Page 4 - OGÜN Gazetesi - Sayı:228
P. 4

4                                        Haber

                                     Tarih asla unutmaz                                                                            dört askerce doğrulanıyor.
                  Flaş                                                          10 bin nüfuslu Hocalı’da olaylar

               Kenan Akın                                                        sırasında yaklaşık 3 bin Azerbaycanlı
             kakin@ogunhaber.com                                                     yaşıyordu.
                                                                             Saldırıda ölenler hakkında verilen
                                                                            resmî rakam 613 kişi olmakla birlikte, şehit
      Gerçekten de, “Hocalı Soykırımı”nın                                                    edilen Azerbaycanlıların binlerce kişi oldu-
    uhâlâ sorgulanmaması hatta gündeme                                                       ğu belirtiliyor. Saldırılar sırasında, Hoca-
    getirilmek istenmemesi bir “yüz karası”                                                    lı’da yaşayan Ahıska Türkleri de evlerinde
    olarak kalmaya devam ediyor.                                                          yakılarak öldürülüyor.
      Gerçi, özellikle Müslüman dünyasının                                                      Kıbrıs ve Kerkük gibi millî davalarını
    maruz kaldığı katliamlar nedense hep                                                      bile unutturacak “vahim” gelişmeler içinde
    unutturulmak isteniyor.                                                            kendini bulan milletimizin bir şaşkınlık ve
      Unutturulmak istenen soykırımlardan                                                     tereddüt dönemi geçirdiği de görülüyor.
    birinin de, Hocalı Soykırımı olduğunu her                                                     Gerek, Suriye gerek Irak’ta Türkmen-
    fırsatta haykırmak icap ediyor.                                                        lerin de, bu tür bir kıyıma maruz kaldıkları
      Aslında, bu felakete baş başa kalan                                                     ve soydaşlarımızı daha büyük katliamın
    Azerbaycan’ın gayretleri daima kendini                                                     beklediğini de tekrar tekrar hatırlatmamız
    hissettiriyor.                                                                 önem taşıyor.
      Bu arada, Türk medyasında da bir                                                        Unutulmamalıdır ki, tarih hiçbir vahşe-
    takım haberler, yazılar ve yorumlar yayın-                                                   ti, acıyı asla unutmuyor ve unutturmuyor.
    lanıyor.                                                                     Bu arada, 03.03.2014’te Azerbaycan
      Özellikle, Yeniçağ Gazetesi bu “göre-                                                    Ankara Büyükelçisi Sayın Faig Bağırov’dan
    vi” ihmal etmiyor.                                                               aldığımız mektuptan bazı pasajları bir kere
      Tabii ki, sütunumuzda da “buruk” bir                                                    daha açıklamak önem taşıyor.
    şekilde yer alıyor.                                                               “1992 yılı Şubat ayında “modern”
      Son yıllarda yazdıklarımız şöyle sıra-                                                   dünyanın gözleri önünde, genelde ulus-
    lanıyor;                                                                    lararası hukukun, özelde ise uluslararası
      (27 Şubat 2012) Hocalı hiç unutulur                                                     savaş hukukunun hiçe sayılarak bebek, ço-
    mu?                                                                      cuk, kadın, yaşlı demeden yüzlerce sivilin
      (25 Şubat 2013) Hocalı soykırımı!       tirip, gündemden düşürmemek de bizlere  “Hocalı Katliamı”nın, Rus askerlerinin  işkenceler uygulanıyor, 1165’i kurtarılmış  en acımasız yöntemlerle Ermeni birlikleri
      (2 Mart 2014) “Hocalı Soykırımı”  düşüyor.             desteğiyle, 25-26 Şubat 1992’de Ermeni  ise de, 110 kişinin akıbetleri hakkında her  tarafından katledilmesi Azerbaycan’ın
    Ermenilerin yüz karasıdır!       Ancak, kendi iç sorunlarıyla boğuşan  kuvvetlerince yapıldığı artık bütün ayrıntı- hangi bir bilgi bulunamıyor. sinesinde unutulmaz yaralar açmıştır. Bu
      (2 Mart 2015) Ermeniler “Hocalı Soy- ülkemizin, bu insanlık ayıbını pek kaale,  larıyla ortaya çıkmış bulunuyor. Cesetler üzerinde yapılan incelemeler- büyük yaranın acılarını bizler ve bütün
    kırımı”nın hesabını vermeli!    almadığı özellikle medyanın adeta susması  Ermenilerin 1988’de Karabağ’ı Erme- de bir çoğunun yakılmış olduğu, gözleri- kardeşlerimiz ebediyete kadar ruhlarımız-
      (20 Şubat 2017) “Hocalı Soykırımı”  “elem” veriyor.         nistan’a bağlamak üzere başlayan müda- nin oyulduğu tespit ediliyor. da hissedeceğiz.
