Page 9 - OGÜN Gazetesi - Sayı:227
P. 9

“Her insan, yapmadığı
        tüm iyiliklerden suçludur”
            (vOlTAıRE)


                                                                                        İlGİNç
                                                                                        FOTO
                          barınma evini sanat                                        uetkili olan kar yağışının ardından
                                                                           Horoz kızakla kaydı


                                                                             Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde
                             atölyesine çevirdi                                     yaptıkları tahta kızaklarla kaymanın
                                                                           tadını çıkaran çocukların, horozlarını
                                                                           da kızakla kaydırması ilginç görüntüler
                                                                           oluşturmuş. Horozun kızağın üzerindeki

                                                                           tüşşebap’ta etkili olan kar yağışı günlük
     unESCO’ya “Yaşayan               Minik Kuş Ekibi ve dostları                                sakin duruşu ise görenleri şaşırtmış. Bey-
                                                                           hayatı olumsuz etkilerken, yağışa en çok
       İnsan Hazinesi”           uveren erkek barınma evinde                                    çocuklar sevinmiş. Gerek okul bahçe-
                             Bursa’da her kış hizmet
                                                                           lerinde gerekse köylerinde kar yağışını
       adayı gösterildi           6 yıldır yaşayan 55 yaşındaki ressam                               fırsata çevirerek, çeşitli oyunlar oynayan
                                                                           çocuklar, bidon ve tahtadan yaptıkları kı-
                          Halil Özuyanık’ı ziyaret etmişler.
                           Özuyanık, “Cumhurbaşkanı                                    zaklarla kaymanın tadını çıkarmış. İlçenin
      Adana’da bulunan Minik Kuş Ekibi,                                                    Boğazöğren köyünde de yaptıkları tahta
    ukente gelen yerli ve yabancı turistlere  Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini                                  kızakla eğlenceyi doruklarda yaşayan
    kentin dokusunu işlediği geleneksel el sanatı  yaptığımda bütün solcular düşman                               çocuklar, kendilerini izleyen horozu da
                          oluyor. Ben sanatçıyım, herkesin
    çalışmalarını sunan ahşap oymacı Ömer Er-                                                  ihmal etmemiş. Çocukların kızağa bindi-
    doğan’ı ziyaret etmişler. Memleketi Mardin’de  resmini yaparım. Yeter ki vatan                               rerek kaydırdığı horoz, ilginç görüntüler
                          haini olmasın. Vatanını, milletini
    mobilyacılık yapan, daha sonra da Adana’ya                                                  oluşturmuş. Horozun kızak üzerindeki
    gelerek hobi olarak başladığı, daha sonra  seven kim olursa onun resmini                                  sakin duruşu ise görenleri şaşırtmış.
                          yaparım” dedi. İstanbul Üsküdar
    meslek edindiği ahşap oymacılığını büyük bir
    zevkle yapan Ömer Erdoğan, birbirinden gü- doğumlu 4 çocuk babası Özuyanık,
                          resim eğitimi almasa da hayatını bu
    zel eserleriyle adeta ahşaba hayat veriyormuş.
    Adana’nın tarihi ve kültürel eserlerine ahşapla  güne kadar resimden kazandığını  yumuz var. Klimalarımız çalışıyor,  kronik zatürre geçirdim. Hastanede
                          anlatmış. Eşinden ayrıldıktan sonra 6
    yeniden hayat kazandıran Erdoğan, UNES-
    CO’ya “Yaşayan İnsan Hazinesi” adayı olarak  yıldır Bursa’da barınma evinde kalan  televizyonumuz var. Yemeklerimiz  yattım. İstanbul Taksim Meydanı’n-
                          Özuyanık, resimlerinden ödüller ka-
