Page 7 - OGÜN Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:234
P. 7

Dünya                                             7


                    doğu Türkistan’ın nüfusu üzerine polemikler
                                                                             Sadece bu veriler bile Doğu Tür-
                                                                            kistan’da ne kadar insanın yaşadığının
           Doç.Dr. Ömer Kul                                                         bilinmediğini gözler önüne sermektedir.
            omer.kul@istanbul.edu.tr                                                    Tabi bir de “Kara Nüfus” vardır ki, ayrı bir
                                                                            araştırma gerektirmektedir.
                                                                             İş, bu farklı verilerle kalmış olsa, bir
    u  2019 dünyasında bir ülke düşünün…                                                     şekilde tolere edilebilse de, son dönemlerde
                                                                            Çinli yetkililerin dillendirmeye başladıkları
        Ne kadar nüfusu var bilinmiyor…
      Farklı sayılar veriliyor ama o sayılar hiç                                                 nüfusa dair sayılar, ister istemez, insanın
    mi hiç birbirini tutmuyor…                                                           aklına daha korkunç senaryolar getirmekte.
      Nüfus üzerinden planlı bir şekilde                                                       Doğu Türkistan’daki nüfusun nasıl bir
    asimile siyaseti güdülüyor…                                                          soykırıma tabi tutulduğunu, son 70 yıllık
      Peki ama;                                                                  sürede nüfusun nasıl aşama aşama, sayısal
      Neden bir ülkedeki nüfus sayıları,                                                     olarak da azınlık durumuna düşürüldü-
    teknolojinin bu kadar geliştiği çağımızda                                                   ğünü, artık sağır sultan duymuş durum-
    bile, farklı olur?                                                               da iken, 2016 yılı sonrası “sözde eğitim
      Neden herkesi tatmin edecek veriler                                                     kapları” ile ifade edilmeye başlanan nüfus
    açıklanmaz?                                                                  sayıları, milyonlarca insanın ortadan kaldı-
      Neden, neden, neden… sorularını                                                       rıldığını da gözler önüne sermektedir.
    çoğaltmak tabi ki mümkün…                                                             Anlaşılan Çinli yetkililer artık gizleme
      Ama derdimiz soru sorarken konunun                                                     ihtiyacı gütmeden 6-7 milyon sayısını ver-
    anlaşılmasını da sağlamak olduğundan bu-                                                    diklerine göre, Çin devleti, Uygur nüfusunu
    yurun hep beraber meseleyi irdeleyelim…                                                    bu sayıya indirecek büyük katliamın startını
      Bahsettiğimiz ülke, 140 yıldır önce                                                     vermiş olmalı.
    Mancu, sonrasında Guomindang ve                                                          Konunun aciliyetine binaen, çok geç-
    akabinde de Komünist Çinliler tarafından                                                    meden bu vesile ile TBMM İnsan Hakları
    işgal altında tutulan, ata vatanımız Doğu                                                   Komisyonun Doğu Türkistan’da ne kadar
    Türkistan…                                                                   insan yaşadığının, tarafsız gözlemciler
      O ülke ki; 1879 sonrasında binlerce                                                     nezdinde bir nüfus sayımı yapılması için
                        Doğu Türkistan’da iptidai şartlarda
    şehidinin kanı ile kurduğu iki defa bağımsız  yapılan nüfus sayımına göre genel nüfus  10.969.600’dür. Bu sayıdan 8.345.600’ü  bildirgesinde geçen “… ülkemizdeki 8  talepte bulunmasını, hatta vakit kaybet-
                                        Uygur, 1.245.000 kişi Kazak,158.800 Kırgız,
                                                          milyon, hariçteki 10.000 Doğu Türkistanlı
    devleti (1933 Kaşgar, 1944 Gulca) bir taraf-                                                  meden Hükümetimizin BM’ye müracaatla,
    tan Çin diğer taraftan Sovyet Rus desteği ile  içerisinde Çinlilerin oranı %2-2,5. Bazı  39.500 Tacik, 34.600 Şibo, 12.100 Özbek…  namına…” ifadesindeki 8 milyon ve 1992  muhtemelen yaşanmakta olan bu katlia-
                                        gibi sayılara Hanlar 8.280.000 ve 839.800
                                                          yılında İstanbul Üniversitesinde yapılan
                      kaynaklarda bunun %5 olduğunu ifade
    tarumar edilmiş.                                                                mın durdurulması için girişimlerde bulu-
      Yine o ülke ki, son 70 yıldır komünizm  edenler de bulunmakta.   Huiler (Tungan/Çinli Müslüman) ilave  ikinci toplantıda da alınan genel kararda  nulmasının aciliyetini ifade etmek isterim.
