Page 7 - OGÜN Gazetesi - Sayı:226
P. 7

Özel Haber                                             7


                                                        Özel


                                                      ogün

                                                      h A B e R


                                                                      “Ölüm hasreti”

                                                                       oyunu Bakü’de
                                                                      büyük ilgi gördü


                                                                     Azerbaycan Resmi Devlet Haber Ajansı AZ-
                                                                   uTEC’in Türkiye temsilcisi Dr. SabirŞahtah-
                                                                   tı’nın yazmış olduğu “Ölüm hasreti” isimli oyun
                                                                   Bakü’de büyük ilgi gördü. Dr. SabirŞahtahtı’nın
                                                                   yazmış olduğu “Ölüm hasreti” isimli oyun Azer-
                                                                   baycan İrevan Devlet Dram Tiyatrosu Direktörü
                                                                   Dr. İftihar Piriyev tarafından sahneye kondu.
                                                                   Oyunun galasına tanınmış devlet adamları, bilim,
                                                                   kültür-sanat çevreleri, eğitimciler, sivil toplum
                                                                   yöneticilerinin yanı sıra birçok kişi katıldı.
                                                                    Tiyatro direktörü Dr. İftihar Piriyev, oyun
                                                                   öncesi yaptığı açıklamada, “İrevan Devlet Dram
            Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yardımcısı Azer Ceferov:                         Tiyatrosu milli duygu ve düşünceler konusunda
                                                                   kimseye taviz vermemiştir. Bu temsil, Hocalı Soy-
            TürkİYe İle AzerBAYcAN                                             nın hayat dramını yansıtmaktadır. ‘Ölüm hasreti’
                                                                   kırımı sırasında Ermenilere esir düşmüş bir kadı-
                                                                   temsili, Haydar Aliyev Fondunun Asbaşkanı Leyla
                                                                   Aliyeva’nın teşebbüsü ile hayata geçirilen ‘Ho-
          beraber hareket etmektedir                                             calıya adalet!’ Uluslararası kampanyasına destek
                                                                   vermek maksadıyla sahnelenmiştir. ‘Hocalıya ada-
                                                                   let!’ bir barış programıdır. Dileğimiz, Azerbaycan
                                                                   halkının yaşadığı bu soykırımın bir daha dünyanın

