Page 4 - OGÜN Gazetesi - Sayı:226
P. 4

4                                        Haber

                                   “kudüs olmadan asla”                                                                             Tayyar Arı’nın kapsamlı “Orta Doğu”
                  FlaŞ                                                        eserinde, Kudüs’ün önemi şöyle açıklanı-

               Kenan Akın                                                        yor;
             kakin@ogunhaber.com                                                       “Orta Doğu bugün, dünyada insan-
                                                                            lığın tamamına yakınını kapsayan üç
                                                                            büyük dinin doğduğu yer olması açısından
      Trump’ın birbiriyle çelişen görüşle-                                                    önemlidir.
    urine, verdiği sözlere kısacası askerî                                                      Yahudilerin ilk yerleşim yerleri, ilk
    ve siyasi stratejisine güven verilemeyeceği                                                  kurulan Yahudi devletinin başkenti ve Hz.
    ortaya çıkmış bulunuyor.                                                            Süleyman Mabedi’nin burada bulunması
      Nitekim; “Trump yine şeytani planlar                                                    gibi nedenlerle Yahudiler için oldukça
    peşinde”, “İran’dan sonra Türkiye mi nam-                                                   önemli olan Kudüs, diğer dinler açısından
    lunun ucunda”, “ABD’nin tuzağına yine                                                     da en az bu kadar önemlidir ve dolayısıyla
    düşmeyelim”, “ ...Ve ABD’nin tuzağına                                                     bu açıdan bakıldığında stratejik bir değer
    düşüyoruz” başlıklı yazılarımızı hatırlat-                                                   taşımaktadır.
    mamız icap ediyor. Hatta dün ABD Ulusal                                                      Çünkü İsrailoğulları kendi tarihsel kö-
    Güvenlik Danışmanı Bolton’un Türkiye                                                      kenlerini buraya bağlarken; Beytüllahim’de
    bizden tam mutabakat almadan Suriye’ye                                                     (Betlehem) doğan ve Nasıralı (Nezareth)
    bir harekâtta bulunamayacağına dair                                                      olarak bilinen Hz. İsa da Peygamberliğin
    ültimatomu andıran sözleri her şeyi açıkça                                                   başlamasından (M.S. 27) çarmıha gerildiği-
    gösteriyor.                                                                  ne inanıldığı M.S. 30 yılına kadar Kudüs’te
      Uzun yıllardan beri kim “Başkan”                                                      yaşamıştır.
    olursa olsun ABD’nin Orta Doğu’daki asıl                                                     Kur’an’da adı geçen peygamberlerin
    hedefi, petrol ve İsrail’in güvenliğini koru-                                                 yaşamış olduğu yer olmasının dışında
    makla özetleniyor.                                                               Miraç olayının da gerçekleşmesi Kudüs’ün
      Afganistan’ı “kule” gibi kullanan ABD,                                                   (ve özellikle Mescid-i Aksa, El-Aksa veya
    petrol ve enerji yollarının denetiminin yanı                                                  Harem-i Şerif) Müslümanlar açısından da
    sıra İsrail’in güvenliği için her türlü siyasi                                                 ayrı bir değer ve öneme sahip olmasına ne-
    ve askerî planı devreye sokmaktan asla                                                     den olmaktadır. Ayrıca Kudüs, İslamiyet’in
    vazgeçmiyor.                                                                  ilk yıllarında bir süre için de olsa (Hicret’ten
      Hatta terörist örgütleri bile yanına ala- Irak ve Suriye’nin parçalanması Türkiye’yi  kan bölgeyi daha da tehlikeli hale sokuyor. yor.  iki yıl sonra 624’e kadar) Müslümanlar için
    rak daha doğrusu kullanarak bölgeyi kana  tehdit, İran’a askerî müdahale gündemden  “Enerji” ve çatışmalar bütün ağırlığıyla  Gerçekten de Kudüs, hem Orta Do- kıble işlevi de görmüştür.