                                                         da resim yapamıyoruz. 6 yıldır kış
                                         geliyor, kıyafetlerimiz veriliyor.
    da gösterilmiş. Geçen yıl Cumhurbaşkanı
    Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek üzere  zandığını ve birçok yerde tablolarının  Burada kışı kurtarıyoruz. Yazın da  aylarında burada kalıyorum. Benim
                                                         eserler üretmem gerekirken, yapa-
                          sergilendiğinin altını çizmiş.
                                         karakalem resim yapıyorum. Gerçek
    ahşap ibrik yaptığını belirten Erdoğan, “Cum-
                           Barınma evinde resim yapa-
    hurbaşkanımıza hediye etmek için yaptığım  madığını anlatan Halil Özuyanık,  branşım yağlı boya olmasına rağ- mıyorum. Bunlar resim, belki çok da
                                                         önemli değil, ama asıl olan gerçekler.
                                         men, evrensel tüm branşlarda resim
    bir ibrik çalışmam var. Bundan bir sene önce
    eğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne  “4 çocuk babasıyım, eşimden ayrı  yapmaktayım. Sponsor bulamıyo- Barınma evi çok kalabalık olduğu
                          yaşıyorum. Eşime çocuklar bakıyor.
                                                         için resim yapamıyorum. ‘Yağlı boya
                                         rum. Kimse gelip bir şey de demiyor.
    geçilirse, bunu kendisine hediye edeceğimi
    belirtmiştim. Fakat kısmet olmadı. İnşallah  Benim de gidecek yerim olmadığı  Sokakta sanat yapmamıza müsaade  portre yapılır’ diye internete ilan
                                         edilmiyor. Para kazanamadığımız
                                                         verdim, arayan soran olmadı. Sanata
                          için burayı kendime bir yuva olarak
    onu da kendisine verebilirsek, ne mutlu bize”                                                  şehit aileleri ve
    diyerek mesaj vermiş.           gördüm. Burada sürekli sıcak su- için sanat yapamıyoruz. Sokaklarda  karşı kültür yok” diyerek konuşmuş.
                                                                            gazilerin talepleri
                                                                            bizler için emirdir
                                                                            Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti
                                                                          uBelediye Başkan Adayı Tahsin Babaş,
                                                                          Türkiye Harp Malülü, Gaziler, Şehit, Dul ve
                                                                          Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler
                                                                          Derneğini ziyaret etmiş. Kastamonu’da bulu-
                                                                          nan Minik Kuş Ekibide bu ziyareti takip etmiş.
                                                                           Hepkebirler Mahallesi İnönü Caddesi’nde
                                                                          Kastamonu Belediyesinin Şehit Aileleri ve
     türkiye’de halı kültürü                                                          Gaziler Evi olarak restore ettiği iki katlı binada
                                                                          gerçekleşen ziyarette AK Parti İl Başkanı
         risk altında                                                           Doğan Ünlü, Merkez İlçe Başkanı Faruk
                                                                          Özdemir, il ve merkez ilçe yönetim kuruluda
      Yurt dışı ve yurt içinde sanata dair bir çok                                              yer almış.
    uçalışmada imzası bulunan Devrim Erbil,                                                    Şehit aileleri ve Gaziler tarafından sevgi
    Türkiye’deki halıcılık kültürünün canlandı-                                                seliyle karşılaşan Belediye Başkanı Tahsin