    boyunduruğunda hayatta kalabilme müca- Yıl 2019…            edilmiş vaziyette… Bu rakamların gü- “…30 milyonu mütecaviz Doğu Türkistanlı  Durum çok vahimdir ve acil olduğu-
                        Yani bugün, bizler Doğu Türkistan’da
    delesi vermekte…          kaç kişi yaşıyor bilmiyoruz.    venilirliği var mıdır diye merak edenlere  Müslüman-Türk nüfusumuz bulunmakta- nu idrak edecek insanımızın olduğuna
                                                          dır…” sözü aradaki uçurumu göstermesi
                                        cevabımız azıcık sabredip yazıyı sonuna
      O ülkenin nüfusu neydi, ne oldu?                                                      inanmaktayım. Korkum o dur ki, Doğu
                        Çinlilerin iddia etmelerine göre 2006
    Günümüzdeki durumu nedir? Nüfus sayı- yılında Doğu Türkistan’da 19.250.000  kadar okumaları olacaktır.  bakımında dikkatlice incelenmelidir. Türkistan’da Çin devleti, bütün dikkatlerin
                                                           Bugün Doğu Türkistan’ın nüfusunu
                                         Doğu Türkistan’da günümüze kadar
    larının manipüle edilmesinin arkasındaki                                                    “sözde eğitim kamplarına” çevrilmesini
    temel amaçlar nedir sorularının cevabını  insan yaşamaktaymış… 2006 yılında Çinli  bildiğimiz manada bir nüfus sayımının  Çinliler hummalı bir şekilde, mümkün  amaçlarken, arka planda yapacağı büyük
                                                          olduğunca az gösterme gayretindedirler.
                                        yapılmadığını öncelikle ifade edelim. Lakin
                      bir kısım akademisyenlerin kaleme alıp
    bulmak için herhalde biraz gerilere, Doğu                                                   katliamın hazırlığı yapmış durumdadır. Bu
    Türkistan’ın yakın tarihine göz atmak  dünyada yedi dile çevrilerek yayınladıkları  şu bilgileri de dikkatlice değerlendirerek bir  Buna mukabil Doğu Türkistanlılar ise Doğu  vahim gelişme durdurulamadığı takdirde
                                                          Türkistan’daki Müslüman-Türk nüfusunu
                      ve bir propaganda kitabı olan “Çin’in Xin-
                                        mukayesede bulunalım.
    yeterli olacaktır.                                                               korkarım ki yakın gelecekte en kötü ihti-
      Bu amaçla somut sayılar üzerinden  jiang Bölgesi Geçmişi ve Şimdiki Durumu”  1954 yılında Suudi Arabistan’ın Hicaz  21 milyondan başlamak üzere, 25 milyon,  malle 15 milyon Doğu Türkistanlı Uygur
    giderek konuya açıklık getirmeye çalışalım. adlı çalışmaya göre Doğu Türkistan’da 47  bölgesindeki Taif şehrinde yapılan hariçteki  30 milyon, 35 milyon hatta 50 milyon oldu- Türkü’nün gıyabi cenaze namazını kılıp
      Yıl 1945…            etnik grup yaşamakta ve toplam sayıları  ilk Doğu Türkistan Kurultayı’nın sonuç  ğu yönünde farklı farklı sayılar vermektedir. rahmet okumak durumunda kalacağız.
