Page 5 - OGÜN Gazetesi - Haziran 2019 - Sayı:231
P. 5

Haber                                            5

                                    Cirit’i sahiplenelim!
           Prof. Dr. Orhan Kural
               kural@itu.edu.tr
          GEZGİNLER KULUBÜ BAŞKANI


      Cirit, Moğol akınlarıyla Anadolu’ya
    ugelmiş bir spor olarak tanınmışsa da,
    mızraklı süvarilerin kendi aralarında spor
    ve eğitim amaçlı olarak düzenlenen oyun-
    lar olması bakımından ilk kaynak olarak
    Sümerler’e dayandıkları söylenebilir.
    Yani ortaya çıkışı ve devamlılığı açısından
    Alparslanla Anadolu’ya giren tümüyle bir
    “Anadolu oyunudur” denilebilir.
      Türklerin Orta Asya’ya gidip ora-
    dan tekrar anayurtları olan Anadolu’ya
    dönmeleri sırasında güncelliğini korumuş
    olan oldukça zor bir spor türüdür.
      Osmanlılarda askerin gücünü ve
    moralini arttırmak amacıyla gerçek bir
    “oyun” niteliğinde düzenlemeler yapıldı-
    ğı bilinmektedir. Yıldırım Beyazıt ve Çele-
    bi Mehmet, bu oyunlara özel önem veren
    padişahlardı. Amasya ve Merzifon birbiri
    ile yenişemeyen usta binicilerin çıktığı iki  değneklerin süvariler tarafından birbirine  İstanbul Ticaret Odası, babalarının  uğruna kurban edildi.. yıllardır destek veriyor. Bugün ülkemizde
    coğrafya olarak ünlenmişti. Amasyalılara  isabet ettirmesine dayanan 120x40 metre  arabalarını trafikte daha hızlı süren  Herhalde “günah çıkarmak” adına  1900 lisanslı cirit oyuncusu bulunmak-
    “Bamyacı”, Merzifonlulara ise “Lahana- boyutlarında bir sahada oynanan ve az  şımarık gençlerin yollarda arkadaşları ile  İTO şimdi başta Gezginler Kulübü’nün  tadır. Elbette atların bakımı ve ulaşım
    cı” adı verildiği bilinmektedir. 1826’da  bilinen bir spor dalıdır. yarışıp bir çok masumun kanına gir- kıymetli üyesi Hüseyin Akarçeşme’nin  masrafları ile “cirit” pahalı ve emek
    dönemin padişahı II. Mahmut tehlikeli  Ata bir zarar verilmemesi gerekir.  mesine ve maddi zararlara neden olan,  gayreti ile bu ata sporunu yaşatmak, ta- isteyen bir spordur.
    diye ciriti yasaklatmıştır. Günümüzde sa- Boks gibi kişisel tatmine dayalı değildir.  yani insanlara “hız tutkusunu” aşılayan  nıtmak ve geliştirmek için büyük bir çaba  Bir ülke, gelenek ve görenekleri
    dece bir “şenlik” unsuru olarak Erzurum,  Çeviklik, ata binme tekniği, ustalık, takım  Formula-1 yarışlarına nedense çok destek  içine girdi. Atatürkümüzde Atlı Spor Ku- “devam ettikçe” ayakta dik durur. Böyle
    Erzincan, Bayburt, Uşak başta olmak  ruhu ve dayanışma bu oyunda öne çıkar.  vermişti. Oysaki İTO’nun bugüne kadar  lübü’nü kurdurarak ciriti sahiplenmişti.  bilinmeyen farklı spor dallarını sergile-
    üzere Manisa, Malatya, Diyarbakır, Siirt  Elbette atın uzun bir süre, bu oyun için  organize edilen iki yarıştan 15 milyon  Tüm ağırlığı ile üzerine bindiği zavallı  mek daima büyük ilgi görür. Türkiye’yi
    yörelerinde düğün ve derneklerde ve  özel olarak eğitilmesi gerekir.  YTL zarar ettiği de anlaşılmıştır. Hatta  atın ölümüne neden olan, benim de bu  ziyaret eden yabancılar futbol, Formula-1,
    İstanbul’da Kağıthane Belediyesi’nin  Eskiliği ve sürekliliği ile Guinness  Pendik’teki dokunulmamış çok kıymetli  sorumsuz davranışı nedeni ile protesto  basketbol, hentbol, gibi evrensel sporlar
    geleneksel şenliklerinde oynanmaktadır. rekorlarına giren Kırkpınar yağlı güreşleri  bir ekosistem, güya Türkiye’ye turist  edenlerin arasında olduğum Cüneyt  yerine o ülkeye has, arkadaşlarına anla-
      Bir adı da “Çavgan” olan Cirit, klasik  veya Karabucak güreşleri gibi ciritte “Bir  çekmek bahanesi ile yasadışı ve acele  Arkın şovunu kötü bir anı olarak kenara  tacakları, fotoğraflayacakları yerel sporları
    tanımı ile 100 santimetre uzunluğunda  Türk Spor” dalı olarak eğer iyi tanıtılırsa  kararlarla batı dünyasının bu pahalı,  koyarsak Kağıthane Belediyesi başkanı  elbette ilgi ile izleyeceklerdir..
    meşe ağacından yapılma iki ucu küt  eminiz dünya çapında ilgi toplayacaktır. tüketime yönelik ve tehlikeli yarışları  Fazlı Kılıç da bu geleneksel sporumuza  Ciriti sevelim, sevdirelim, yaşatalım.    KÖmÜRÜN SALTANATI BİTİYoR


