Page 9 - OGÜN Gazetesi - Sayı:226
P. 9

“kırma dostun kalbini,
         onaracak ustası yok.
        Soldurma gönül çiçeğini,
         sulamaya ibrik yok”
           (Yunus Emre)

                                                                                        İLGİNÇ
                                                                                        FOTO
                                                                             Görenler önce

                                                                             şaşırıyor sonra

                                                                              gülümsüyor


                                                                             Bursa’nın İnegöl ilçesinde gelinlik
                                                                           ugiydirilerek çatıya bırakılan man-
                                                                           ken herkesin dikkatini çekiyormuş.
                                                                           Bir gelin adayı gibi giydirilen kadın
     ünlü mankenler sokak                                                            maketini uzaktan görenler gelinin
         defilesinde                                                            intihar etmeye çalıştığını sanıyormuş.
                                                                           Fakat yaklaştıklarında önce rahat bir
                                                                           nefes alıyorlar, sonra da gülümseyerek
      Çanakkale’nin Biga ilçesinde düzenlenen                                                 yollarına devam ediyorlarmış. Manken
    uünlü mankenlerin katıldığı sokak defile-                                                  gelin, yoldan geçenlerin önce yürek-
    sine vatandaşlar yoğun ilgi göstermiş. Biga’nın                                               lerini ağızlarına getiriyor, sonra da
    Çan caddesi üzerinde kurulan dev stantta                                                   gülümsetiyormuş.
    podyumda Şebnem Schaefer’in da yer aldığı
    mankenlerin yaptığı sokak defilesi büyük alkış
    toplamış. Biga´daki alışveriş mağazalarının
    ürünlerini giyen mankenler, Bigalılara Biga´da
    alışveriş yapmaları için teşvikte bulunmuş.
    Ayrıca mankenler yerli malını teşvik etmenin
    sebeplerini davetlilere anlatmışlar. Sokak defi-
    lesine katılan vatandaşların mankenlere karşı
                          Safiye Soyman belediye başkanlarına
    gösterdikleri ilgi ve alaka gözlerden kaçmamış.