    rılması amacıyla bütün dünyada halı sergisi                                                Babaş, duygu dolu anlar yaşadı. Şehit aile-
    yapmayı hedeflediğini dile getirmiş. Minik                                                 leri ve Gazilerin Başkan Babaş’a seslenerek
    Kuş’a açıklamalarda bulunan Ressam Devrim                                                 “Bizlere yaptığınız destekleri ve yardımları asla
    Erbil, “Ben çocukluğumda halalarım evlerin                                                 unutmayacağız” diyerek konuşmuş.
    girişinde halı dokurlardı. Baba tarafım Uşaklı                                                Başkan Tahsin Babaş, “Kahraman eşleri-
    olduğu için, halıyı o zamandan sevdim. Türki-                                               nizin, çocuklarınız ve aziz gazilerimizin vatan
    ye’de halıcılığın canlandırılmasına yönelik bir                                              için yaptıklarının yanında bizlerin yaptıklarının
    sanatçının halı sevgisini gösteren halılar ve halı                                             lafı olamaz. Sizlere ne kadar hizmet etsek bor-
    sergisi yapacağım” diyerek konuşmuş. Yaptığı                                                cumuzu ödeyemeyiz. Sizlerin talepleri, bizler
    resimleri halıya dokuyan ve bununla ilgili                                                 için emirdir, talimattır. Rabbim sizleri başımız-
    uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren ressam      kar üstünde atların dansı                            dan eksik etmesin. Kahraman çocuklarınız,
    Devrim Erbil’in, kendi eserlerinden oluşan bir                                               eşleriniz ve kahraman gazilerimiz sayesinde
    müze hayali var. Ünlü ressam, Türkiye’de halı-                                               bizler bugün huzur içerisinde yaşıyoruz. Bu
    cılık kültürünün canlandırılmasına yönelik ola- Kar yağışı ve soğuk havanın  rit gösterisi yapan ciritçiler, yaklaşık  bir araya gelen ciritçiler, atlarını  duygu ve düşüncelerle toprağı vatan yapan
    rak bütün dünyada halı sergisi açacağını ifade  uetkisini sürdürdüğü Erzu- 30 santimetre kar bulunan zeminde  hazırlayarak cirit oynamışlar. kahraman şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rah-
    etmiş. Türkiye’de halı kültürünün kalmadığını,  rum’da bulunan Minik Kuş Ekibi  atlarını koşturarak soğuk havaya  Eğlenceli anların yaşandığı kar  met diliyorum. Gazilerimize sağlıklı bir hayat
    atölyelerin teker teker kapandığını ifade eden  cirit gösterisi yapan atların bulun- meydan okuyormuş. üstündeki cirit oyununda sporcular,  diliyor, ebediyete irtihal eden gazilerimizi min-
    duayen ressam Erbil, “Halı, Türklerin insanlığa  duğu Korkut Ata Atlıspor Kulübü- Türklerin yüzyıllardan beri  at sırtında cirit atma ve tutmadaki  net ve şükranla yad ediyorum. Yüce Rabbim
    armağanı bir tekniktir; o yüzden Orta Asya’dan  nü ziyaret etmişler.   oynadıkları ata sporu atlı cirit, Er- hünerlerini sergilemişler. Dostluk  birlik ve beraberliğimizi daim kılsın inşallah”
    getirdikleri bir teknik.” diye konuşmuş.   Kar ve tipinin etkili olduğu  zurum’da köylülerin vazgeçemediği  havasında geçen cirit müsabaka- şeklinde açıklamalarda bulunmuş.
                          Erzurum’da, atlı spor kulüpleri ata  en önemli spor dallarının başında  larında yenilen takımın sporcuları,
                          sporu ciridin yaşatılması için karlı  geliyormuş. Yaz-kış demeden her  rakibini kutlamayı ihmal etmemiş-
                          zeminde cirit gösterisi yapıyormuş.  mevsim oynanan ciridin en renkli  ler. Cirit sporu yapan gençler, özel-
                          Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar ve  görüntüleri ise kış mevsiminde  likle kar üstündeki müsabakalarda
                          tipi hayatı olumsuz yönde etki- yaşanıyormuş.        Türklerin Orta Asya’dan Anado-
                          lerken ciritçiler ise ata sporunun  Kentteki karlı zemini fırsat  lu’ya taşıdığı, bugün “geleneksel
                          yaşatılması için bütün güçlüklere  bilerek Ilıca yolu üzerinde Korkut  atlı spor” olarak anılan ciridi yaşatıp
                          göğüs geriyormuş. Kar üzerinde ci- Ata Atlıspor Kulübünün sahasında  tanıtmayı amaçlıyorlarmış.


