Page 7 - OGÜN Gazetesi - Mayıs 2019 - Sayı:230
P. 7

Dünya                                             7


                          DOST Partisi lideri Lütfi Mestan:
    ÖLÜMLÜ KAZADA SUÇUM YOK
        Bulgaristan’da üyelerinin
        çoğunu Türklerin oluştur-
    uduğu Sorumluluk, Özgür-                                                           İran’dan yaptırımları
    lük ve Hoşgörü İçin Demokratlar
    Partisi (DOST) Genel Başkanı Lütfi                                                      atlatmak için yeni yol
    Mestan, karıştığı ölümlü trafik ka-
    zasında kendisinin suçlu olmadığını                                                      İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin
    söyledi.                                                                  uyaptırımlarını atlatarak Türkiye ve Rusya
      Bulgaristan’da Sorumluluk, Öz-                                                     ile ticaret yapmayı mümkün kılan bir araç
    gürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar                                                     geliştirdiklerini açıkladı. Avrupa Birliği ülkeleri,
    Partisi (DOST) Genel Başkanı Lütfi                                                     ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları atlatmak
    Mestan'ın kullandığı araçla başka                                                     için kurduğu Ticaret Borsalarını Destekleme
    bir otomobilin çarpışması sonu-                                                      Aracı’yla (INSTEX) Avrupalı firmaları koruma
    cu meydana gelen kazada 6 aylık                                                      altına almıştı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif,
    bir bebek hayatını kaybetti. Trafik                                                    ABD’nin yaptırımlarını aşarak Türkiye ve Rusya
    kazasının herkesin başına gelebile-                                                    ile ticaret yapabilmek için INSTEX gibi bir
    ceğini söyleyen Lütfi Mestan, Bulgar                                                    mekanizma kurduklarını açıkladı. Zarif, “Iran’ın
    basınında kazaya siyasi boyut                                                       INSTEX versiyonunun adı SATMA. AB’yi bu
    kazandırılarak, kendisine yönelik if-                                                   konu hakkında bilgilendirdik. INSTEX’e ben-
    tiralarda bulunulduğunu ileri sürdü.                                                    zeyen bu mekanizmaya, Türkiye ve Rusya dahil
      Kaza yüzünden son derece                                                        bizimle ticaret yapmak isteyen diğer ülkeler
    üzgün olduğunu belirten Mestan,                                                      de dahil edilecek” dedi. Zarif ayrıca, AB’nin
    "Yaşamını yitiren küçük bebeğimize                                                     ABD yaptırımlarına karşı yardım edememesi
    Allah rahmet eylesin, anne ve ba-                                                     durumunda, İran’ın nükleer anlaşmasıyla ilgili
    basına da başsağlığı diliyorum. En                                                     adımlar atması gerektiğini de vurguladı. Zarif,
    az kendileri kadar üzgün olduğumu                                                     “İran’ın çıkarları, Birleşik Kapsamlı Eylem Planı
    bilmelerini istiyorum" dedi.                                                        (JCPOA) tarafından korunduğu ve AB’nin
      Kazanın hemen ardından araba-                                                      de taahhütlerine sadık kaldığı sürece, İran
    sına kilitlendiği ve yaralılara yardıma                                                  anlaşmaya uyacaktır. AB, İran’ın yaptırımla-
    koşmadığı yönündeki haberlerin                                                       rına yardım edemezse, İran’ın JCPOA’ya tek
    yalan olduğunun altını çizen Mes-                                                     taraflı bağlılığı anlamını yitirebilir. Bu durumda,
    tan, kısa bir süre için şoka girdiğini  kendisinin suçu bulunmadığını ve  lasyona gidilerek kendisinin suçlu  açıklamasına değinen Mestan, parti  JCPOA kapsamındaki kısıtlamalar gözden
    ancak kendisine geldiğinde hemen  soruşturma neticesinde gerçeklerin  olduğu algısının verildiğini vurgu- araçlarını kendisinin kullanmadığı- geçirilebilir” ifadelerini kullandı.
    yardım etmeye koştuğunu vurgula- ortaya çıkacağını ifade etti.   layan Mestan, buna devlet ku-   nı söyledi. Kendisine yönelik ortada
    dı. Olaydan sonra oğullarının Anka-  Kaza sonrasında yaşadığı   rumlarının da katıldığını savundu.  siyasi fırsatçılık olduğunu belirten
    ra’dan gelip hastaneye baş sağlığına  üzüntünün yanı sıra basında olayla  Savcılığın 13’ü aşırı hızdan toplam  Mestan, bunun çok kısa bir süre
    gittiğini söyleyen Mestan, kazada  ilgili haberlerde ismiyle ilgili spekü- 20 trafik cezası aldığı yönündeki  sonra anlaşılacağını savundu.