                             hangi belediyeyi örnek gösterdi?
                            Minik Kuş Ekibi, Bağcılar  öğrenciler için seslendiren Safiye  meşgale verin, kafaları dağılsın,  Barış manço’nun
                          uBelediyesinin düzenledi-   Soyman, katılımcılardan büyük  onlar akıl küpü. Bu çocukların   hatırasına can verdi
                          ği “Sanatçı Gözüyle Engellilik”  alkış almış. Sanatçı, sahneye gelen  hepsi özel insanlar, engelli bile
                          konulu 18’inci Engelliler Şurası’na  engelli öğrencilerle birlikte şarkılar  diyemiyorum. Ben bunları 20 yıldır  Türkiye’nin en sıradışı başhekimi Onko-
                          katılmış. Engelliler Şurasında, usta  söylemiş, dans etmiş. Kendisi- yaşıyorum. Otobüs, dolmuş, taksi  ulog Tayfun Hancılar, Barış Manço’nun
                          sanatçı Safiye Soyman ve ünlü  nin de engelli bir oğlu olduğunu  geçiyor, durmuyor kardeşim almak  çok sevilen şarkılarından ‘Can Bedenden Çık-
                          isimlerin fotoğrafçısı olarak bilinen  belirten Soyman, toplumda engelli  istemiyor, görmemezlikten geliyor.  mayınca’ şarkısını alarak yeniden düzenlemiş.
                          Ali Eşitmez, engelli öğrencilerle bir  vatandaşların karşılaştığı sorun- Başkanlarım lütfen, yeni belediye  Gündüz doktor, gece de rockstar olarak
                          araya gelmiş.         ları anlatmış, çözüm bulunmasını  başkanlarımız da geliyor, kalıcı  herkesin gönlünde taht kuran Okan Üniver-
                           Bağcılar Belediyesi Feyzul- istemiş. Soyman, Türkiye’nin tüm  olanlara da duyuru her semtte böy- sitesi Hastanesi Başhekimi Tayfun Hancılar,
                          lah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda  kentlerinde görev yapan belediye  le bir yer olsun” diyerek konuşmuş. Barış Manço’nun kendisi için çok önemli bir
                          gerçekleşen etkinliğe çok sayıda  başkanlarına seslenerek, engelli  Minik Kuş Ekibi yaptıkları in- değer olduğunu söylemiş.
                          engelli öğrenci ve ailesi ile Bağcılar  bireyler için ulaşılabilir alanlar oluş- celeme sonrası Engelliler Sarayına  4 yıl kadar Alem FM’de radyo program-
                          Belediye Başkanı Lokman Çağı- turulmasını istemiş.      hayran kalmış. Dalında uzman   cılığı yapan ve yaklaşık iki ay önce Seyhan
                          rıcı katılmış. Etkinlik kapsamında              29 eğitimci ve 75 personelin görev  müziğe transfer olan Tayfun Hancılar, Barış
                          37 branşta eğitim verilen engelli  BİR ENGELLİ ANNESİ OLARAK İSYAN EdİYORUM yaptığı Feyzullah Kıyıklık Engelliler  Manço’nun çok sevilen şarkılarından ‘Can
                          sarayının sınıflarını gezen Soyman  Kendisinin de bir engelli oğlu  Sarayı’nda bin 600 engelli eğitim  Bedenden Çıkmayınca’ şarkısını alarak yeni-
                          ve Eşitmez, öğrencilerle yakından  olduğunu hatırlatan ve asıl engelin  görüyormuş. Kursiyerlere ahşap,  den düzenlemiş. Daha önce sözleri ve müziği
                          ilgilenmiş. Soyman, ayak parmak- düşüncelerde olduğuna dikkat  çiçek yapma, kuaförlük, mantar  kendisine ait ‘Engel olamam’ isimli teklisiyle
     müze aşkı gerçek oldu           larıyla birbirinden güzel resimler  çeken Soyman, “Bu çocuklar  yetiştirme, müzik, tekstil, resim  müzikseverlerle buluşan doktor, uzun süredir
      Antalya’nın Akseki ilçesinde emekli  yapan Muhammet Uğur Bitkay’a  oturup ölümlerini mi beklesinler,  ve pasta yapımının da aralarında  okumayı istediği Barış Manço şarkısı ile müzik
                                                         bulunduğu 37 farklı branşta eğitim
                          hayranlığını dile getirmiş. Son-
                                         ne demek ya ben bir engelli annesi
    uöğretmen Abdullah Kara, çocukluğundan   rasında sevilen şarkılarını engelli  olarak isyan ediyorum. Onlara bir  veriliyormuş.     listelerine giriş yapmış.
                                                                           Unutulmaz şarkılar arasında yer alan ‘Can
    bu yana topladığı eski eşyaları evinin zemin                                                bedenden çıkmayınca’ eserine farklı bir yorum
    katında sergiliyormuş. Minik Kuş Ekibi 69                                                 katan başhekim, “En çok istediğim şeylerden
    yaşındaki emekli öğretmen’in müze evine                                                  biri de Cem Karaca ya da Barış Manço şarkı-
    hayran kalmış. Kara, çocukluğundan itibaren                                                larından birini alıp seslendirmekti ve nihayet
    biriktirdiği objelerle evini adeta müze haline                                               bu isteğim gerçek oldu. Barış Manço hatırası
    getirmiş.                                                                 için muhteşem bir klip çektik süper bir ekiple
      Kara’nın oluşturduğu “Müze ve kültüre-
    vi”nde yöresel mutfak eşyaları, müzik çalar,                                                çalıştık” diyerek konuşmuş.
    silahlar, ziraat ve tarımda kullanılan aletler,
    gramofon ve tarihi kitap gibi eşyalar bulunu-
    yormuş.
      Kara, Minik Kuş Ekibine yaptığı açık-
    lamada, “Bir gün televizyonda, ’Edremit’in
    Tahtakuşlar köyünde topladıkları eşyalardan                                ‘ermeni tehciri’
    müze yaptılar’ diye bir haber izledim. Bunun
    üzerine evimin zemin katını kendi gayretle-                                   gerçeği
    rimle düzenlemeye başladım. Elimdeki objeler
    çoğalınca burayı ’Müze ve kültürevi’ yapmaya  çin 2019 yılını Türkiye                   aydınlatılıyor
    karar verdim. Evimde 50 ile 500 yıl arasında
    5 bine yakın obje bulunuyor. Müzemde her                                   Kütahya Dumlupınar
    geçen gün obje sayısını artırıyorum. Özellikle  Turizm Yılı olarak kutluyor              uÜniversitesi (DPÜ) İslami
    çevre köyleri dolaşarak yöreme uygun antika                               İlimler Fakültesi Öğretim üyesi   emniyet müdürlerinden
    eşyaları topluyorum” diyerek konuşmuş.                                 Doç. Dr. Ahmet Türkan yeni
                            Yunus Emre Enstitüsü’nün  tanıtmak ve gelecek nesillere  kaleme aldığı ‘Tehcir Gerçeği ve  Türk sanat müziği ziyafeti
                          udavetlisi olarak Polat Röne- aktarmak için faaliyetlerde  Kütahya Ermenileri’ isimli eserini
                          sans Bosphorus’ta düzenlenen  bulunduklarını belirten Ateş,  Minik Kuş Ekibine hediye etmiş.   Minik Kuş Ekibi, Türkiye Emekli Emni-
                          “Türkiye’ye Gitmek için Çok  bu yıl Çin’de Türkiye turizm yılı  Ermeni tehciri gündeme gelirken  uyet Müdürleri Derneğince düzenlenen
                          Sebebim Var” yarışmasının ödül  olarak kutlandığını anımsatmış.  Kütahya Ermenilerinin farklı bir  konsere davetli olarak katılmış.
                          törenine katılmış. Yunus Emre  Türkiye’nin kültürel, doğal, tarihi  bakışla değerlendirildiğine dikkat  Bursa’daki Tayyare Kültür Merkezi’nde
                          Enstitüsü ile Çin’in sosyal pay- ve ekonomik birikimini Çin’de  çeken Ahmet Türkan, ”Tehcirin  ‘Meşk-i Ahenk Türk Sanat Müziği Toplu-
                          laşım sitesi YIDIAN ortaklığında  doğru kanallarla tanıtabilmek ve  ilk başladığı dönemde Kütahya’da  luğu’nun konserine davetliler yoğun ilgi
                          gerçekleştirilen “Türkiye’ye  pozitif bir Türkiye algısı oluş- mutasarrıflık yapan Faik Ali Bey’in  göstermiş. Konsere Emniyet Genel Müdürü
                          Gitmek için Çok Sebebim Var”  turulması yönünde çok yönlü  merkezi yönetime rağmen Kütah-   Celal Uzunkaya ile eski Adalet Bakanı ve
                          video proje yarışmasın ödülleri  çalıştıklarını vurgulayan Ateş,  ya’daki Ermenilerin tehcirine karşı  eski emniyet müdürü Mehmet Ağar, Bursa İl
                          sahiplerini bulmuş. Törenin  “Tanıtım seferberliği çerçevesin- çıkarak Ermenilerin lehine politika  Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa’da görevli
                          açılışında konuşan Yunus Emre  de, Türkiye-Çin arasında geliş- izlemiş olduğuna dair haberler  emniyet mensupları ve aileleri katılmış.
      en renkli festivalin          Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref  tirilmesi hedeflenen teknolojik,  zikredilmekte, bu türden yakla- Çok sayıda Türk Sanat Müziği eserinin