    niçin sorgulanmıyor!          Millî görev           halesi 1992’de Ermenistan ve Azerbaycan  Hamile kadınlar ve çocukların da bu  Sizin Hocalı Soykırımı ile ilgili kaleme
      Nitekim değerli yazarımız, Selcan  Her şeye rağmen, Türkiye’yi yalan  arasında genel savaşa dönüşüyor. vahşete maruz kaldığı belirleniyor. aldığınız makaleler hakkında bilgi sahibi
    Taşçı Hamşioğlu’nun Hocalı Soykırımı’nı  dolan iddialarla dünyaya soykırımcı ilan  Ermeniler Hocalı’da, 83 çocuk, 106  Her ne kadar; Rusya, ilgisinin olma- olduktan sonra, bir kez daha Büyük Ata-
    dile getiren yazısı, gönüllere su serpmiş  etmeye kalkışan Ermenilerin, “Hocalı  kadın ve 70’den fazla yaşlı, 487’si vücut- dığını iddia etse de Rus ordusuna ait 366.  türk’ün “Azerbaycan’ın kederi kederimiz,
    bulunuyor.             Vahşeti”ni bütün dünyaya duyurmak millî  larında ağır hasar bırakılarak toplam 613  Alayın 1991’in sonbaharından beri Erme- sevinci sevincimizdir.” vecizesinin akla
      Zaten, bu katliamı her fırsatta dile ge- görev oluyor.       kişiyi katlediyor. 1275 kişi kaçırılarak ağır  nilerin safında savaştığı, alaydan kaçan  gelmemesi imkansızdır.          “Laf değil

        icraat önemli”                                                            Türkiye’de biri hak,


      Balıkesir’in Edremit İlçesinde İki dönem                                                biri batıl olan iki parti
    uEdremit Belediye Başkanlığı görevlerini
    yürüten Cumhur İttifakının sevilen Edremit                                                 var. Üçüncü parti yok
    Belediye Başkan Adayı Av. Tuncay Kılıç, “Laf                                                  AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın,
    değil, hizmet önemli” diyerek, hayal bile edile-
    meyecek projelerle Edremit’i şahlandırmak için                                               uşu anda Türkiye’de biri hak, biri batıl
                                                                          olan iki partinin olduğunu ve üçüncüsünün
    göreve hazır olduğunu ifade etti. Önceki hiz-
    met dönemlerinde ilçeye kazandırdığı yüzlerce                                               olmadığını söyledi. AK Parti Bursa milletve-
                                                                          killeri Müfit Aydın ve Atilla Ödünç, seçim ofisi
    kalıcı vizyon proje ile ilçe tarihine adını altın
    harflerle yazdırmayı başaran, şimdi de daha                                                açılışında vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle
                                                                          karşılandı. Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye
    iddialı 100 projesini anlatmak için gitmedik
    kapı sıkmadık el bırakmayan Cumhur İttifakı                                                Başkan Adayı Oktay Yılmaz’ın da katıldığı
                                                                          açılışta konuşan Aydın, “Bizler resmin büyü-
    Edremit Belediye Başkan Adayı Av. Tuncay
    Kılıç, vatandaşların Regaip Kandilini tebrik edip                                             ğünü görmek mecburiyetindeyiz. Eğer biz bu
                                                                          resmin büyüğünü görmezsek, yarın öbür gün
    ziyaretler gerçekleştirdi. Regaip Kandilinin tüm
    İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni     AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:                      bizi hezimete götürür. 600 yılı aşkın 22 milyon
                                                                          kilometrekareye hükmetmiş ecdadın torun-
    eden Kılıç, beraberindeki AK Parti Edremit İlçe
    Teşkilatı Başkanı Yaşar Karabulut, MHP Edre-                                                larıyız. Şu anda 780 bin kilometreye düştük.
