Page 9 - OGÜN Gazetesi - Temmuz 2019 - Sayı:232
P. 9

→ HAZIRLAYAN alİ süRüm
                                                                                        İlgİnç
                                                                                        FOTO
      “Çok şehit veren ve çok fedakârlık
     yapan bir ülke istediği seviyeye gelir”
          (mahatma gandhi)

                                                                            Laz fıkrası gibi...


                                                                            Bursa’da DSİ tarafından tarım alanları-
                                                                          unı sulamak amacıyla 40 yıl önce yapılan
                                                                          ve halen aktif olan su kanalı, bölgenin imara
                                                                          açılmasıyla apartmanların arasında kalmış.
                                                                          Evlerine su kanalının üzerinden geçerek
                                                                          girmek zorunda kalan mahalle sakinleri,
                                                                          hiçbir tedbir olmayan su kanalına çocukla-
                                                                          rının düşerek boğulacağını belirterek tedbir
        kapadokya’ya                                                             alınmasını istiyormuş. Bursa’da Demirtaş
                                                                          Mahallesi’nde yaşayan insanlar için evlerine
          hayranım                                                             girmek ve çıkmak meşakkatli ve tehlikeli bir
                                                                          yolculuk haline dönüşmüş. Burada yaşayan
                                                                          insanlar, oturdukları apartmanlarının önün-
       Kapadokya’ya konser vermek için gelen                                                 den geçen DSİ’ye ait 40 yıllık sulama kanalı
    uZara, Minik Kuş muhabirlerine Devrent                                                   ile mücadele etmek zorunda kalıyormuş.
    Vadisi ve Uçhisar beldesinin eşsiz güzellik-
    lerine hayran olduğunu söylemiş. Minik Kuş
    muhabirleri ile görüşen Zara, Nevşehir, Ürgüp
    ve peribacalarını görmeyenlere bu güzellikleri
    mutlaka görmeleri tavsiyesinde bulunmuş.
      Zara,“Kapadokya gerçekten beni çok
    etkileyen bir yerdir. Açık hava müzesi olan bu
    eşsiz yerler dağlardan gelen malzemeler ile
    biçimlenmiş. Volkanik faaliyet sonucunda ka-
    lınlığı 400 metreye ulaşan tüf, tüfit, ingnimbrit,
    kumtaşı, kiltaşı, kalker ve marnlardan oluşan   BDR ThERMEA GRoup CEo’Su BERTRAnD SChMiTT:
    Ürgüp Formasyonu olarak nitelendirilen ‘vol-
    kanosedimenter’ birim oluşmuş. Kızılırmak ve
    kolları volkanik araziye yerleşerek kanyonlara      Bugün oLsA Yİne
    dönüşmüş ve yamaçlarında peribacaları ile
    badlands topografyası gelişmiş. Burada şahane
    kaya evler otel haline getirilmiş, oldukça ke-                                                vatan ve bayrak için
    yifli” diyerek buraların kesinlikle görülmesinin  Türkiye’ye yatırım yaparız
    şart olduğunu söylemiş.                                                              şehit olanlara
                                                                              selam olsun
                             Minik Kuş Çırağan Sara-
                             yı’nda Baymak’ın 50.yılı                                   Minik Kuş Ekibine 15 Temmuz Şehitler
                          uözel yemek davetine işa-                                    uGününde kaleme aldığı şiiriyle alaka-
                          damı dostlarıyla beraber katılmış.                               lı açıklamada bulunan son dönemde Türk
                           Özel programda davetlilere                                  sinemasında önemli işlere imza atan sanatçı
                          hitaben konuşan Baymak CEO’su                                  Murat Cemcir, 15 Temmuz Şehitler Günü’nün
                          Ender Çolak, 50 yılın verdiği güveni                              3. yıl dönümü için duygularını ifade eden bir
                          yeni dönemde müşteri deneyimine                                 şiir kaleme aldığını söylemiş. Şiirinde, vatan
                          verdikleri önemle pekiştirerek Tür-                               sevgisini ve ruhunu Çanakkale’den Samsun’a,
                          kiye’nin yenilikçi markası oldukla-                               Kore’den Kıbrıs’a ve nihayet 15 Temmuz’a
                          rını söylemiş.                                         kadar ele aldığını belirten ünlü sanatçı, bir
       Behzat ve Süheyl           daha da genişletip bayilerimize                                 ruhu temsil etmenin, vatan ve bayrak için şehit
                           Yeni ürünlerle ürün gamımızı
        vatandaşları            4 mevsim iş yapabilme imkanı                                  olabilmeyi gerektirdiğini vurgulamış.
