Page 9 - OGÜN Gazetesi - Mayıs 2019 - Sayı:230
P. 9

→ HAZIRLAYAN ALİ SÜRÜM
                                                                                        İLGİNÇ
                                                                                        FOTO
       “Yalnızım diye üzülmüyorum
       çünkü biliyorum, yalnız insanın
        ihanet edeni de olmaz…”
         (Necip Fazıl Kısakürek)
                          Yardım kolilerimiz

                           Türkiye genelinde

                          adrese teslim edildi

                            Ogün Gazetesi tarafından ihtiyaç                                Davulcu ve zurnacı
                          usahibi vatandaşlara erzak kolisi                                     birarada
                          dağıtılmış. Erzak kolilerinin ihtiyaç
                          sahibi vatandaşlara dağıtılmasını                                  Sivas’ta gençler Ramazan davulcusu
     Taşköprü Belediyesi ve          takip eden minik kuş ekibi vatandaş-                               uve zurnacısından Müslüm Gürses’in
                          lar arasında yabancı uyruklu ihtiyaç
                                                                          ‘Hangimiz sevmedik’ isimli parçasını çal-
      Gün Medya'dan 5 bin           sahiplerinin olduğunu da tespit etmiş.                              malarını istemiş, geri çevrilmeyen bu istek
                          İstanbul’da yapılan dağıtımlar için
       kişilik ortak iftar         dernek ve vakıf görevlileri yardımda                               ortaya ilginç görüntüler çıkartmış.
                                                                            Sivas’ta bir çok ilden farklı olarak
                          bulunurken, Asya ve Avrupa kıtasında
      Geleneksel Gün Medya İftarları’nın bu yıl  ki dağıtım bizzat Ogün gazetesi ekip-                            Ramazan ayında sahur vakti davulcularla
                                                                          birlikte zurnacılar da sokak aralarında
    udördüncüsü Kastamonu Taşköprü’de ya-   leri tarafından gerçekleştirilmiş.                                gezerek Sivaslıları sahur için uyandırıyor.
    pıldı. Taşköprü Belediyesi ve Gün Medya’nın  Konuyla ilgili açıklamada bulunan                               Davul ile zurna birleşince istekler de be-
    ortaklaşa düzenlediği iftar davetine 5 bin kişi  Ogün Gazetesi Kurucusu, Gazete-                              raberinde geliyormuş. Sivas’ta geçtiğimiz
    katıldı. Geleneksel Gün Medya iftarları geçen  ci-Yazar Ferhat Yıldırım,“Ramazan ayı                            yıllarda Ramazan davulcu ve zurnacıların-
    yıl olduğu gibi bu senede beş yıldızlı oteller  dolayısıyla, ihtiyaç sahiplerine erzak                           dan genelde Sivas türkülerini çalmalarını
    yerine halk ile beraber aynı sofrada sloganı ile  kolilerinin bizzat çalışanlarının orga-                         isterken, bu yıl gelen istek ve istenen parça
    gerçekleştirildi.             nizasyonu ile dağıtılıyor. Gazetemizin                              türleri de artmış.Sivas’ın Yahyabey Ma-
      Taşköprü Belediyesi ve Gün Medya’nın  kuruluşundan bu yana 13 yıldır bu ge-                              hallesinde gençler sahur vakti zurna çalan
    ortaklaşa yaptığı iftar organizasyonunda, Kas- leneği yaşatıyoruz. Bu sene yardım or-                           Rahmi Uyanık ve davulcu arkadaşlarından
    tamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu,  ganizasyonu dağıtım ağımızı İstanbul                              Müslüm Gürses’in ‘Hangimiz sevmedik’
    Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve  dışına da taşıdık ve Türkiye’nin dört bir                           isimli parçasını çalmalarını istemiş. Genç-
    Gün Medya Onursal Başkanı Cengiz Aygün   yanına bizlere bildirilen tüm adreslere                             lerin bu talebi geri çevrilmemiş. Ramazan
    başta olmak üzere parti temsilcileri, işadamları,  yardım kolilerimizi ulaştırdık. İnşallah                        davul ve zurnacıları mahallede adeta mini
    sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar  Rabbim ömür ve imkan verdiği müd-                             bir Gürses konseri vermiş.
    hep beraber sokakta iftar yaptı. İftar organizas- detçe de bu yardım organizasyonunu
    yonu sonrası Taşköprü Belediye Başkanı Ab- yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.
    dullah Çatal verdiği maddi ve manevi destek-
    lerinden dolayı Cengiz Aygün’e plaket taktim
    etti ve Taşköprüspor’un formasını hediye etti.
    Cengiz Aygün, vatandaşlar ve hemşehirlileri
    ile sohbet ederek iftar yerinden ayrılarak Taş-
    köprü Belediye binasını ziyaret etti.