                                                                          Kosova, adını Guinness

                                                                           rekorlarına yazdırdı


                                                                            Çift kişilik kafayla top sektirme disiplinin-
                                                                          ude rekor denemesine ev sahipliği yapan
                                                                          Kosova, adını Guinness rekorlarına yazdırdı.
                                                                          Top cambazları Agim Agushi ve Bujar Ajeti
                                                                          “çift kişilik kafayla top sektirme” kategorisin-
                                                                          de “Guinness” rekoru kırdı ve topu havada
                                                                          tutmanın süresini 35 dakikayı çıkardı. Agim
                                                                          Agushi ve Bujar Ajeti, 2015 yılının 30 daki-
                                                                          ka 11 saniye rekorunu geçerek, 35 dakikalık
                                                                          yeni bir rekora imza attı. Kosova kamuoyun-
                                                                          da büyük ilgi uyandıran bu rekor denemesi
                                                                          Priştine Üniversitesi kampüsünde yer alan
                                                                          ulusal kütüphane platosunda düzenlendi.
                                                                          Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmak
                                                                          için sahneye çıkan Agim Agushi ve Bujar Ajeti,
                                                                          kafayla sektirdikleri topu 35 dakika havada
                                                                          tutmayı başardı. Rektör Dema, bu ilgin spor
                                                                          faaliyetinin Priştine Üniversitesi “Hasan Prişti-
                                                                          ne” Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi tarafından
                                                                          organize edilmesinden büyük mutluluk duy-
                                                                          duğunu ifade ederek, iki sporcunun da eskiden
                                                                          bu üniversitenin öğrencileri olmalarının olaya
                                                                          farklı bir boyut kazandırdığını kaydetti.

                                                                          9 euroluk geliriyle yetim

                                                                          oğlu ve torununa bakıyor

                                                                            Bosna Hersek’te Emina Sijamhovzic, ye-
                                                                          utim oğlu ve torununa 9 euroluk geliriyle
                                                                          bakmaya çalışıyor. Bosna Hersek’te yaşayan
                                                                          ve yardımlarla hayatını sürdürmeye çalışan
                                                                          Emina Sijamhovzic, epilepsi hastası oğlu ve
                                                                          torununa 9 euroluk geliriyle bakmaya çalışı-
                                                                          yor. Eşini ve oğlunu kaybettiğini, zor yaşam
                                                                          koşulları altında torunu ve oğluna bakmaya
                                                                          çalıştığını söyleyen Sijamhovzic, torununun
                                                                          gözlerindeki rahatsızlıktan dolayı gözlükle-
                                                                          rinin belirli bir süre sonra değişmesi gerekti-
                                                                          ğini ancak masraflarını karşılayamadığını, 5
                                                                          yaşından beri epilepsi hastası olan bir de oğlu
                                                                          olduğunu aktardı. Epilepsi hastası oğlunun
                                                                          ilaçlarını almakta zorlandığını ve hastalığı
                                                                          yüzünden görme yetisini kaybettiğini belirten
                                                                          Sijamhovzic, çaresizliğini “Ama ne yapabilirim
                                                                          ki” sözleriyle dile getirdi. İHH’nın yetim pro-
                                                                          jesi kapsamında desteklenen Adisa Sijamho-
                                                                          vzic’e hem annelik hem babaannelik yapan
                                                                          Emina Sijamhovzic, oğlunun göğüs kemiği
                                                                          ağrısıyla başlayan şikayetlerinin artarak devam
                                                                          ettiğini ve torununun 18 aylıkken yetim kal-
                                                                          dığını aktardı. Adisa Sijamhovzic’in annesinin
                                                                          ise kızını bırakarak gittiğini ifade eden Emina
                                                                          Sijamhovzic, bu yüzden torununa kendisinin
                                                                          baktığını ve üzerine yazdırdığını belirtti.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12