                           bakü’de Azerbaycan-Türkiye
                              İş ForuMu düzEnLEndİ                             Cumhurbaşkanı Yardımcısı
                             Fuat Oktay, Azerbaycan’ın
                          ubaşkenti Bakü’de düzenle-
                          nen Azerbaycan-Türkiye İş Foru-                                    4 yıldır dünyayı
                          mu’na katıldı. Azerbaycan Ekonomi
        Türkiye, Kosova           Bakanı Şahin Mustafayev, Cumhur-                                  yürüyerek dolaşan
     yargısını desteklemeyi          başkanı Yardımcısı Fuat Oktay DEİK                                Amerikalı İstanbul’da
                          Başkanı Nail Opak ve AZPROMO
         sürdürecek            Başkanı Yusuf Abdullayev’in yer                                   17 yaşındayken arkadaşını kaybeden
                          aldığı foruma 300’e yakın Azerbay-
                          canlı ve Türk iş adamları katıldı.                               uve bu olaydan çok etkilenerek dünyayı
      Kosova Devlet Başsavcısı Alexandr      Toplantının Azerbaycanlı ve                                dolaşmaya başlayan Tom Turcich, köpeğiyle
    uLumezi, Rürkiye’nin Priştine Büyükel-   Türk iş adamlarının işbirliğinin                                birlikte İstanbul’a geldi. 15 Temmuz Şehitler
    çisi Çağrı Sakar'ı kabul etti. Devlet Savcılığı  artması için olanak sağladığını                             Köprüsü’nden özel izinle yürüyerek geçen
    tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başsavcı  belirten Fuat Oktay, “Azerbaycan                            Turcich, Karadeniz illeri üzerinden Gürcistan’a
    Lumezi, Büyükelçi Sakar'a, savcılık sisteminin  iş dünyası ile Türk iş hayatının                             geçecek. Trakya’daki kahvehanelerde kendisi-
    çalışması ve işleyişi, ilk sırada da Devlet Sav- mensuplarını bir araya getiren                              ne çay ve kahve ikram edildiğini söyleyen gez-
    cılığının, hukukun üstünlüğünü güçlendirme  bu toplantının, ilişkilerimizi her  da kenetleyecek mega projelerin  hacmi 2002-2018 yılları arasında 8  gin, bunu daha önce hiçbir yerde görmediğini
    görevini yerine getirmek konusunda karşılaşı- anlamda perçinleyecek bir adım              kattan fazla artarak 3.2, bir başka  belirtti. Ünlü film karakteri Forrest Gump’ı
    lan zorluklar hakkında bilgi verdi. Görüşmede,  olduğuna inanıyorum. Ülkelerimiz  artarak devam edeceğine gönül- hesapla 3.4 milyar dolar seviye- hatırlatan ABD’li gezginin İstanbul’daki yürü-
                                         den inanıyorum. 2019 yılının ilk
    Kosova’daki Türk yatırımcılarının haklarının  arasındaki kardeşlik ruhu, stratejik           sine ulaşmış durumda. 8. Karma  yüşü havadan da görüntülendi.
    korunmasının yanı sıra, çeşitli yasa dışı olaylar  vizyonla tesis edilen işbirlikle- 7 ayında dış ticaret açığı yaklaşık  Ekonomik Komisyonu Toplantısı   17 yaşındayken arkadaşını kaybeden
                                         yüzde 62 gerileyerek, Türkiye’nin
    ve suçlarla mücadelede Kosova ve Türk yargı  ri, somut projeler ve üst düzey              vesilesiyle, tercihli ticaret anlaşma- ABD’li Tom Turcich, bu olaydan çok etkilene-
    kurumları arasında uluslararası işbirliğinin  ziyaretlerle her geçen gün dinamik  dış finansman ihtiyacını yaklaşık  sı, yatırım ortamının iyileştirilmesi,  rek dünyayı yürüyerek dolaşmaya başladı. 4 yıl
                                         29 milyar dolar azaltmıştır. Yine
    artırılması üzerinde görüş teatisi yapıldı. şekilde güçlenmektedir. Bugün,  aynı dönemde ihracatın ithalatı  ticarette karşılaştığımız sorunların  önce New Jersey’deki evinden yola çıkan 30
                          Türkiye ile Azerbaycan, birbirinin  karşılama oranı 2018 yılındaki  ortadan kaldırılması gibi önemli  yaşındaki Turcich, bugüne kadar yürüyerek 32
                          en önemli siyasi ortağı, önde gelen  yüzde 67 seviyesinden, yüzde 85  konuları değerlendirdik. ülke ve 26 bin kilometre yol katetti.