                                                                    Eserin yazarı SabirŞahtahtıda, “Hocalı Soy-
             Son dönemlerde artan  Uluslararası Hukukçular Birliği  Kurultayın açılışında konu- rübelerini dost ülkelerle paylaş- hiçbir yerinde yaşanmamasıdır” dedi.
             terör olaylarına ve in- ve Azerbaycan Hukukçular  şan Azerbaycan Cumhuriyeti  maya hazır olduğunu vurguladı.  kırımı’nın üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen,
          usanlık suçlarına dikkat  Konfederasyonu organizasyo- Adalet Bakanı Yardımcısı Azer  Bu çerçevede Türkiye olarak  halkımız bu facianın acısını ve dehşetini halen ya-
          çekerek, bu sorunların çözümü  nunda Azerbaycan’ın Başkenti  Ceferov, son dönemlerde artan  Azerbaycan’ın terörle mücade- şamaktadır. Oyun süresince tüm seyirciler de aynı
          için hukuk çerçevesinde yeni  Bakü’de Avrasya ülkeleri  terör olaylarına ve insanlık  lede atığı adımları destekledikle- acıyı hissetmekte ve tiyatrodan gözyaşları içinde
          arayışların gerçekleştirilmesi- arasındaki hukuki dayanışmayı  suçlarına dikkat çekerek, bu  rini söyledi.   ayrılmaktadır. Yaşadığımız soykırım acısını, işgal
          nin önem arz ettiğini vurgu- ve iş birliğini artırmak ama- sorunların çözümü için hukuk  26 ülkeden 350’den fazla  altındaki vatan parçasının azadına kadar ruhu-
          ladı. Diğer ülkeler ile iş birliği  cıyla, “Uluslararası Adalet İçin  çerçevesinde yeni arayışların  hukukçunun katıldığı kurultayın  muzda hissedeceğiz. Ayrıca Ermenilerin yirminci
          anlaşmalarının olmasına gerek  Uluslararası Hukuk” ana temalı  gerçekleştirilmesinin önem arz  birinci gününde, “Uluslararası  asrın evvelinde tebaası oldukları Osmanlı devle-
          kalmaksızın bu konuda hassas  2. Avrasya Hukuk Kurultayı  ettiğini vurguladı. Diğer ülkeler  Hukuk ve Uluslararası Kurum- tine ihanetle, binlerce günahsız Müslüman Türkü
          davranılması gerektiğini söyle- düzenlendi.      ile iş birliği anlaşmalarının  lar”, “Göç, Sığınma ve İnsanlığa  süngüden geçirdiği unutulmamıştır. Ermenilerin
          yen Ceferov, FETÖ terör örgütü  Kurultay’ın açılış programı- olmasına gerek kalmaksızın bu  Karşı Suçlar”, “Uluslararası Te- işledikleri bu tarihi cinayetlerden dünyayı haber-
          mensuplarının tutuklanarak  na, Türkiye Cumhuriyeti Adalet  konuda hassas davranılması  rörizm” ve “Uluslararası Hukuk  dar etmenin yolu Hocalı Soykırımını tanıtmaktan
          Türkiye’ye teslim edilmesinin  Bakan Yardımcısı Yıldız Seferi- gerektiğini söyleyen Ceferov,  ve Silahsızlanma” başlıklarında  geçer” diye konuştu. Öte yandan Dr. İftihar Piri-
          bu konuda önemli bir örneği  noğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti  FETÖ terör örgütü mensupla- oturumlar yapıldı. Düzenlenen  yev ve Dr. SabirŞahtahtı, Türkiye-Azerbaycan Dev
          olduğunu dile getirdi.   Adalet Bakan Yardımcısı Azer  rının tutuklanarak Türkiye’ye  kurultayın ikinci gününde ise,  Kardeşlik ve Candaşlık Platformu’nun ve Azer-
           Türk İşbirliği ve Koordi- Ceferov, Azerbaycan Milli  teslim edilmesinin bu konuda  yüksek yargı temsilcilerinin,  baycan Aydınlar Ocağı’nın üyeleri olarak, kültür
          nasyon Ajansı Başkanlığı’nın  Meclis’inin Hukuk Siyaseti ve  önemli bir örneği olduğunu dile  akademisyenlerin ve baro  ve sanat alanında son derece başarılı çalışmalara
          (TİKA) desteğiyle, 26 ülkeden  Devlet Kuruculuğu Komisyonu  getirdi. Türkiye Cumhuriyeti  mensubu avukatların ülkeler  imza atmaya edeceklerini ifade ettiler.
          350’den fazla hukukçu Bakü’de  Başkanı Ali Hüseynli, Türkiye  Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız  arasındaki hukuk iş birliği
          gerçekleştirilen “2. Avrasya  Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi  Seferinoğlu da Türkiye’nin uzun  imkânlarının değerlendirilmesi
          Hukuk Kurultayı”nda bir araya  Erkan Özoral, Azerbaycanlı ve  yıllardır terörle mücadele ettiğini  ve iş birliklerinin arttırılması
          geldi. Türkiye Hukuk Platformu,  Türk Milletvekilleri katıldı. ve bu alanda sahip olduğu tec- konularında çalıştay düzenlendi.