                          Kötü roller onun kaderi oldu

      tarihi evler boynu                          Minik Kuş ile görüşen Kastamo- nu’ya giden oyuncu burada Kastamonu  Pendik’te kastamonu

        bükük bekliyor                         unulu Oyuncu Ayhan Eroğlu, yeni  Valisi Yaşar Karadeniz, Devrekani Be- kültürü yaşayacak
                                       bir film projesi için çalışmalara başladı-
                                                        lediye Başkanı Mümtaz Ali Ustaoğlu ve
      Ordu’nun Altınordu ilçesinde 100 yıl               ğını söylemiş. Seyircinin ‘kötü karakter’  Devrekani Kaymakamı Samet Serin ile  Minik Kuş, İstanbul Pendik’te açılan
    uöncesinin mimar izlerini yansıtan tarihi               rolleriyle tanıdığı Eroğlu, yine kötü ada- görüşmüş. Eroğlu, filmde kötü karakter  uKastamonu Derneğinin kültür evinin
    evler, hüzünlü bir şekilde restore edileceği             mı oynayacakmış. Çekimler için mem- oyunculuğu ile yine göz dolduracakmış. açılış törenine davetli olarak katılmış. Açılışta
    günleri bekliyormuş. Bir dönem büyük anıların             leketine giden oyuncu tüm resmi, özel  “Alem mana ilmiyle bezenmiştir;  konuşan 26. Dönem AK Parti Kastamonu
    yaşandığı ve nice hatıraların dillendirildiği             kurum ve kuruluşların büyük ilgisiyle  görmeyi isteyen göz bekler durur” diyen  Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Pen-
    evlerin hüzünlü ve terk edilmiş vaziyette kade-            karşılaşmış. Oyuncuya bölgede bulunan  oyuncu Eroğlu, “Türkiye’nin dört bir  dik’te Kastamonu Derneğinin kültür binasının
    rine terk edilmesine seyirci kalmaktan üzüntü             hayranları da büyük ilgi göstermiş. Dev- tarafı tarihi ve coğrafi zenginlikle dolu.  hizmete açılmasından ötürü büyük mutluluk
    duyan vatandaşlar durumu Minik Kuş’a ilet-              rekani’nin Şenlik-Bereketli Köyü’nde  Dünyanın büyük çoğunluğuna hük- duyduğunu ifade ederek, “Kültür binasının
    meyi uygun görmüşler. Altınordu ilçesin yerel               seti hazırlanan Nilüfer filminin  metmiş Osmanlı İmparatorluğu’nun  hizmete girmesinde emeği geçen tüm dost-
    tarih yazarı Naim Güney, Boztepe eteklerinde                ön-yapım çalışmalarına destek  önemli bir sancağı olan Kastamonu,  larımıza çok teşekkür ederiz. Mimarisi ve iç
    Aziziye, Zaferi Milli ve Taşbaşı Mahallelerinin                olmak ve memleketine fayda  Fatih Sultan Mehmet’in annesinin  donanımı ile Pendik’te Kastamonu kültürünü
    tarih kokan sokaklarında görenlerin yüreğini                  sağlamak üzere Kastamo- de doğduğu yer. Şerife Bacılar, Siyah  yaşatan binamızın Pendik’in sosyal ve kültür
    burkan yanmış, yıkılmış veya zamana direnen                              Fatmalar’ın, Halime Kaptanlar’ın ana- hayatına katkı sunacaktır” diyerek konuş-
    onlarca ev bulunduğuna dikkat çekmiş. Naim                               vatanı ve Türkiye topraklarında sanatın  muş. Pendik’te güzel bir mimari ile güzel bir
    Güney, “Bu evlerin sahipleri muhakkak vardır.                             başladığı, Türkiye’de ilk sanat okulunun  kültür evinin kazandırıldığını söyleyen Demir,
    Bu tarihi mülklerin bu şekilde kalmasına                                kurulduğu, tarih boyunca bir ilim ve  “Bu Kültür Evi yapımında emeği geçen başta
    sebebiyet veren birtakım anlaşmazlıkların ne-                             sanat merkezi olarak bilinen bu kentin  Pendik Belediye Başkanımız Kenan Şahin,
    ticesinde bu dramatik vaziyetler ortaya çıkmış                             sanatla buluşmasını sağlamak bir Kasta- Belediye Başkan Yardımcımız Cevat Yaman,
    olduğu kesin. Ama yine de virane hale gelmiş,                             monulu olarak görevimdir. Bunu görev  Kas-Der Pendik Şube Başkanı Hüseyin De-
    terk edilmiş, yıkılma ve yangın tehlikesi taşıyan                           olarak kabul ediyorum ve Kastamonu  mircan ve emeği geçen herkese çok teşekkür
    bu tip metruk evlerin acilen onarılması ve res-                            çevresinde 3 film çekmek için vatanıma  ediyorum” diyerek kültür evinin ilçeye hayırlı
    tore edilmesi gerekiyor.” diyerek konuşmuş.                              geri döndüm” diyerek konuşmuş.   olması dileklerinde bulunmuş.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14