                          ticari partneri ve yatırımcısıdır.  seviyesine yükselmiştir. Bunun  Ülkelerimiz arasındaki eko-
                          Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz  yanı sıra Türkiye ekonomisi, belir- nomik ve ticari ilişkilerin en geniş
                          hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol  sizlikler ve küresel durgunluk du- kapsamıyla ve derinlemesine ele
                          hattı, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu,  rumlarında bile AB üyesi ülkelerin  alındığı çalışmalar sonucunda
                          TANAP ve son olarak da STAR  ortalamasından daha iyi bir per- ticaretten enerjiye, ulaştırmadan
                          rafinerisi mükemmel düzeydeki  formans sergileyerek büyümesini  eğitime, tarımdan sağlığa pek
                          ilişkilerimizin nişaneleri niteli- devam ettirebilmiştir ve ettirecek- çok alanda işbirliği yapılmasını
                          ğindedir. Bizleri birbirimize daha  tir. Ülkelerimiz arasındaki ticaret  kararlaştırdık.      “Kapıları açabiliriz”                                          Paris Premiere
     uyarısı bulgaristan’da                                        vision Fuarı’na Türk        gazzeli esir 17 yıl sonra
                                                                           özgürlüğüne kavuştu
       endişeye yol açtı                                        firmaları çıkarma yaptı
                                                                            İsrail, 17 yıllık tutukluluk süresini ta-
                                                       Fransa’da dünyanın en prestijli tekstil ve
      Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-                                                    umamlayan 49 yaşındaki Filistinli Hassan
    uğan’ın “Sığınmacılara kapıları açabiliriz”                             hazır giyim fuarı olarak kabul edilen Pre- Alnajjar’ı serbest bıraktı. İsrail’in cezaevinde 17
                                                       miere Vision (PV) manufacturing Paris
    açıklaması, Bulgaristan’da endişeye neden                                                 yıllık tutukluluk süresini tamamlayan Filistinli
    oldu. Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir                              Fuarı’na 200’e yakın Türk firması damga  Hassan Alnajjar özgürlüğüne kavuştu. Filis-
    Karakaçanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip                               vurdu. Fransa’nın başkenti Paris’te  tinli Esirler ve Özgürlüğe Kavuşanlar Derneği
    Erdoğan’ın sözlerinde ciddi olduğunu belirte-                            düzenlenen dünyanın en prestijli tekstil  “Vaid” tarafından yapılan açıklamada, Gazze
                                                      ve hazır giyim fuarı olarak kabul edilen
    rek, olası sığınmacı akınına karşı Türkiye                                                 Şeridi’nin güneyindeki Khan Yunis kenti sakin-
    sınırına ek ordu birlikleri göndermeye hazır                            Premiere Vision (PV) manufacturing   lerinden Filistinli Hassan Alnajjar’ın İsrail ma-
                                                      Paris Fuarı’na yoğun ilgi gösterildi.
    olduklarını açıkladı. Sınır koruma konusun-                             Paris Nord Villepinte’de yılda iki kez  kamları tarafından serbest bırakıldığı belirtildi.
    da son yıllarda eğitimden geçen orduya ait                                                 Özgürlüğüne kavuşan Alnajjar, Khan Yunis
                                                      düzenlenen ve üç gün boyunca, küresel
    birliklerin hazır olmaları talimatı verdiğini                                               kentinde slogan atan yüzlerce kişi tarafından
                                                      moda endüstrisine malzeme ve hizmet
    söyleyen Karakaçanov, gerekirse yaklaşık 11                                                sevinç ve havai fişek gösterileriyle karşılan-
                                                      sağlayan Premiere Vision Fuarı’nda Türk
    bin ordu mensubunun sınıra gönderilebilece-                                                dı. 2002’de İsrail tarafından gözaltına alınan
    ğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti-                            firmaları göz doldurdu. Ege Hazır Giyim ve  Alnajjar, İsrail’e karşı eylemlere iştirak etme
                                                      konfeksiyon ihracatçıları Birliği ve Bursa
    sinin genişletilmiş il başkanları toplantısında                                              suçlamasıyla 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fi-
    Batı’yı uyararak, “Kapıları açmak zorunda                             Tekstil firmalarının yanı sıra bireysel olarak  listin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishane-
                                                      katılanlar da ziyaretçilerle bir araya geldi.
    kalırız. Destek verecekseniz verin, bu yükü                                                lerinde 500’e yakını idari tutuklu, 220’si çocuk
    biz mi çekeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.                                                 olmak üzere 5 bin 500 Filistinli bulunuyor.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12