                                                                          Fakat bunu dahi bize çok görüyorlar. Zama-
    mit İlçe Teşkilatı Başkanı Ahmet Kabaklı, Edre- Arkamızda milletimizin duası var
    mit Ülkü Ocakları Başkanı Saim Gürkan Çetin,                                                nında teröristlerle bizi baskı altına almaya
                                                                          çalıştılar. Baktılar ki olmuyor, FETÖ ile devleti
    Cumhur İttifakı Edremit Belediye Meclis Üyesi  AK Parti Genel Başkan-  Sadece milletimizi duası var. Biz  Türkiye’nin önünü Allah’ın izniyle
    Adayları ve partililerle birlikte halkın kandilini  vekili Numan Kurtul- siyaseti halkın duası ve hakkın rızası  açacaktır” şeklinde konuştu. çökertmeye çalıştılar. 30-40 yıl Türkiye’nin en
                                                                          zeki olabilecek çocuklarını 15 Temmuz’da biz
    kutlamak için yollara düştü. İlçe merkezinde  umuş, “Arkamızda sadece  için yapıyoruz. Yapmaya da devam  Türkiye her seçimde daha ileriye
    esnaf ziyaretleri yapan Kılıç ve beraberinde- milletimiz var. Sadece milletimizin  edeceğiz” diye konuştu. gittiğini ve 31 Mart seçimlerinden  nasıl başarılı olabiliriz diye hazırladılar. Fakat
                                                                          15 Temmuz, dünyaya verilen bir dersti. Son
    kiler, daha sonra Kızılay Huzurevi’ne giderek  duası var. Biz siyaseti halkın duası  Darbelerden medet ummayı  de güçlü şekilde çıkacaklarına
    huzurevi sakinlerinin yüzlerini güldürdü. ve Hakk’ın rızası için yapıyoruz.  halka güvenmeyenlerin tavrı olarak  inandığını belirten Kurtulmuş,  zamanlarda ise domates, biber ve patlıcana el
                                                                          attılar. Bunlar 31 Mart seçimlerine kadar her
                         Yapmaya da devam edeceğiz” dedi. gördüğünü, sözün de kararın da  genel yönetimde olduğu gibi yerel  türlü melaneti yapacaklar” dedi.
                           Amasya’da Yavuz Selim Mey-  sadece millete ait olduğunu kabul  yönetimlerde de AK Parti iktidarı-
                         danı’nda halka hitap eden Numan  ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş,  nın süreceğini söyledi.
                         Kurtulmuş, “17 yıldır iktidardayız.  “Bu millet AK Parti’yi nasıl 15  Çok sayıda vatandaşa çiçek
      yIL: 13 SAyI: 2019/03-228  15 MART 2019 Arkamızda ağababaları yok. Arka- Temmuz gecesinde savunduysa,  dağıtan Numan Kurtulmuş, AK  kirli eller tarafından
             Yayın Sahibi       mızda darbeciler yok. Arkamızda  nasıl 17-25 Aralık’ta savunduysa,  Parti Grup Başkanı Naci Bostancı,
        Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık dünyanın karar veren önemli çıkar  nasıl Gezi olaylarında savunduysa,  Milletvekilleri M. Levent Karaho- 1 Nisan senaryoları
         Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına
           Celalettin Rumi Aygün    çevreleri yok. Arkamızda şu ülke  antidemokratik yollarla iradesinin  cagil ve Hasan Çilez’in de katıldığı
                         yok, bu ülke yok. Hatta tam tersine.  işbaşından gitmesine müsaade et- mitingde yeniden aday gösterilen  planlanıyor
           Genel Yayın Yönetmeni
            Ferhat Yıldırım      Bütün bu güçlülerin hepsi karşı- mediyse bu seçimde de AK Parti’yi,  Amasya Belediye Başkanı Cafer
                         mızda bizi engellemeye çalışıyor.  Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleye- Özdemir, ilçe ile belde adaylarına  MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükata-
      Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Temsilcilikler Arkamızda sadece milletimiz var.  cek, desteklemeye devam edecek,  destek istedi.    uman, “Kirli eller tarafından 1 Nisan 2019
        Ali Sürüm   ANKARA: ankara@ogun.com.tr                                              sabahı yeni siyaset senaryolarının planlamala-