    bulamaktan çekinmiyor.       kalkmıyor.             bir yana bırakılırsa Filistin ve İsrail’in anlaş- ğu’nun hem de İsrail-Filistin’in “mihenk  Halife Hz. Ömer’in 637’de Yermuk
      Oysa, sözde “Arap Baharı”nın proje  Tabii ki; Orta Doğu anılınca, akla petrol,  mazlığı yıllardan beri Orta Doğu’ya hem  taşı”nı oluşturuyor. savaşında Bizanslıları yenmesi üzerine
    babaları ne demişti, ne oldu ve neler  gaz, su kısacası “enerji” geliyor. diplomatik hem askerî damgasını vuruyor. Kudüs’ün konumunu, ağırlığını ve üç  bölge Müslümanların egemenliğine geçmiş
    oluyor.                Bir bakıma Orta Doğu bu kaynaklarıyla  Filistin ve İsrail düşmanlığının en  din üzerindeki etkisini kavramadan, kabul  ve Hz. Ömer, Kutsal Mabedi diğer adıyla
      Her ne kadar, bölgeden çekileceğini  süper güçlerin her zaman iştahını açıyor  önemli faktörünü Kudüs’ün teşkil ettiği de  etmeden barışı düşünmemek gerekiyor. Mescid-i Aksa’yı tamir ettirmişti.”
    beyan ediyorsa da, ABD’nin parmağı  dünyanın başına “bela” kesiliyor. bütün dünyada kabul ediliyor.     Bir yandan askerlerimiz yıllar sonra  Ve en son; ABD’nin terör örgütleri ku-
    daima dolanıyor.            Orta Doğu’yu “siyasal” dayatmalar  Kudüs’ün, üç dinin de şehri olduğu  yine Suriye’de çarpışırken ve yeni cepheler- racağını, besleyeceğini ve destekleyeceğini
      Bir yerde İsrail’in mutlak güvenliği  hatta tarihî istemler ve iştahlar daha da  biliniyor.      den bahsedilirken diğer yandan Kudüs’ten  bilmek akıllara durgunluk veriyor.
    için; Suriye ve Irak’ın Kuzeyi’nin üzerinde  gizemlendiriyor.      Ne var ki, özellikle İsrail bunca insan  yükselen acı çığlıklar sanki tarihi çağrıştı- Anlaşılan odur ki; Kudüs-Şam-Bağdat
    tehlikeli planlar ve operasyonlar sürerken,  Son senelerde, Suriye ve Irak’ta akıtılan  kaybına rağmen Kudüs’ten asla vazgeçmi- rıyor.   üçgeninde ateş sönmüyor..


     muhsin Yazıcıoğlu’nun                                                           3 yıllık hayali koSGeB
      ismi caddeye verildi


      Büyük Birlik Partisi’nin vefat eden lider-                                                 desteği sayesinde
    uleri Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismi Uşak’ta,                                                      gerçek oldu
    Çivril Caddesi’ne verildi. Uşak Belediyesi vatan
    için unutulmaz isimlerin hatıralarını yaşatarak                                                Kastamonu’da yaşayan bir çocuk annesi
    ahde vefa örnekleri göstermeye devam ediyor.    Özel                                          ukadın, KOSGEB’den aldığı destekle 3
    İmza attığı birçok büyük projeye şehitlerin                                                yıllık hayalini gerçekleştirerek kendi işinin
    adını vererek ahde vefa örneği sergileyen Uşak                                               patronu oldu. Kastamonu’da Kız Meslek
    Belediyesi son olarak da Muhsin Yazıcıoğ-     ogün                                           Lisesinden mezun olduktan sonra yemek
    lu’nun adını Çivril Caddesi’ne verdi. Ocak ayı                                               konusunda 6 yıl boyunca Halk Eğitim
    1. Belediye Meclis toplantısında üyeler tarafın-  h A B e R                                        Merkezi’nde usta öğreticilik görevi yürüten
    dan ortak bir kararla Fevzi Çakmak Mahallesi                                                Ayşe Cemile Vural, severek yaptığı mesleğini
    ile Atatürk Mahallesi’ni birbirinden ayıran ana                                              kendi işi haline dönüştürme hayalini gerçeğe
    caddenin ismi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi                                                  dönüştürdü. Lise yıllarından itibaren mutfağa
    olarak değiştirildi. Toplantı sonrasında konu-                                               ilgisi olan bir çocuk annesi Vural, 3 yıl önce
    şan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan,                                                 kurduğu hayali için kazandığı parayla birikim
    “Muhsin Yazıcıoğlu özellikle ülkemizde                                                   yapmaya başladı. Kendi birikimleriyle KOS-
    siyasette çok değerli bir şahsiyetti ve vatanımız                                             GEB’e başvuran Vural, aldığı destekle kendi
    için çok mücadele etti. Ne yazık ki kendisini     CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu:                     restoranını açarak hayalini gerçekleştirdi.
