaları gerçekleştiren Yusuf Ziya Yılmaz,
    athaneye uğradı. Mahalle sakinleriyle çay içip                                               AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığına atanan Ok-
    muhabbet eden Başkan Uysal’a, vatandaşlar                                                 tay Avcılar, AK Parti Ayvacık İlçe Başkanlığına
    sorunlarını anlattı.                                                            atanan Sertaç Çan ile Cumhur İttifakı Ayvacık
      Ulaşım, imar, alt ve üst yapı çalışmaları                                                Belediye Başkan Adayı Halil Kalaycı’ya ‘hayırlı
    gibi birçok konunun ele alındığı sohbette CHP  AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın:                     olsun’ dileklerini iletti.
    üyesi olduğunu söyleyen bir vatandaşın sözleri                                                Programlarında teşkilat üyeleriyle top-
    dikkat çekti. “CHP üyesi olmama rağmen  İstanbul’un incisi beykoz’u, turizmin                              lantı gerçekleştiren, vatandaşlarla bir araya
    Hasan Akgün’den bu ilçe kurtarılmalı” diyen                                                gelen Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart
    vatandaş, Başkan Uysal’a dert yandı. Bu konu-                                               seçimleri için tevazu, samimiyet ve gayret ile
    da çok fazla konuşarak polemiğe neden olmak                                                çok çalışma çağrısını yeniledi. Yılmaz, Cumhur
    istemediğini söyleyen Başkan Uysal, “AK Parti  cazibe merkezi haline getireceğiz                             İttifakı’nın büyük birlikteliğin, gönül yolculu-
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı Bü-                                                ğunun ülkenin bekasının korunmasına yönelik,
    yükçekmece’ye neden gönderdi? sorusunun                                                  el ele omuz omuza ‘Türkiye, millet için’ yola
    cevabı tam da burada yatıyor.” diyerek kendi-  AK Parti Beykoz Be-   “İSTANBul’uN İNcİSİ BEYKOz’u, TuRİzMİN  Turizm ve ticaretin burada canlan- çıkmak olduğunu vurguladı.
    sine destek veren vatandaşa teşekkür etti.    lediye Başkan Adayı   cAzİBE MERKEzİ HAlİNE GETİREcEĞİz” ması, hareketlenmesi, Beykoz’un
                         uMurat Aydın, partisinin    Beykoz’un turistler için cazip bir yer  potansiyelinin ayağa kaldırılması,  “ülKEMİz çOK HASSAS BİR SüREçTEN GEçİYOR”
                         Gümüşsuyu Seçim İrtibat Büro-  haline getirilmesi yönünde çalışma- istihdamla ilgili mevzuda ciddi  17 yıldır AK Parti’nin ülkenin her bir mese-
                         sunu ziyaret ettti. Murat Aydın,  lar yapacaklarını söyleyen Başkan  anlamda, olumlu manada adım  lesinin çözüme kavuşması için çok çalıştığını
                         “İstanbul’un incisi Beykoz’u  Aydın, “Beykoz denince, deniz akla  atılması anlamına gelir” ifadeleri- ifade eden Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:
      Yıl: 13 SAYı: 2019/02-227  7 şuBAT 2019 turizmde bir marka, bir cazibe  gelecek, güzel, sıcakkanlı insanlar  ni kullandı. Amaçlarının Beykoz  “Bizler hiç bir zaman sorunları halının altına
                         merkezi haline getireceğiz” dedi.  akla gelecek. Dünyanın herhangi bir  halkının mutluluğunu ve huzurunu  süpüren taraf olmadık. AK Parti kazansın
             Yayın Sahibi                       ülkesinden, örneğin Japonya’dan bir  artırmak olduğunu belirten Murat
        Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık AK Parti Beykoz Belediye Başkan                            mantığı yerine Türkiye, halkımız kazansın
         Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına             turist, tatilini yurt dışında geçirmek  Aydın, “Beykozlular yaşadıkları  düşüncesinden ayrılmadık. Cumhurbaşkanımız
           Celalettin Rumi Aygün    Adayı Murat Aydın, yerel seçim  istiyorsa, biz o Japon’un Beykoz’a  ilçenin İstanbul’un incisi olduğunu
                         çalışmalarına devam ediyor.                                   ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan,
           Genel Yayın Yönetmeni                    gelmesi için ne gerekiyorsa yapa- biliyor. Beykozlulara “Beykoz’da
            Ferhat Yıldırım      Beykoz’da turizmi canlandır-  cağız. Diyelim ki Türkiye’yi tercih  yaşamaktan memnun musunuz?”  Türkiye sevdasıyla yola çıktı. Onun bu sevdası
                         mak adına yapılacak projeler-                                  tüm AK kadroları sardı. Halka hizmet, Hakk’a
      Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Temsilcilikler               etti. Türkiye’de de İstanbul’u seçti.  diye sorulduğunda yüzde 83’lük  hizmet yolundan ayrılmadık. Ülkemiz çok has-
