Page 8 - OGÜN Gazetesi - Sayı:226
P. 8

opera sanatçısı                                                             lerzan mutlu’dan

      elvira Gimatdinova:                                                               acılı albüm

     Türkiye’ye aşık oldum                                                           uses, Yıldız Tilbe gibi büyük isimlerin
                                                                            İbrahim Tatlıses, Nalan, Müslüm Gür-
                                                                          aşk acısını anlatan şarkılarını yeniden yo-
      Marmaris’te bulunan Minik Kuş Ekibi
    uTataristanlı opera sanatçısı ElviraGimat-                                                 rumlayan Lerzan Mutlu, “Aşk Acısı” adını
    dinova’nınverdiği konsere katılmış.                                                    taşıyan yeni albümünü müzikseverlerle
                                                                          buluşturmanın mutluluğunu yaşıyormuş.
      Minik Kuş Ekibine konser öncesi açıkla-
    malarda bulunan ElviraGimatdinova,yaptığı                                                 Minik Kuş Ekibi ile görüşen ünlü sanatçı
                                                                          Lerzan Mutlu, yeni albümü “Aşk Acısı”
    ziyaret vesilesiyle Türkiye’ye hayran kaldığını
    söylemiş. Gimatdinova, “Türkiye’ye aşık                                                  ile müzik sektörüne dönmekten oldukça
                                                                          mutlu ve mesut olduğunu söylemiş.
    oldum. Burada her şey var, deniz kum, güneş.
                                                                           Albümü hakkında “Bazı şarkılar vardır
    Türkiye müthiş bir yer. Sizler burada yaşadığı-                                              üzerinden yıllar geçse de etkisini yitirmez, tam
    nız için çok şanslısınız” diyerek konuşmuş.
      Marmarisli sanatseverler konsere yoğun                                                 tersine durdukça daha bir demlenir. Çünkü
    ilgi göstermiş. Marmaris’te bulunmaktan                                                  o şarkılarda anılar, sevinçler, hüzünler birikir.
    duyduğu memnuniyeti dile getiren Gimat-                                                  Biriktikçe de etkisi keskinleşir. Hepimizin
                                                                          sancılı geçirdiği dönemler olmuştur. Fakat
    dinova, “Marmaris’e ilk, Türkiye’ye ise ikinci
    gelişim. Bizim kültürümüzü size gösterebil-                                                yaşadığımız aşklar ya da aşk sandıklarımız,
                                                                          hayal kırıklıklarımız, bekleyişlerimiz ve bazen
    mek için buraya geldim. Türkçe sadece bir
    şarkı biliyorum. Türk müziği çok güzel, çok  İSTANBul’DAN İmerA GeçTİ                                   vazgeçişlerimizi bize en iyi şekilde anlatan,
                                                                          kalbimize dokunan şarkılar vardır. Şarkılara
    seviyorum. Birkaç tane Türkçe şarkı öğren-
    meyi düşünüyorum. Türk seyirciler bana                                                   tutunup devam ederiz hayata. Ben de ufak bir
                                                                          nostalji yaşamak adına, aşk acısı çeken herke-
    sıcak davranırlarsa Türkçe şarkı söylerim”
    şeklinde açıklamalarda bulunmuş.        Karadeniz müziğinin başarılı  rını dinlemek isteyen hayranları  “Bitmeyen Sevda” gibi birçok eserle  sin mutlaka dinlemiş olduğu, belki bazen ağla-
                          utemsilcisi Grup İmera Üskü-  salonu saatler öncesinden tıklım  dinleyenlerin gönlünde taht kuran  masına bile sebep olan bu repertuarı yaptım”
                          dar’da hayranlarına konser vermiş.  tıklım doldurmuş. Karadeniz’in  İmera, 3 yıl aradan sonra çıkarttığı  diyen Lerzan Mutlu’nun bir sonraki albümü
                          Hüzünlü şarkılarıyla kalplere  beğenilen ezgileri işliğinde sahneye  15 eserlik Dio albümüyle hayranla- ise umut veren, güç veren şarkılardan oluşan
                          dokunan, hareketli Karadeniz şar- çıkan grup izleyenlerden tam not  rının beğenisini kazanmaya devam  mutlu aşk şarkıları albümü olacağını söylemiş.
                          kılarıyla izleyenleri coşturan Grup  almış. Kimi zaman hüzünlü şarkılar  ediyor. İmera’nın prodüktörlüğünü
                          İmera izleyenlerin büyük beğenisini  çalan grup kimi zaman da hareketli  ve aranjörlüğünü de üstlendiği
                          toplamış.           Karadeniz şarkılarıyla izleyenler ile  albümün anonim şarkılarının
                           Üsküdar Belediyesi’nin kültür  beraber horon oynamış. En sevilen  içinde Trabzon, Rize, Artvin, Ordu,
                          sanat etkinlikleri kapsamında Bey- parçalarını ve seçtikleri sürpriz şar- Giresun ve Samsun türküleride
                          lerbeyi Kültür Merkezinde sahne  kıları kendilerine has, akustik olarak  bulunuyormuş. İmera Grubu Minik
                          alan grup İmera sevilen şarkılarını  yorumlamış. İlk albümü Ena’da  Kuş Ekibine en son albümünü de
                          hayranları için söylemiş. Şarkıla- sonra “Emri Olur”, “Vazgeçtim”,  hediye etmişler.
       Anadolu’nun her
       yöresinden izler           Bauhaus okulu’ndan ilham alarak podyuma çıktılar