                          sunmaya devam edeceğiz” diyen
                                           50’nci yıl kutlamasına katılarak
         kırdı geçirdi           Çolak, ‘müşteri deneyimini oda- bir konuşma yapan BDR Thermea  buldum. Türkiye hem Avrupa’da
                                                         hem de çevresinde çok büyük bir
                          ğımıza aldık, bütün kanallarımızı
       Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, sahne  da bu doğrultuda şekillendirmeyi  Group CEO’su Bertrand Schmitt,  pazar. Avrupa’da ve dışında büyü-
                                                         me olanaklarımıza baktığımızda
                                         Baymak’ın son yıllardaki atağıyla
    ualdıkları Bilecik’te binlerce kişiyi gülmek- sürdüreceğiz” diyerek konuşmuş. grup içinde en hızlı büyüyen şirket- Türkiye çok iyi bir seçim. Mesela bu
    ten kırıp geçirmiş. Ardından sahne alan şarkıcı  Gecede Baymak’la 25 ve 50  lerinden biri olduğunu ve Türki- sayede geçen yıl Rusya’ya yaptığı-
    Öykü Gürman söylediği şarkılarla vatandaşları  yıldır çalışan bayiler plaketle  ye’nin BDR Thermea Group’un  mız ihracatımızı artırdık. Bir diğer
    mest etmiş. Bilecik’te gerçekleştirilen prog- ödüllendirilirken, ünlü ses sanatçısı  ‘üretim üssü’ haline geldiğini söyle- nedenimiz ise teknoloji, Türkiye
    rama Minik Kuş dostlarıyla beraber davetli  Sertab Erener unutulmaz bir kon- miş. Schmitt sözlerine şöyle devam  pazarında bizim için önemli olan
    olarak katılmış.              ser vermiş. Çırağan Sarayı’ndaki  etti: “İki hafta önce başka ülkede  teknolojilere sahibiz. Peki Türki-
      İlk olarak sahne alan Behzat ve Süheyl  kutlama yemeğine Baymak CEO’su  bir toplantıdaydım ve şöyle bir soru  ye’de olmasaydık bugün Türkiye’ye
    Uygur kardeşler bir televizyonda yaptıkları  Ender Çolak ve BDR Thermea  aldım. Türkiye’de çok büyük bir  yatırım yapar mıydık? Yine yapar-
    yarışma konseptini sergilerken, balon ve dans  Group CEO’su Bertrand Schmitt ev  varlığa sahipsiniz, Türkiye’ye tekrar  dık, bunun için de iki iyi nedenimiz  Yüzen saray
    yarışlarında yaşananlar izleyicilerden tam  sahipliği yapmış.      yatırım yapar mısınız? Çok önemli  var. Bir tanesi bugün burada bulu-
    not almış. Uygur kardeşlerin ardından sahne  Baymak CEO’su Ender Çolak,  bir soruydu. Türkiye grubumuz  nan iş ortaklarımızla yıllar içinde  “Al Lusail” herkesin
    alan şarkıcı Öykü Gürman söylediği şarkılarla  Baymak’ın dünya ısıtma soğutma  içerisindeki 7 büyük pazardan biri.  kurduğumuz ilişkinin niteliğine ve
    vatandaşlara müzik ziyafeti yaşatmış.   sektörünün en önemli oyuncusu  Bu soruyu ciddiyetle ele aldım ve  kalitesi. İkinci nedenim ise burada- ilgi odağı oldu
                          haline gelmesinde emeği geçen  Türkiye’de neden bulunduğumuzu  ki ekibimiz” değerlendirmesinde
                                                                            Lüks yatların uğrak yeri haline gelen Bod-
                          herkese teşekkür etmiş.    düşündüm. Bu konuda 3 neden  bulunmuş.             urum’a Katar emirinin 300 milyon dolar
                                                                          değerindeki süper lüks yatı demirlenmiş. Yüzen
                          Elektrik panolarına kadın eli değdi                              saray diye anılan Katar Emiri Şeyh Tamim bin
                                                                          Hamad Al Thani’nin “Al Lusail”in yatını Minik
                                                                          Kuş muhabirleri görüntülemiş. Yat, yerli ve
                                                                          yabancı turistlerin de ilgi odağı olmuş. Gemi
                                                          Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.
                                                        udestekleriyle hayata geçen proje  Yanaşma İskelesi’nde görkemli yatı inceleyen
                                                        ile Trabzon sokakları sanatla dolmuş.  İngiliz turist Marc Snowden, “Çok güzel, çok
                                                        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve  zarif bir yat. Bu hafta 2-3 tane süper yat gör-
                                                        Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği  düm. Bu gördüğüm en güzel yat. İçerisinde kim
                                                        iş birliğiyle elektrik panoları da dahil  olduğunu merak ediyorum. Ben İngiltere’den
                                                        olmak üzere şehirdeki köprü ayakları  Bodrum’a tatile geldim. İlk defa Bodrum’a gel-
                                                                          dim. Çok güzel bir yer, çok etkilendim. İnsanlar
     ‘Ben Fero’ sahnede                                          ve duvarlar, kadın ressamlar eliyle  oldukça nazik. Hava çok güzel. Konakladığımız
                                                        estetik bir görünüme bürünmüş.