         Editör   İZMİR: izmir@ogun.com.tr
        Sultan Gedik  TEKİRDAĞ: tekirdag@ogun.com.tr                                            rının yapıldığı, Türkiye’nin yok olma sürecine
      Magazin Servisi Danışmanı ANTALYA: antalya@ogun.com.tr “Biz Erzurum’un çehresini                           itilmek istendiği, Türk milletinin yeni bir
               ADANA: adana@ogun.com.tr
       Serdem Coşkun SAMSUN: samsun@ogun.com.tr
       Mali İşler Danışmanı KKTC: kktc@ogun.com.tr                                             varoluş mücadelesine zorlandığı MHP Genel
       Ali Sait Mökükçü    Basımcı                                                    Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görülmüş ve
     Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Gün Medya Hizmetleri değiştirdik, şimdi şahlanış vakti”                       bekamızı tehdit eden bu unsurlara ve onların
       Aysel Demircan Yayıncılık Reklamcılık Sanayi                                            içerideki temsilcilerine karşı mücadelenin Ye-
                ve Ticaret Limited Şirketi
       Hukuk Danışmanı
       Av. Ömer Özler   Yönetim Yeri     Erzurum Büyükşehir Beledi- buluşmaya, AK Parti Erzurum                   nikapı ruhuyla, Cumhur İttifakı’nın devamıyla
                Kadıköy Oto Sanayi Sitesi,
        Web Editörleri  Değirmenyolu Cad.  uye Başkanı Mehmet Sekmen,  Milletvekilleri İbrahim Aydemir,                mümkün olduğunda karar kılınmıştır” dedi.
      Fatih Mehmet Kayalı  Sefer Demirel İş Hanı No: 10-9 Kat: 7 Horasan mitinginde konuştu.  Selami Altınok ve Zehra Taşke-          Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ge-
        Kübra Yaşar   34752 Ataşehir/İstanbul
                Tel: (216) 706 01 23
        Gazetemiz    Fax: (850) 255 01 23 Sekmen, “Gönül belediyeciliği zor  senlioğlu ile AK Parti Erzurum              nel Sekreteri İsmet Büyükataman, 31 Mart
          ve      www.ogun.com.tr iştir; kumaşı milletten olmayanlar  İl Başkanı Mehmet Emin Öz de                Mahalli İdareler Seçimleri’ne ilişkin açıklama
        abonesidir    www.ogunhaber.com bunu anlayamazlar” dedi.   katılırken, Büyükşehir Belediye                  yaptı. Yenilenmeyi, tazelenmeyi, güven taze-
        Yayın Türü    info@ogun.com.tr   AK Parti’nin seçim çalış- Başkanı Mehmet Sekmen ve AK                   lemeyi ifade eden seçimlerin demokrasilerin
     Siyasi, Süreli Türkçe, Ulusal Yayın info@ogunhaber.com
                         maları ilçelerde son sürat devam  kadroların karşılaştığı coşku ise               vazgeçilmez yöntemi olduğunu ifade eden
          Baskı: İhlas Gazetecilik A. Ş. ederken, AK Parti’nin Horasan  görülmeye değerdi. Burada Ho-                 Büyükataman, bu yöntemin vatandaşların hür
       Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11 A/41 İlçe Başkanlığı binasının açılış  rasan halkına hitap eden Başkan         iradelerini yansıtacak biçimde tertip edilmesi,
          Bahçelievler/Yenibosna/İstanbul
            Tel: (212) 454 3000    töreninin ardından gerçekleştiri- Sekmen, 5 yılda ilçeye yönelik                hür iradeyi ortadan kaldıracak tüm etkenlerin
                         len miting, Horasanlıların büyük  olarak yapılan yatırımları sırala-              süreç dışı bırakılması, seçimlerin demokra-
     Ogün gazetesinde yayımlanan haber, yazı ve fotoğrafların her türlü hakları  ilgisiyle karşılaştı. 40 bin nüfuslu  makla kalmadı, 31 Mart seçimleri- tikliğini ve güvenirliğini daha sağlam bir hale
      Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited
      Şirketi’ne aittir. İzin almaksızın kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.  ilçede coşkunun adeta adresi olan  nin taşıdığı önemi de anlattı. getirdiğini kaydetti.
        Ogün gazetesi basın meslek ilkelerine müessese
         ve çalışanları olarak uymaya söz vermiştir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9