          sergilendi             İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)’nin 41                             Akdamar efsanesi

                          umodacı öğrencisi, 2018-2019 güz dönemi                             tiyatro oyununa tepki
      Anadolu tarihinin izleri “Değerlerimiz  defilesinde tasarımlarını sergiledi. Minik Kuş
    uÖnceliğimizdir” temalı defilede renk   dostlarıyla beraber İzmir Ekonomi Üniversi-                             Van Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafın-
    bulmuş. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda  tesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakül-                           udan sahnelenen ve Akdamar efsanesini
    Tasarım Bölümü tarafından düzenlenen “De- tesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nün                            konu alan ‘Ah Tamara’ oyunu, bilinen şeklin-
    ğerlerimiz Önceliğimizdir” defilesi, Çırağan  öğrencilerin defilesine katılmış. Öğrencilerin                       den farklılaştırıldığı gerekçesiyle izleyicilerden
    Sarayı’nda gerçekleştirilmiş. Anadolu’nun her  performansı, izleyenlerden büyük beğeni top-                        tepki almış. Funda Özşener tarafından yazılan
    yöresine dokunan defile için Moda Tasarım Bö- lamış.41 öğrencinin kreasyonlarından oluşan                         ve rejisörlüğünü Ece Okay’ın yaptığı ‘Ah Tama-
    lüm Başkanı Nihal Bolkol, Öğretim Görevlileri;  defilede, 120 farklı tasarımlar katılımcıların be-                    ra’ oyunu, farklı kurgusuyla dikkat çekmiş. Ka-
    Ayten Gedik, Gülgün Tekin, Dilek Aydemir  ğenisine sunulmuş. Bazı öğrenciler, çocukluk                          tılımın yüksek olduğu oyunun ilk gösteriminde,
    ve öğrencileri tarafından beş sahneden oluşan  ve gençlik anılarını çağrıştıran objeler üzerine                      efsanenin beklenenin dışında sahnelenmesi
    koleksiyon hazırlanmış.          tasarımlarını sergilerken, bazı öğrenciler ise;                         izleyicilerin dikkatinden kaçmamış. Oyun ile
      Gücün Zaferi, Amazonlar, Pamukkale,   20. yüzyılda Almanya’da kurulan ve sanatın                           alakalı Minik Kuş’a bilgiler verentiyatroseverler,
    Zeugma ve Osmanlı sahnelerinden oluşan   tüm dallarında yenilikçi akımlara ev sahipliği                         “Bizim bildiğimiz kadarıyla efsane böyle değildi.
    defilede, Asil Çağıl’ın koreografisiyle Aslı Ceren  yapan Bauhaus Okulu’ndan ilham almış. Öğ-                       Efsanede geçen olaylar da bu şekilde gerçek-
    Şimşek, Yasemin Yeniay, Asya Öztürk, Yana  renciler, bu ilhamla ChristopherIsherwood’un                          leşmiyordu. En önemlisi çoban Müslüman bir
    Shmidt ve Yağmur Ayaz gibi tanınmış modeller  “Hoşça Kal Berlin” romanından esinlenilerek                         gençti ve Tamara’yı görmek için her akşam
    ile öğrenci mankenler tarafından tüm koleksi- oluşturulan “Kabare” adlı müzikal çerçevesin-                        adaya yüzerek gidiyordu. Sonunda da hayatını
    yon beğeniye sunulmuş.           de ürettiği giysileri sergileme fırsatı bulmuş.                         kaybediyordu.” diyerek tepki vermişler.
            45 GÜN BOYUNCA

           %23.50

            hOş GeldiN fAizi
      0850 200 0 666
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13