     Kastamonu Honsalar              MARDİN’DE
      Mahallesi'nde gönül           “TEK BAYRAK”

        sofrası kuruldu


      Geleneksel Gün Medya İftarları’nın bu     ALTINDA
    uyıl altıncısı Kastamonu Honsalar Mahal-
    lesi’nde düzenlendi. Kastamonu Ak Parti İl  İFTAR YEMEĞİ
    Başkanı Doğan Ünlü, MHP İl Başkanı Yüksel
    Aydın, Gün Medya Onursal Başkanı Cengiz
    Aygün, Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin     Gün Medya’nın Ramazan   kişilik iftar yemeği düzenlemişti. beğenerek desteklediği Mardin İl  görevlilerimizi tebrik ediyorum.
    Rumi Aygün’ün katılımı ile gerçekleşen orga-   Organizasyonlarındaki yeni  Bu yıl Mardin’de birçok iftar  Valisive Gün Medya Onursal Başka- Mardin’imizin onların çabaları ile
    nizasyonda okunan dualar ile iftar yapıldı. udurağı Mardin 15 Temmuz    yemeğine sponsorluk yaptı. Farklı  nıCengiz Aygün katıldı.     barış ve hoşgörü şehri ve Güneydo-
      Her yıl düzenlenen Gün Medya İftarla-  Demokrasi ve Şehitleri Parkı oldu.  düşüncelerden uzak olarak “Tek  Cengiz Aygün, “7 yıl kadar önce  ğumuzun inci ili olacağına inanıyo-
    rı’nın bu yıl düzenlenen altıncı organizasyonu  Halkın yoğun ilgisi ile yapılan toplu  Bayrak” altında toplanılan vatandaş- Mardin’de bulunmuştum. Mardin’in  rum” dedi. Gün Medya Ailesi olarak
    Kastamonu Honsa’lar Mahallesi’nde gerçek- iftara milli ve dini sohbetler eşlik  lar, milli ve dini şuur adına sohbetler  bugünkü konumu ile 7 yıl önceyi  bu kıymetli günümüzde destekle-
    leşti. Kastamonu Honsa’lar Mahallesi’nde  etti. Gün Medya Grubu Ramazan   eşliğinde iftar yaptı. Her düşünce- kıyasladığımda yapılan değişiklik- rini esirgemeyen Başarılı Valimiz
    düzenlenen iftara 800 kişi katılırken, MHP ve  organizasyonları kapsamında geçti- den vatandaşın katıldığı Gün Medya  ler beni çok etkiledi. Burada görev  Mustafa Yaman’a ve misafirperver
    AK Partili yöneticiler hep birlikte devletleri ve  ğimiz yıl Mardin’de 15 Temmuz De- İftar Organizasyonuna, yaptığı  yapan başta değerli Valimiz Mustafa  Mardin halkına teşekkürlerimizi
    milletleri için dua okudular.       mokrasi ve Şehitleri Parkında 5.000  olumlu değişiklikleri ve etkinlikleri  Yaman olmak üzere tüm Devlet  borç biliriz.            45 GÜN BOYUNCA

           %23.50

            HOŞ GELDIN FAIZI
      0850 200 0 666
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14