        şeref konukları           Ateş, projenin Türkiye tanıtımıy- ekonomik ve kültürel iş birlikleri  şımlar, Kütahya’nın adı zikredile- seslendirildiği gece, Emniyet Müdürü Osman
                          la ilgili olarak Çin’de büyük bir
                                                        rek Avrupa parlamentolarında da
                                        için çalışmalar yürütüyoruz.
                                                                          Ak’ın koroda görevli emekli emniyet müdür-
        çocuklar oldu           ilgi yarattığını söylemiş. Çin’de geniş bir network ağına  zaman zaman gündeme gelmekte    lerine özel hazırlattığı anı paketlerinin takdimi
                                        sahip Yunus Emre Enstitüsü,
                                                        ve tehcire karşı çeşitli polemikler
                                                                          ile son bulmuş. Gecede meslektaşlarını yalnız
                           Yunus Emre Enstitüsü olarak
                          dünyanın farklı ülkelerinde  Çin-Türkiye arasında çok yönlü  oluşturulmaktadır” şeklinde açık- bırakmayan Emniyet Genel Müdürü Celal
       Minik Kuş dostlarıyla beraber davetli  56 kültür merkezinde, Türki- bir köprü görevi üstleniyor”  lamalarda bulunmuş.       Uzunkaya günün anlam ve önemine istinaden
    uolarak Slovakya’nın Ankara Büyükel-    ye’nin dilini, dinini, kültürünü  diyerek konuşmuş.                      bir konuşma yapmış.
    çiliğinin katkısıyla düzenlenen 9. Uluslara-
    rası Şefika Kutluer Festivaline katılmış.
      Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Mer-
    kezi’ndeki etkinliğe Slovakya’nın Ankara               oscar ödüllü aktör Sean Penn,
    Büyükelçisi AnnaTurenicova, Yenimahalle
    Belediye Başkanı Fethi Yaşar, flüt virtüözü                kaşıkçı olayını araştırıyor
    Şefika Kutluer, yabancı misyon şefleri ve
    sanatseverler katılmış.                          Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türki-
      Doğu ile Batı’nın bu festivalle buluştu-              uye’ye gelen ünlü ABD’li oyuncu Sean Penn ile görüşen Minik
    ğunu belirten Büyükelçi AnnaTurenicova,                Kuş Ekibi çok önemli bilgilere ulaşmış. Kamera ekibi ile birlikte İs-
    “Bu prestijli etkinliği açma fırsatı bize               tanbul’a gelen ünlü aktör, Suudi Arabistan Konsolosluğunda çekim
    verildiği için mutluluk duyuyoruz” diye-               yapmış. Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını araştırıp bir belgesel
    rek konuşmuş. Konuşmaların ardından                  hazırlamak üzere İstanbul’a geldiğini söyleyen Oscar ödüllü ünlü
    Bratislava Çocuk Korosu, iki ülkenin milli              aktör Sean Penn, Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ile de
    marşlarını seslendirmiş ve piyano resitali              bir görüşme gerçekleştireceğini belirtmiş. Sean Penn, Cemal Ka-
    eşliğinde konser vermiş.                       şıkçı cinayetiyle ilgili birçok kişi ile görüşüp olayı en ince ayrıntısına
      Çocukların verdiği konser davetliler                kadar araştıracakmış. Hazırlanacak belgesel ile tüm dünya yaşanan-
    tarafından ilgiyle ve beğeniyle izlenmiş.               ları ve olayın perde arkasını Penn’in bakış açısıyla seyredecekmiş.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14