      KPMG’nin yayınladığı son petrol ve gaz analizinde, yenilenebilir enerjiye yönelik artan talep ve çevresel endişelere karşın,

     petrol ve doğalgazın 2040’a kadar tüm dünya için vazgeçilmez enerji kaynakları olmayı sürdüreceği öngörüsünde bulunuldu.
     Analize göre gelecek 20 yılda tüketimi yüzde 45 artacak olan doğalgaz, kömürü sollayarak ikinci yakıt kaynağı haline gelecek.
                                                                           Şehit yakınları ve


                                                                          gaziler umreye gitti


                                                                            Gazi ve Şehit yakınları İstanbul İl Emni-
                                                                          uyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın desteği
                                                                          ile umreye gitti. Şehit yakını ve gazilerden
                                                                          oluşan 130 kişilik gurup İstanbul Havalima-
                                                                          nı’ndan dualarla uğurlandı.
                                                                           İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa
                                                                          Çalışkan’ın girişimleri ile şehit yakınları ve
                                                                          gazilerden oluşan 130 kişilik gurup, bugün
                                                                          umreye gitti. Şehit Yakınları ve gaziler İstanbul
                                                                          Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal ve
                                                                          İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan,
                                                                          dualarla uğurladı.
                                                                           Duaların edilmesinin ardından konuşan
                                                                          gazi eşi Tanjet Küksar, umre ziyaretini yapma-
                                                                          ya vesile olan herkese teşekkür ederek, “Allah
                                                                          kutsal topraklar gitmeyi onların vasıtasıyla
                                                                          nasip etti. Allah hepsinden razı olsun. Memle-
                                                                          ketimize Allah darlık, sıkıntı vermesin. Bütün
                                                                          Türkiye’mize dua edeceğiz” dedi.
                                                                           Başta İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa
                                                                          Çalışkan ve İstanbul Altın Rafinerisi Başka-
                                                                          nı Özcan Halaç başta olmak üzere herkese
                                                                          teşekkür eden şehit eşi Ayşe Tanrıkılu, kutsal
                                                                          topraklara gitmenin kendisini çok heyecanlan-
                                                                          dırdığını söyledi.
                                                                           İlk kez umre ibadetini yerine getireceğini
                                                                          belirten Tanrıkulu, “Allah hepsine sağlık ve
                                                                          huzur versin. Ben ilk defa gidiyorum. Nasip
                                                                          olmadı daha önce. Rabbim, bizi bugün çağırdı.
                                                                          İnşallah orada yapacağımız dualar kabul edilir.