    hain bir suikast sonucunda kaybettik. Biz de
    istedik ki böyle bir vatan millet aşığının ismi                                              “BÖYLE BİR İŞ YERİ AÇMAK BENİM HAYALİMdİ”
    ilimizde de yaşasın, caddemizin ismi onunla  Sağlığımız tehlikede                                     Açtığı iş yerinin hayaliyle yıllarca yaşadığını
    anılsın. Uşak’ımız Muhsin Yazıcıoğlu konu-                                                 anlatan Ayşe Cemile Vural, “Evliyim, üniver-
    sunda vefasını gösterdi. Ben bir kez daha su-                                               site 3’üncü sınıfa giden bir genç annesiyim.
    ikaste uğrayan Muhsin Yazıcıoğlu’nu ve aynı  CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, OGÜN Gazetesine konuştu. Aynı zamanda      İşletmem yaklaşık 3 yıl önce açıldı. Tabi bunun
    suikastte Hakk’ın rahmetine kavuşan dava                                                  kararı çok önceden verilmişti. Böyle bir iş yeri
    arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum,  TBMM’de Çevre Komisyonu Üyesi olan Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu,         açmak benim hayalimdi. Öncelikle kız meslek
    Rabbim mekânlarını alî eylesin”dedi.        yaşam sağlığımızın tehlikede olmasına ve kanser hastalığına değindi.          lisesi mezunu olmaktan gurur duyduğumu
                                                                          belirtmek isterim, meslek lisesi çıkışlı biri olarak.
                         Haber MÜCAHİT AK                                         Daha sonra halk eğitimlerde ilimiz merkez ve
                             CHP Kırklareli Millet-                                  Taşköprü ilçesinde olmak üzere usta öğretici
                             vekili Vecdi Gündoğdu,                                  olarak görev yaptım. Aldığım birikimle, tec-
                         uTürkiye Büyük Millet                                      rübelerimle bu iş yerini açmaya karar verdim.
      YIL: 13 SAYI: 2019/01-226  15 OCAK 2019
                         Meclisi’nde ki makamında Ogün                                  Eşimin desteği, kendi çabalarım ve devletimizin
             Yayın Sahibi       gazetesini ağırladı. Aynı zamanda                                KOSGEB desteğiyle böyle bir işletme açtım”
        Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık
         Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına TBMM’de Çevre Komisyonu Üyesi                              dedi. Üç yıldır yoğun tempoyla çalıştığını
           Celalettin Rumi Aygün
                         olan Kırklareli Milletvekili Vecdi                                belirten Vural, “Yaklaşık üç yıldır da erken
           Genel Yayın Yönetmeni    Gündoğdu, ‘Yaşam alanlarımız ve                                 saatlerde gelip akşam geç saatlere kadar yoğun
            Ferhat Yıldırım
                         sağlığımız tehlikede’ dedi.                                   çalışma temposuyla işletmemi işletiyorum.
      Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Temsilcilikler Çevre Komisyonu Üyesi Vecdi                                 Yeterince tanındığımı düşünüyorum. Çok güzel
        Ali Sürüm   ANKARA: ankara@ogun.com.tr Gündoğdu Ogün gazetesine yaptı-                              geri dönüşler oluyor. Çok mutluyum. Bu işleri
         Editör   İZMİR: izmir@ogun.com.tr ğı açıklamada, ‘Ülkemizin dört bir                             yapmak isteyen hanım arkadaşlara tavsiyem
        Sultan Gedik  TEKİRDAĞ: tekirdag@ogun.com.tr
      Magazin Servisi Danışmanı ANTALYA: antalya@ogun.com.tr yanında plansız ve çarpık sanayi-                       hem girişimcilik yapmak istiyorlarsa istedik-
               ADANA: adana@ogun.com.tr
       Serdem Coşkun SAMSUN: samsun@ogun.com.tr leşme sonucu yaşam alanlarımız                              lerinden ziyade bildikleri bir işi yapmalarını
       Mali İşler Danışmanı KKTC: kktc@ogun.com.tr
       Ali Sait Mökükçü    Basımcı    ve sağlığımız tehdit altındadır.                                 tavsiye ederim çünkü bir işletmede hem usta
     Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Gün Medya Hizmetleri Yaşamın sağlıklı ve sürdürülebilir                       olup hem çalışanı olmanız gerekiyor. İşin başın-
       Aysel Demircan Yayıncılık Reklamcılık Sanayi bir şekilde devamı için olmazsa                            da olursanız çok daha verimli çok daha başarılı
                ve Ticaret Limited Şirketi
       Hukuk Danışmanı           olmazlarımız; su, hava ve toprak  da özellikle belirli bölge ve şehir- son 10 yılda en çok kanser hastası  işler ortaya çıkarabiliyoruz” şeklinde konuştu.
