Page 7 - OGÜN Gazetesi - Sayı:227
P. 7

Dünya                                             7

                          şehit diplomatlar Los Angeles’ta anıldı


                             ABD’de şehit edilen Türki- luğu çalışanları ile Türk toplumunun
                             ye’nin Los Angeles Başkon- üyeleri katıldı. Tören şehitler için bir
                          usolosu Mehmet Baydar ve     dakikalık saygı duruşu ve ardından İs-
                          Konsolos Bahadır Demir ile Türki- tiklal Marşı’nın okunması ile başladı.
                          ye’nin Los Angeles Başkonsolosu
     Vatikan muhafızlarına           Kemal Arıkan anıldı. ABD’nin Los  YARAMızı SARıP GöREvlERİMİzE DEvAM ETTİK
                                          Törende konuşma yapan Türkiye’nin
                          Angeles kentinde, 27 Ocak 1973 tari-
      3D yazıcı ile plastik         hinde Santa Barbara’da Ermeni Gur- Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz,
                          gen (Karakin) Yanikyan tarafından
                                          46 yıl önce Baydar ve Demir’in şehit
       başlık üretiliyor          şehit edilen Türkiye’nin Los Angeles  edilmesini takip eden yıllarda onlarca
                          Başkonsolosu Mehmet Baydar ve
                                          diplomatın sözde Adalet Tugayı ve
       Vatikan’da papanın muhafızlığını yapan  Konsolos Bahadır Demir ile 28 Ocak  ASALA terör örgütleri tarafından
    uİsviçreli askerlerin geleneksel kıyafetleri  1982 tarihinde sözde Ermeni Soykırı- şehit edildiğini söyledi. “Diplomatla-
    artık 3D yazıcı kullanılarak plastikten üretil- mı Adalet Komandoları üyesi Ermeni  rımızı hedef alan terör saldırılarının
    meye başlandı. Vatikan’da Papa Francis’in  Hampig Sassounian tarafından şehit  kurbanları arasında bakanlık men-
    muhafızlığını yapan İsviçreli askerlerin gele- edilen Türkiye’nin Los Angeles  suplarımızın eşleri ve çocukları da
    neksel kıyafetleri artık değişiyor. Muhafızların  Başkonsolosu Kemal Arıkan anıldı.  vardı” diyerek diplomatların ülke ve
    eski çelik başlıklarının yerine 16’ıncı yüzyıldan  Baydar ve Demir’in anısına isimle- vatandaşlarına hizmet ederken bek-
    kalma başlık modeli 3D yazıcı sayesinde plas- ri verilen Türkiye’nin Los Angeles  lenmedik şekilde saldırıya uğramaları-
    tikten üretilmeye başlandı. Böylece “Morion”  Başkonsolosluğu konutunda başlayan  nın ve şehit olmalarının neden olduğu
    adındaki çelik başlığın ağırlığı 2 kilodan 570  törenlere Los Angeles Başkonsolos- travmanın derin olduğunu belirtti.
    grama düşecek. Yapımı 14 saat süren başlıklar
    öncekilere nazaran daha hafif olması sebebiyle
    muhafızlarca da olumlu karşılandı. “Eskilerini
    sevmiyorduk, yeni başlıkları taşımak için sabır-
    sızlanıyoruz” diyen bir muhafız, daha hafif ve
    hava akımı sağlayan başlıkların daha konforlu
    olacağını düşündüğünü söyledi. Eski başlık gibi
    16. yüzyıldan kalma “Morion” adı verilen başlık
    modelinin ayrıca çok daha ekonomik olduğu
    öğrenildi. Eski başlıkların fiyatı 5 bin euro iken,
    yeni nesil başlığın 800 euroya mal olduğu ve
    yardımseverlerin desteği ile üretildiği açıklandı.
    Artık plastik başlık taşıyacak 135 kişilik İsviçreli
    muhafızlar birliği, 1506 yılından beri Vatikan’da
    papayı koruma görevini yerine getiriyor.
     normandiya Dörtlüsü

      yeniden toplanacak


       ABD Devlet Departmanı Ukrayna
    uTemsilcisi Kurt Volker Ukrayna, Fransa,
    Almanya, Rusya’dan oluşan Normandiya
    Dörtlüsü’nün yakın zamanda Donbass krizi
    üzerine görüşeceklerini açıkladı. Amerika
    Birleşik Devletleri Devlet Departmanı Uk-
    rayna Temsilcisi Kurt Volker, Ukraynalı bir
    televizyon kanalına Doğu Ukrayna’da devam
    eden kriz üzerine açıklamalarda bulundu.
    Volker, çatışmaların yaşandığı Doğu Ukrayna
    bölgesine dair konuların yakında Ukrayna,
    Fransa, Almanya, Rusya’dan oluşan Norman-
    diya Dörtlüsü tarafından bir kaç hafta içinde
    Paris’te tekrar görüşüleceğini söyledi. Ülkeler
    arasında konu üzerine iletişimin devam ettiği-
    ni belirten Volker, “Yapılacak toplantıya dair
    Ukrayna, Fransa, Almanya ve Rusya arasında
    telefon trafiğinin hala sürdüğünü biliyorum.
    Bu telefon görüşmeleri sırasında yılbaşından
    sonra uygulanmaya çalışılan ama bir türlü
    sonuç elde edilemeyen Minsk Anlaşması da
    değerlendiriliyor.” dedi.

     Avrupa, Ermenistan’da

      ölüme sessiz kaldı

      Azerbaycan Parlamento Gazeteciler
    uBirliği Başkanı Elşad Eyvazlı, Ermenistan
    Kartalları-Birleşik Ermenistan Partisinin Genel
    Başkan Yardımcısı Mqer Yeqiazaryan’ın ceza-
    evinde 44 günlük açlık grevi sonucu ölmesiyle
    ilgili açıklama yaparak, “Ermeni siyasiler kendi
    siyasi isteklerini kendi vatandaşlarının hayatın-
    dan üstün tutuyor” dedi. Azerbaycan Parla-
    mento Gazeteciler Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı,
    Ermenistan Kartalları-Birleşik Ermenistan
    partisinin genel başkan yardımcısı ve Hay-
    news.am sitesinin sorumlusu Mqer Yeqiazar-
    yan’ın cezaevinde 44 günlük açlık grevi sonucu
    ölmesiyle ilgili açıklama yaptı. “Yeqiazaryan’ın
    siyasi bir mahkum olarak öldüğünü” ifade
    eden Eyvazlı, “Siyasi mahkumun ölümünden
    sonra oğlu Vazgen Yeqiazaryan Ermenistan’ın
    başbakanı ve parlamentosunun bir grup millet-
    vekiline açık mektup yazarak, onları babasının
    ölümünden sorumlu tutarak, ‘unutmayın,
    uygulayanlar şahsen size yok, sizin görevinize,
    koltuğunuza tabidirler’ diye yazdı” dedi.

    İran: Füze çalışmalarına

      menzil artırmadan
        devam ediyoruz

      İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Ge-
    unel Sekreteri Ali Şemhani, füze sistem-
    lerinin menzilleri artırılmadan geliştirilmeye
    devam edileceğini açıkladı. İran, ABD’nin ve
    komşu ülkelerin baskılarına rağmen, füze sis-
    temlerini geliştirmeye devam ediyor. İran Milli
    Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri
    Ali Şemhani, füze sistemlerinin menzillerinin
    artırılmadan, sistemlerde kullanılan uydu tek-
    nolojisinin geliştirileceğini açıkladı. Şemhani,
    füzelerin hassasiyetinin artırılması üzerine
    yoğunlaştıklarının altını çizdi.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12