                                                                          otel de çok güzel” diye konuşmuş.
                                                         Elektrik dağıtım binaları ve
      yürekleri hoplattı                                         elektrik panoları kadın ressam-
                                                        lar eliyle rengarenk bir görünüm
      Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden                              kazanmış. Trabzon Büyükşehir Be-
    uBen Fero Bodrum Zayo Beach’te sahne                                  lediyesi, Uluslararası Kadın Sanat-
    almış, Minik Kuş dostlarıyla beraber programa                             çılar Derneği Femin&Art ve Çoruh
    davetli olarak katılmış. Zayo Beach’te ünlü rap-                            EDAŞ’ın iş birliğinde gerçekleşen
    çinin konserinde izdiham yaşanırken yaklaşık                              proje de Trabzon’un değerleri elekt-
    iki bin müziksever mekana akın etmiş. Mekan                              rik panolarına, köprü ayaklarına ve
    kapısında yaklaşık 300 metrelik bir kuyruk olu-                            şehrin farklı noktalarındaki duvarla-
    şurken, bilet bulamayan bir çok müzikseverde                              ra resim olarak yansımış.
    kapıda son dakika biletleri için hazırda bek-                               Çoruh EDAŞ’ın elektrik dağıtım
    lemiş. Konsere Merve Özbey sevgilisi Kenan                               binaları ve elektrik panolarının proje
    Koçak ile gelirken oyuncu Özgür Özgülgün                                kapsamında resimlerle bezendiği     Rıfat Ilgaz benim
    de oğlu Ersin Can ile gelmiş. Konserin sürpriz                             çalışma ile Trabzon’un güzelliğinin bir
    takipçileri arasında genç şarkıcı Eda Gören’de                             kez daha vurgulandığını ifade eden  büyük kahramanımdır
    bir başka dikkat çekici isim olmuş.                                  Çoruh EDAŞ Trabzon İl Müdürü Os-
      “Mahallemiz Esmer” şarkısıyla hayranlarını                             man Aydın, projeye destek vermekten   Ünlü şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan,
    selamlayan Ben Fero dillere dolanan şarkılarını                            mutluluk duyduklarını ifade etmiş.  u15 bin kişinin doldurduğu Kastamo-
    art arda seslendirmiş. Tüm şarkılarını koro                              Minik Kuş muhabirlerine açıklama-  nu’nun Cide ilçesi meydanında konser vermiş.
    eşliğinde söyleyen ünlü rapçi deyim yerindeyse                             larda bulunan Osman Aydın, “Güzel  Kastamonu’da binlerce hayranı karşısına çıkan
    mekanı sallamış. Geçtiğimiz hafta yayınlanan                              Trabzon’umuzda tüketicilerimize   İlkan, yaklaşık 2 saat boyunca kaldığı sahnede
    ve 23 milyon izlenen “Demet Akalın” şarkısı-                              kesintisiz elektrik hizmeti sunmanın  en güzel şiir ve şarkılarını seslendirmiş. Cide’ye
    nı söyleyerek Akalın’a selam yollamış. Bir an                             yanında Şehrimizin estetiğinin korun- yıllar önce tekrar gelip konser verdiğini hatır-
    olsun yerinde durmayan Ben Fero bir ara sah-                              ması için de çaba gösteriyoruz. Trab- latan Ahmet Selçuk İlkan, festivalde olmaktan
    nede düşme tehlikesi atlatmış. Dans perfor-                              zon’un her anında biz de varız. Çoruh  onur duyduğunu ifade etmiş. Ünlü edebiyatçı,
    mansı sırasında ayağı kayarak sendeleyen genç                             EDAŞ olarak uygun hizmet nokta-   şair ve yazar olan Rıfat Ilgaz’ın kendisi için çok
    rapçi son anda dengesini sağlayarak muhtemel                              larımızı değerli kadın sanatçıların  büyük bir kahramanı olduğunu ifade eden
    bir kazayı ucuz atlatmış. Konserini “3-2-1”                              kullanımına açtık ve ortaya çok güzel  İlkan, “24. Cide Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Fes-
    şarkısıyla noktalayan şarkıcı Ben Fero kendi-                             sonuçlar çıktı. Büyükşehir Belediyemi- tivalinde olduğum için onurluyum ve gururlu-
    sini dinlemeye gelenleri kırmayarak konserini                             ze de bu fırsatı sağladığı için teşekkür  yum. Adı bile bana heyecan veren bir festivalde
    yarım saat kadar uzatmış.                                       ediyorum” diyerek bilgiler vermiş. olmaktan çok mutluyum.” diye konuşmuş.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14