                                                                          Sağ, salim memleketize döneriz. Allah tekrarı
                                                                          ve hacı nasip etsin” diye konuştu.
                                                                           Umreye gitmekten dolayı memnuniye-
                                                                          tini dile getiren Nuray İzci de, “Çok mutlu-
                                                                          yuz, huzurluyuz. Çok duygulandım. İlk kez
                                                                          gidiyorum. Herkesten Allah razı olsun” dedi.
        KPMG, her ay küresel piya- çekici şekilde artacağını vurguladı. olduğu, ancak petrol tüketiminin yüzde  nacağı ve petrol kullanımının günlük  15 Temmuz Gazisi şehit yakını ve gazilerle bir-
        salardaki hareketler, makro- Analizde;rüzgar ve güneş gibi  10, doğalgaz tüketiminin ise yüzde 45  3,5 milyon varilden fazla bir artış  likte umre ibadetini yerine getirmenin ayrı bir
    uekonomik koşullar, jeopolitik  yenilenebilir enerji kaynaklarının  oranında artacağı tahminine yer verildi. göstereceği öngörüsünde bulunuldu.  hazı olduğunu söyledi.
    gelişmeler ve teknolojik yenilikleri ele  maliyetlerinde gözle görülür bir düşüş  KPMG Türkiye Enerji ve Doğal  Doğalgaz tüketiminin gelecek 10 yılda
    alarak hazırladığı petrol ve gaz ana- yaşandığının, ayrıca çevresel endişe- Kaynaklar Sektör Lideri Ümit Bilirgen;  kömürü geçeceği ve dünya çapında  “BÜTÜN İNsANLIK VE MÜsLÜMANLAR
    lizinin yeni sayısında, dünyada artan  lerle yenilenebilir enerjiye dönmek  petrol açısından düşünüldüğünde, bi- ikinci yakıt kaynağı olacağı belirtildi.  İÇİN DUA EDECEğİz”
    yenilenebilir enerji trendinin enerji  isteyen müşterilerin sayısında da artış  nek araç kullanımının 2020 ortalarında  Çin ve gelişmekte olan ülkelerden  Kutsal topraklara hareket edeceklerini dile
    sektörüne olası etkilerini inceledi. olduğunun altı çizildi. IEA, bu gelişme- zirve yaprak artış hızının yavaşlayacağı  gelen talep artışıyla birlikte LNG tica- getiren Mehmet Önay, “Emeği geçen herkese
      Uluslararası Enerji Kurumu’nun  ler ışığında yenilenebilir enerji kaynak- öngörüsüne karşılık, taşımacılık ve ula- retinin 2040’a kadar ikiye katlanması  teşekkür ediyorum. Oradaki manevi havayı
    (IEA) geçtiğimiz aylarda yayınladığı  larının, toplam enerji karması içindeki  şım ihtiyaçlarının artmaya devam ede- bekleniyor.    bol bol yaşacağız. Ülkemiz için dua edeceğiz.
    son ‘Dünya Enerji Görünümü’ çalışma- payının 2040 yılında üçte bir düze- ceğini belirtti. Bilirgen, yakıt verimlili- Analizde, karbon emisyonlarını  Bütün insanlık ve Müslümanlar için dua ede-
    sının sonuçları ışığında, küresel enerji  yinden üçte iki seviyesine çıkacağını  ğindeki iyileştirmelerin, elektrikli araç  azaltma baskılarına karşın, arzgüven- ceğiz. İnşallah bu yolculukta maneviyat dolup,
    talebinde 2040 yılına kadar yüzde  öngörse de, petrol ve gaz taleplerinin  pazarındaki büyümenin beraberinde  liğine ilişkin zorluklar ve yenilenebilir  döneceğiz. 15 Temmuz darbe girişiminde Em-
    30’luk bir artış olacağını hatırlatan  artış göstermesi bekleniyor. getirdiği potansiyel yakıt tasarrufundan  enerji kaynaklarının mevcut enerji şe- niyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan ile görev
    KPMG, Asya başta olmak üzere geliş-                 daha öte bir etki yaratacağını kaydetti. bekesine entegrasyonunun yaratacağı  yaparken ağır yaralandım. Şimdi çok şükür
    mekte olan ülkelerdeki enerji talebinde  DOğALGAz TÜKETİMİ ARTACAK  LNG ticareti ikiye katlanacak sorunlar nedeniyle, petrol ve gazın tüm  iyiyim. Yürüyebiliyorum” ifadelerini kullandı.
    görülen artışla birlikte, yenilenebilir  Analizde, kömür tüketiminin gelecek  Analizde, petrol kullanımındaki  dünya için vazgeçilmez enerji kaynak- Bu arada, dualar edilirken duygulanan
    enerji kaynaklarına yönelimin dikkat  20 yılda sabit kalma olasılığının yüksek  artışın petrokimyasallardan kaynakla- ları olmaya devam edeceği vurgulandı. şehit ve gazi yakınları duygusal anlar yaşadı.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10