       Av. Ömer Özler   Yönetim Yeri
                Kadıköy Oto Sanayi Sitesi, her geçen gün daha fazla kirlen- lerde yoğunlaşıyor olması yaşamsal  hangi 3 ilimizde tespit edilmiştir,  Ayşe Cemile Vural’ın kendilerine müra-
        Web Editörleri  Değirmenyolu Cad.
      Fatih Mehmet Kayalı  Sefer Demirel İş Hanı No: 10-9 Kat: 7 mektedir’ ifadelerini kullandı.  tehdit oluşturmaktadır’’ dedi.  çevresel faktörler nedeniyle artan  caat ettiğinde hayali olan bir butik işletme
        Kübra Yaşar   34752 Ataşehir/İstanbul Gündoğdu, ‘‘Kirlenen su, hava  Bu konu ile alakalı Sağlık Bakanı  hastalıkların önlenmesi için hangi  açmak istediğini söylediğine dikkat çeken
                Tel: (216) 706 01 23
        Gazetemiz    Fax: (850) 255 01 23 ve toprak artık doğanın dengesini  Fahrettin Koca’nın cevaplandırması  tedbirleri aldınız ve alacaksınız?  KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol,
          ve      www.ogun.com.tr
        abonesidir    www.ogunhaber.com bozmakta, bozulan çevre dengesi  için önerge vereceğini gazetemize  2- Halk sağlığının koruyucusu  “Ayşe Hanım, girişimcilik desteğinden yarar-
        Yayın Türü    info@ogun.com.tr ise; insanların tedavisi mümkün  belirten Gündoğdu, önerge de aşa- olarak Bakanlığınızın; Kırklareli’n- lanmak üzere kurumumuza başvuruda bu-
     Siyasi, Süreli Türkçe, Ulusal Yayın info@ogunhaber.com olmayan hastalıklarla karşı karşıya  ğıda ki 2 soruyu soracağını belirtti; de yetiştirilen gıdalarda ve sularda  lundu. Ayşe Hanım mesleği ile ilgili önceden
                         kalmasını neden olmakta, yaşam  1- 81 ilimizde, illere göre ve  çevresel kirleticilerin belirlenmesi  tecrübeler edinmiş. İşletmesi ve ticari faaliyeti
          Baskı: İhlas Gazetecilik A. Ş.
       Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11 A/41 süresini kısaltmaktadır. Son yıllarda  yıllara göre son 10 yılda (2008- ve canlı sağlığına etkileri konusun- yokken bize başvurdu. Şu anda kendi bölge-
          Bahçelievler/Yenibosna/İstanbul ülkemizdeki çevresel tahribatın  2018) tespit edilen kanser hastası  da çalışmalarınız var mıdır, var ise  sinde çok takdirle karşılanan, müşteri kitlesi
            Tel: (212) 454 3000
                         yoğunlaşması nedeniyle çağımızın  sayısı ne kadardır, yıllara göre kaç  sonuçları nelerdir, yok ise Bakanlık  tarafından sevilen Ayşe Abla diye nitelendi-
     Ogün gazetesinde yayımlanan haber, yazı ve fotoğrafların her türlü hakları  ölümcül hastalıklarından olan kan- vatandaşımız kanser hastalığın- olarak böyle bir çalışma yapacak  rilen kişi olarak bölgesinde butik bir işletme
      Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited  ser vakalarındaki artışın ve artışın  mısınız veya yaptıracak mısınız?  üzerinde faaliyetlerini devam ettiriyor.” dedi.
      Şirketi’ne aittir. İzin almaksızın kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.  dan dolayı yaşamını kaybetmiştir,
        Ogün gazetesi basın meslek ilkelerine müessese
         ve çalışanları olarak uymaya söz vermiştir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9