        Ali Sürüm   ANKARA: ankara@ogun.com.tr den bahseden Aydın, “Turizm  İnternette İstanbul ile ilgili araştırma  bir kısım “evet” diyor. İstanbul’da  sas bir süreçten geçiyor. 31 Mart seçimleri için
         Editör   İZMİR: izmir@ogun.com.tr yatırımlarıyla birlikte istihdamla  yaparken, “Ben İstanbul’a gitti- bu ortalamayı tutturacak ilçe sayısı
        Sultan Gedik  TEKİRDAĞ: tekirdag@ogun.com.tr                                            yapılan ‘beka’ vurgusu ise o kadar çok önemli
      Magazin Servisi Danışmanı ANTALYA: antalya@ogun.com.tr ilgili önemli adımlar atılmış ola- ğimde tatilimin bir günün mutlaka  yoktur diye düşünüyorum. Bu oran  ki. Kirli ellerce Türkiye’nin karşısına çıkarılan
               ADANA: adana@ogun.com.tr
       Serdem Coşkun SAMSUN: samsun@ogun.com.tr cak, İstanbul’un incisi Beykoz’u  Beykoz’da geçirmeliyim” demesi  Beykoz’un farklılığını, Beykoz’da
       Mali İşler Danışmanı KKTC: kktc@ogun.com.tr turizmde bir marka, bir cazibe                             zorlukları, ülkeye yaşatılanları düşününce beka-
       Ali Sait Mökükçü    Basımcı                    için çalışmalar yapacağız. Allah na- yaşayan insanların Beykoz’u be- nın ne kadar ehemmiyet taşıdığını bir kez daha
     Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Gün Medya Hizmetleri merkezi haline getireceğiz” dedi. sip ederse bunu gerçekleştireceğiz.  nimsediğini gösteriyor.” dedi. anlıyoruz. Cumhur İttifakı ülkenin bekasının
       Aysel Demircan Yayıncılık Reklamcılık Sanayi                                            koruyucusu durumundadır. Seçimler üzerinden
                ve Ticaret Limited Şirketi
       Hukuk Danışmanı
       Av. Ömer Özler   Yönetim Yeri                                                   başlatılan algı operasyonları, kirli ittifaklar, ifti-
                Kadıköy Oto Sanayi Sitesi,
        Web Editörleri Sefer Demirel İş Hanı No: 10-9 Kat: 7 “Gözün aydın Avcılar”                             ralar, karalamalar, dört koldan saldırılar ortada.
                 Değirmenyolu Cad.
      Fatih Mehmet Kayalı                                                          Peki, ne yapacağız? El ele vereceğiz, gönül
        Kübra Yaşar   34752 Ataşehir/İstanbul
                Tel: (216) 706 01 23
        Gazetemiz    Fax: (850) 255 01 23 AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Cumhurbaşkanı Erdo-          gönüle olacağız, bunlara fırsat vermeyeceğiz,
          ve      www.ogun.com.tr ğan’ın açıkladığı manifestonun Avcılar’ı tarif ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı          sandıkta yine ‘büyük Türkiye için’ diyeceğiz.
        abonesidir    www.ogunhaber.com Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da AK Parti’nin seçim manifestosunu açıkladı.           Büyük güçlü Türkiye’nin inşasını ise birlikte
        Yayın Türü    info@ogun.com.tr Toplantı sonrasında muhabirimize açıklama yapan Avcılar Belediye Başkan             sürdüreceğiz.” Teşkilat üyelerine gece-gündüz
     Siyasi, Süreli Türkçe, Ulusal Yayın info@ogunhaber.com
                         Adayı İbrahim Ulusoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı manifestonun Av-            demeden Cumhur İttifakı’nın başarısı için çok
          Baskı: İhlas Gazetecilik A. Ş. cılar’ı tarif ettiğini söyleyerek, “Gözün aydın Avcılar” dedi. Cumhur İttifakı’ndan      çalışma vurgusu yapan Yılmaz, özellikle sahada
       Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11 A/41 da alacakları güç ile Avcılar’ı marka şehir haline getireceklerini belirten İbra-  Cumhur İttifakı’nın, yapılan-yapılacak hiz-
          Bahçelievler/Yenibosna/İstanbul
            Tel: (212) 454 3000    him Ulusoy, “Başından beri gerçekleştirmeyi hayal ettiğimiz projeler. Avcılar’da         metlerin, ülkenin nasıl bir süreçten geçtiğinin,
                         yola çıkarken halkla beraber yönetelim demiştik, şimdi gönül belediyeciliği ile         kazanımların korunmasının çok iyi anlatılması
     Ogün gazetesinde yayımlanan haber, yazı ve fotoğrafların her türlü hakları  beraber, memleket işi, gönül işi dedik. Bugün açıklanan manifestodaki 11 ana  gerektiğini, her bir vatandaşa ise birebir ulaşıl-
      Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited
      Şirketi’ne aittir. İzin almaksızın kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.  başlık aslında tam Avcılar’ı tarif ediyor. Avcılar gözün aydın.” diye konuştu. masının şart olduğunun da altını çizdi.
        Ogün gazetesi basın meslek ilkelerine müessese
         ve çalışanları olarak uymaya söz vermiştir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9