          Bir millet iki devlet olduğumuzu unutmamalıyız                                           tarım ve Orman ba- aldı. Pakdemirli, yunus emre
                                         ukanı bekir Pakdemirli,  enstitüsü Şeref Defteri’ne
                                         azerbaycan’da tiKa bakü  ise şu ifadeleri yazdı: “bugün
                                         Koordinatörlüğü ve yunus  dost ve kardeş ülke bakü’de
                                         emre enstitüsü’nü ziyaret etti.  yunus emre enstitüsü’ndeyiz.
                                         bakü’de bir dizi programa  başarılı çalışmalar hakkında
                                         katılan bakan Pakdemirli,  bilgi aldık. biz azerbaycan ile  Türk işadamları heyeti
                                         azerbaycan tarım bakanı  bir millet iki devlet olmamız
                                         inam Karimovile birlikte tiKa  bu tarz StK’ların toplum- Bakü’ye çıkarma yaptı
                                         bakü Koordinatörlüğü ve yu- ları daha da birleştirme,
                                         nus emre enstitüsü’nü ziyaret  kaynaştırma adına yaptıkları  T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen,
                                         etti. tiKa’da bakü Program  hizmetleri memnuniyetle kar- uDoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sek-
                                         Koordinatörü Zeki tirya- şılıyoruz. Hükümetimiz adına  reterliği tarafından yürütülen “İnşaat Malzemeleri
                                         ki’den çalışmalar hakkında  yapılan hizmetlerin yanında  Sektörünün İhracat Kapasitesinin Geliştirilmesi”
                                         bilgi alan bakan Pakdemirli,  olduğumuzu tekraren beyan  projesi kapsamında Azerbaycan ve Türkiye arasın-
                                         yunus emre enstitüsü bakü  ediyor, başarılı çalışmaların- daki ticaret hacminin arttırılması amacıyla Bakü/
                                         temsilcisi Cihan Özdemir’den  dan ötürü enstitü personelini  Azerbaycan’a ziyaret gerçekleştirildi.
                                         de çalışmalar hakkında bilgi  kutluyorum.”      DAİB tarafından Azerbaycan/Bakü’de yerleşik
                                                                   alıcı, toptancı, distribütör ve perakende zincirleri
                                                                   nezdinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren proje
         Dağlık karabağ                                                   üyesi firmaların ürünlerinin tanıtımını yapmak ge-
                                                                   rek firmalarla ikili iş görüşmeleri yapmak amacıyla
          Sorunu kitabı                                                   organize edilen Azerbaycan/Bakü Ticaret Heyetin-
                                                                   de İnşaat malzemeleri sektörü ağırlıklı olmak üze-
             raflarda                                                   re Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ihracatçı firma
                                                                   temsilcilerinin yer aldığı yaklaşık 30 iş adamından
            Dr. Em. Kur. Alb. İbrahim                                           oluşan bir heyet yer aldı.
          uYıldırım’ın Azerbaycan - Er-                                            Bakü’de gerçekleştirilen program çerçevesin-
          meni ilişkileri ve Dağlık Karabağ                                         de, T.C. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Ticaret
           Sorunu kitabı raflardaki yerini                                         Müşaviri Ahmet Ataker ziyaret edildi.
            aldı. Azerbaycan-Ermenistan                                           Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker tarafından
            ilişkileri ve Dağlık Kara-                                           inşaat sektörünün Azerbaycan’daki durumu, sek-
            bağ sorununun birbirini                                            tördeki boşluklar, pazarda dikkat edilmesi gereken
            tamamlayan dört bölüm                                             hususlar ve yatırım imkanları hakkında detaylı
            halinde işlendiği kitapta                                           bilgiler verilmesinin yanında Bakü - Tiflis - Kars
            ağırlık “Azerbaycan-Erme-                                           Demiryolu Projesinin bölge ticareti açısından sağ-
            ni sorununun tarihî süreci”                                          layacağı avantajlar aktarıldı. Nahcivan ve Azerbay-
            üzerindedir. ZbigniewBr-  Türkiye’den Azerbaycan’a ‘şık’ transfer                      can’ın dış ticaretimizde önemli bir yer tuttuğunu
            zezinski’nin Büyük Satranç                                          ve burayı fırsat bilerek ihracatımızın geliştirilmesi-
            Tahtası, Howkins’in      türk erkek giyim markası altınyıldız Classics,  altınyıldız Classsics’i taşıyan br Mazağacılık, 5  ne ilişkin önemli çalışmaların yapıldığı vurgulandı.
            Medeniyetler Çatışması   uazerbaycan pazarına girdi. türkiye’de en  farklı noktada daha mağaza açmayı hedefliyor.  MÜSİAD derneğine ziyaret gerçekleştiren heyete
          adlı eserlerinde bölgeye verdiği  çok tercih edilen erkek giyim markalarından olan  bakü’nün en işlek noktalarından olan Ganjlik Mall  yetkililer tarafından bir sunum gerçekleştirildi.
          önem kitapta bu eserler ışığın- altınyıldız Classics, azerbaycan’da ilk mağazasını  ve 28 May Mall’u da lokasyon olarak belirleyen  Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bakü
          da vurgulanarak, başta ABD ve  açtı. yapılan şirket duyurusuna göre, ülkedeki ilk  marka, takım elbiseden gömleğe, aksesuardan  Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yapar,
          Rusya olmak üzere, AB ve İran’ın  mağaza başkent bakü’de hizmete girdi. yapılan  ayakkabıya, tişörtten smokine uzanan bir yelpaze- Azerbaycan hükümetinin özellikle yabancı yatı-
          bölgeye yönelik politikaları enerji  şirket açıklamasına göre bakü nerimanov Cadde- de ürün ve renk seçeneklerini azerbaycan’a da şık  rımcılara yönelik destek mekanizmaları ve pazara
          güvenliği bağlamında ele alınıyor. si’nde 250 metrekarelik mağazasıyla azerbaycan’a  giyinmesini seven erkeklerin beğenisine sunuyor. giriş süreçleri hakkında önemli bilgiler verdi.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12